search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 297 din 29 septembrie 2022

Monitorul Oficial Nr. 153-157

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
179. Decret privind numirea domnului Ștefan ȚÎBULEAC în funcția de șef al Serviciului Consiliului Suprem de Securitate al Aparatului Președintelui Republicii Moldova (nr. 115-IX, 11 iunie 2021)
 
180. Decret privind conferirea gradului de calificare al funcţionarului public domnului Ștefan ȚÎBULEAC (nr. 116-IX, 14 iunie 2021)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
99. Hotărâre pentru controlul constituționalității Legii nr. 193 din 20 decembrie 2019 pentru modificarea unor acte legislative și a Hotărârii Parlamentului privind numirea unor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii nr. 53 din 17 martie 2020 (modificarea componenței Consiliului Superior al Magistraturii) (sesizarea nr. 163a/2020) (nr. 17, 10 iunie 2021)
 
100. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 12g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 104 alin. (2) din Codul de executare, adoptat prin Legea nr. 443 din 24 decembrie 2004, și a articolului 81 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (nr. 65, 13 mai 2021)
 
101. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 135a/2020 privind controlul constituționalității unor dispoziții din Codul penal și din Codul de procedură penală (confidențialitatea urmăririi penale) (nr. 66, 18 mai 2021)
 
102. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 37g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 7 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 130 din 8 iunie 2012 privind regimul armelor şi al munițiilor cu destinație civilă (interdicția de a elibera permisul de armă persoanelor care au fost condamnate pentru infracțiuni comise cu folosirea substanțelor stupefiante, psihotrope şi a precursorilor) (nr. 67, 18 mai 2021)
 
103. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 188a/2020 privind controlul constituționalității unor prevederi din Legea viei și vinului nr. 57 din 10 martie 2006 (contribuții obligatorii ale producătorilor de produse vitivinicole la Fondul viei și vinului) (nr. 68, 18 mai 2021)
 
104. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 34g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 75 alin. (1) din Legea nr. 68 din 14 aprilie 2016 cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar (achitarea în prealabil a expertizei judiciare) (nr. 69, 18 mai 2021)
 
105. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 211g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 199 alin. (8) din Codul de executare și din punctul 110 din Statutul executării pedepsei de către condamnați, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 583 din 26 mai 2006 (transferul condamnaților) (nr. 75, 1 iunie 2021)
 
106. Decizie de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 42g/2021 și nr. 43g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 173 alin. (2), a textului „instanța o restituie părții printr-o încheiere protocolară nesusceptibilă de recurs” din articolul 173 alin. (3) și a articolelor 185 alin. (4), 267 și 268 din Codul de procedură civilă (nr. 76, 1 iunie 2021)
 
107. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 35g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 437 alin. (2) din Codul de procedură penală (recursul împotriva încheierii de aducere silită a inculpatului) (nr. 77, 1 iunie 2021)
 
108. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 22g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 71 alin. (1) și 91 alin. (5) din Codul penal (eliberarea condiționată înainte de termen a persoanelor condamnate la detenție pe viață) (nr. 78, 3 iunie 2021)
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
38. Hotărâre cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene încheiate la 31 decembrie 2020 (nr. 21, 3 iunie 2021)
 

PARTEA II

 
Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova
 
168. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 161/2019 cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenției Proprietății Publice (nr. 96, 16 iunie 2021)
 
169. Dispoziție cu privire la componența nominală a Comisiei pentru decernarea Premiului Național (nr. 48-d, 23 iunie 2021)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
706. Ordin cu privire la modificarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național și a mijloacelor extrabugetare prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor nr.215/2015 (nr. 57, 31 martie 2021)
 
Acte ale Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru
 
707. Ordin cu privire la modificarea clasificatorului terenurilor după categoria de destinație și folosință (nr. 26, 22 iunie 2021)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
708. Hotărâre cu privire la punerea în aplicare a măsurilor provizorii necesare pentru organizarea şi funcționarea pieței energiei electrice (nr. 256, 21 iunie 2021)
 
709. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de către S.A. „Operator Regional Apă-Canal Hîncești” (nr. 257, 21 iunie 2021)
 
Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile
 
710. Ordin cu privire la aprobarea ediției nr.01 a mijloacelor acceptabile de punere în conformitate la cerințele tehnice „Transportul aerian al bunurilor periculoase” (AMC la CT-TABP) (nr. 32/GEN, 14 iunie 2021)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale
 
711. Hotărâre cu privire la rapoartele privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru anul 2020 (nr. 4936, 31 mai 2021)
 
712. Hotărâre cu privire la demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Partidul Unității Naționale”, a simbolului electoral și confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) (nr. 4942, 2 iunie 2021)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
713. Decizie cu privire la aprobarea formularelor privind informația despre volumul de emisie electorală (spoturi, dezbateri și materiale electorale difuzate în cadrul rubricilor special create pentru reflectarea campaniei electorale, emisiuni informative), inclusiv informația despre spoturile de educație electorală/informare a alegătorilor la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova (nr. 18/116, 19 mai 2021)
 
714. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile a „Real Radio” SRL (nr. 18/121, 19 mai 2021)
 
715. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile a dlui Vladimir Nemțanu (nr. 18/122, 19 mai 2021)
 
716. Decizie cu privire la examinarea propunerilor de monitorizare a furnizorilor de servicii media naționali la capitolul reflectării campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 19/126, 27 mai 2021)
 
717. Decizie cu privire la examinarea propunerilor de monitorizare a nivelului tăriei sonore în serviciile de programe audiovizuale (nr. 19/132, 27 mai 2021)
 
718. Decizie cu privire la recomandările de mediatizare a acțiunilor de sensibilizare a publicului privind gravitatea situației cauzate de infecția COVID-19 (nr. 19/135, 27 mai 2021)
 
719. Decizie cu privire la examinarea sesizării „GMG PRODUCTION” SRL (nr. 20/138, 8 iunie 2021)
 
Acte ale Consiliului Concurenţei
 
720. Decizie (nr. ASR-23, 9 iunie 2021)
 
Acte ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale
 
721. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor la Regulamentul privind scanarea informaţiei din carnetele de muncă pentru perioada realizată până la 01.01.1999 (nr. 143-A, 16 iunie 2021)
 
Acte ale Comisiei interdepartamentale pentru echipamente de casă şi de control
 
722. Decizie (nr. 26-11/1-19/01-2021, 10 iunie 2021)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
723. Ordin cu privire la aprobarea formularului Dării de seamă privind calcularea contribuției obligatorii în Fondul Viei și Vinului și a Modului de completare și prezentare a dării de seamă privind calcularea contribuției obligatorii în Fondul Viei și Vinului (nr. 349, 21 iunie 2021)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 153-157 25 iunie 2021 XXVIII

Selectați data