search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 180-185

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 30 iulie 2021

Monitorul Oficial Nr. 129-136

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
164. Hotărâre pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 14/2021 cu privire la constituirea Comisiei speciale pentru evaluarea gestionării integrate a resurselor de apă din bazinul râului Nistru și al afluenților săi (nr. 64, 22 aprilie 2021)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
77. Hotărâre pentru controlul constituționalității Hotărârii Guvernului cu privire la propunerea declarării stării de urgenţă nr. 43 din 30 martie 2021 și a Hotărârii Parlamentului privind declararea stării de urgenţă nr. 49 din 31 martie 2021 (declararea stării de urgență)(sesizările nr. 81a/2021 și nr. 82a/2021) (nr. 15, 28 aprilie 2021)
 
78. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 17a/2021 pentru controlul constituţionalităţii Hotărârii Guvernului cu privire la privatizarea terenurilor proprietate publică a statului nr. 932 din 14 august 2007 (nr. 43, 1 aprilie 2021)
 
79. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 19g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 236 alin. (2) lit. e) din Codul administrativ (termenul depunerii motivelor apelului) (nr. 44, 1 aprilie 2021)
 
80. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 36g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 32 alin. (3) din Legea nr. 544 din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (condițiile de plată a pensiei pentru judecători) (nr. 45, 1 aprilie 2021)
 
81. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 53g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 267 alin. (2) din Codul de executare (depunerea repetată a demersului privind liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen) (nr. 46, 1 aprilie 2021)
 
82. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 67a/2021 pentru controlul constituţionalităţii Decretului Președintelui Republicii nr. 25-IX din 27 ianuarie 2021 privind desemnarea candidatului pentru funcția de Prim-ministru (nr. 47, 1 aprilie 2021)
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
36. Hotărâre cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Economiei și Infrastructurii încheiate la 31 decembrie 2020 (nr. 16, 29 aprilie 2021)
 
37. Hotărâre cu privire la Raportul auditului conformității asupra achizițiilor publice în cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii în anii 2019-2020 (nr. 17, 29 aprilie 2021)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
119. Hotărâre cu privire la numirea domnului Dumitru BRAGHIȘ, Ambasador Extraordinar şi Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Populară Chineză, în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Socialistă Vietnam, prin cumul, cu reședința la Beijing (nr. 64, 26 mai 2021)
 
120. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 65, 26 mai 2021)
 
121. Hotărâre pentru aplicarea unor norme din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (nr. 66, 26 mai 2021)
 
122. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri și materiale circulante (nr. 67, 26 mai 2021)
 
123. Hotărâre cu privire la aprobarea Programului activităţilor de reintegrare a ţării pentru anul 2021 (nr. 68, 26 mai 2021)
 
124. Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 128/2014 privind platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud) (nr. 69, 26 mai 2021)
 
125. Hotărâre cu privire la transmiterea unor mijloace de transport (nr. 70, 26 mai 2021)
 
126. Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 71, 26 mai 2021)
 
127. Hotărâre cu privire la abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 600/1997 privind reglementarea consumului de resurse energetice, apă şi canalizare în sistemul bugetar (nr. 73, 26 mai 2021)
 
128. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile și modificarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 74, 26 mai 2021)
 
129. Hotărâre privind aprobarea Planului controalelor asupra activității rezidenților zonelor economice libere pentru anul 2021 (nr. 75, 26 mai 2021)
 
130. Hotărâre cu privire la transmiterea unor unități de transport (nr. 76, 26 mai 2021)
 
131. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 77, 26 mai 2021)
 
132. Hotărâre privind propunerea transmiterii unui teren (nr. 80, 26 mai 2021)
 
133. Hotărâre cu privire la transmiterea și schimbarea categoriei de destinație a unui teren (nr. 81, 26 mai 2021)
 
134. Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 973/2018 cu privire la aprobarea Programului „START pentru TINERI: o afacere durabilă la tine acasă” (nr. 84, 26 mai 2021)
 
135. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Mircea EȘANU (nr. 32-d, 19 mai 2021)
 
136. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Dumitru SAGHIN (nr. 33-d, 26 mai 2021)
 
137. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcție a domnului Vitalie NOGALI (nr. 34-d, 26 mai 2021)
 
138. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcție a doamnei Oxana RADU (nr. 35-d, 26 mai 2021)
 
139. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Iurie PRISACARI (nr. 36-d, 26 mai 2021)
 
140. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a doamnei Olesea BRÎNZĂ (nr. 37-d, 26 mai 2021)
 
141. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Vitalie NOGALI (nr. 38-d, 26 mai 2021)
 
142. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Igor BERZEDEAN (nr. 39-d, 26 mai 2021)
 
143. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Vadim SARANCIUC (nr. 40-d, 26 mai 2021)
 
144. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a doamnei Ecaterina SCUTARI (nr. 41-d, 26 mai 2021)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
518. Ordin cu privire la acordarea creditelor fără dobândă concurenților electorali (nr. 70, 17 mai 2021)
 
Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
 
519. Ordin cu privire la intrarea în vigoare și/sau încetarea unor tratate internaționale (nr. 117-T-04, 30 aprilie 2021)
 
520. Ordin cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaționale ale Uniunii Europene (nr. 122-S-05, 14 mai 2021)
 
521. Ordin cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaționale ale Uniunii Europene (nr. 123-S-06, 14 mai 2021)
 
Acte ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova
 
522. Ordin cu privire la acreditarea programului de studii superioare de licență (ciclul I) la Institutul Internaţional de Management „IMI-NOVA” (nr. 466, 7 mai 2021)
 
523. Ordin cu privire la aprobarea modelelor actelor de studii în învățământul general (nr. 484, 17 mai 2021)
 
524. Ordin cu privire la acreditarea programelor de studii superioare de licență (ciclul I) și de master (ciclul II) în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova (nr. 497, 19 mai 2021)
 
525. Ordin cu privire la acreditarea programelor de studii profesional tehnice (nr. 498, 19 mai 2021)
 
Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova
 
526. Ordin pentru modificarea Ordinului Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr. 51 din 22 martie 2017 cu privire la rezultatele atestării de stat a fermelor zootehnice de prăsilă (nr. 102, 24 mai 2021)
 
Acte ale Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru
 
527. Ordin сu privire la aprobarea clasificatorului terenurilor după categoria de destinație și folosință (nr. 17, 19 mai 2021)
 
528. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 185/2001 privind aprobarea actelor normative (nr. 18, 20 mai 2021)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
529. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 168/2019 din 31 mai 2019 (nr. 180, 27 aprilie 2021)
 
530. Hotărâre privind desemnarea operatorului sistemului de transport SRL „Moldovatransgaz” în calitate de Entitate de echilibrare a Republicii Moldova (nr. 214, 18 mai 2021)
 
531. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de către Î.M. Direcția de Producție „Apă-Canal” din or. Ștefan Vodă (nr. 215, 18 mai 2021)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
532. Hotărâre privind aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acțiunilor emise de SA „Casa Nunții-Noroc” (nr. 30/5, 25 mai 2021)
 
533. Hotărâre сu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 30/6, 25 mai 2021)
 
534. Hotărâre referitoare la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 30/7, 25 mai 2021)
 
535. Hotărâre сu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 30/8, 25 mai 2021)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale
 
536. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova (nr. 4834, 12 mai 2021)
 
537. Hotărâre cu privire la cererea de înregistrare a Blocului electoral al Comuniștilor și Socialiștilor și a simbolului electoral (nr. 4835, 13 mai 2021)
 
538. Hotărâre cu privire la constituirea circumscripțiilor electorale de nivelul al doilea pentru desfășurarea alegerilor parlamentare anticipate din data de 11 iulie 2021 (nr. 4836, 13 mai 2021)
 
539. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind activitatea consiliului electoral de circumscripție, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1702/2018 (nr. 4842, 19 mai 2021)
 
540. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind activitatea birourilor electorale ale secțiilor de votare, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1734/2018 (nr. 4843, 19 mai 2021)
 
541. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Republicii Cehe în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 4844, 19 mai 2021)
 
542. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Ungariei în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 4845, 19 mai 2021)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
543. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „RTR Moldova”, urmare a petiției Asociației Obștești „Centrul pentru Jurnalism Independent” (nr. 16/95, 28 aprilie 2021)
 
544. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Primul în Moldova”, urmare a petiției Asociației Obștești „Centrul pentru Jurnalism Independent” (nr. 16/96, 28 aprilie 2021)
 
545. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „TV 8”, urmare a petiției Asociației Obștești „Centrul pentru Jurnalism Independent” (nr. 16/97, 28 aprilie 2021)
 
546. Decizie cu privire la examinarea cererii de prelungire a licenței de emisie eliberată Societății Comerciale „JEVISE” SRL pentru postul de televiziune „Agro TV Moldova” (nr. 16/99, 28 aprilie 2021)
 
547. Decizie cu privire la examinarea și avizarea proiectului Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova (nr. 17/102, 12 mai 2021)
 
548. Decizie cu privire la prelungirea termenului de efectuare a controlului privind circumstanțele de fapt, ca urmare a petiției parvenite din partea Asociației Patronale a Radiodifuzorilor din Moldova (nr. 17/107, 12 mai 2021)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 129-136 28 mai 2021 XXVIII

Selectați data