search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 297 din 29 septembrie 2022

Monitorul Oficial Nr. 159

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
181. Decret cu privire la aprobarea semnării A cordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind Proiectul „Răspuns de Urgență la COVID-19 – finanțare adițională” (nr. 118-IX, 28 iunie 2021)
 
182. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 119-IX, 29 iunie 2021)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
170. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 85, 16 iunie 2021)
 
171. Hotărâre pentru inițierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului de grant, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind extinderea cooperării economice japoneze (Proiectul privind îmbunătățirea echipamentelor de prevenire a incendiilor) (nr. 103, 30 iunie 2021)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova
 
750. Ordin cu privire la aprobarea Amendamentului NCM С.01.02:2017/А1:2021 „Clădiri civile. Proiectarea construcțiilor pentru grădinițe de copii” la documentul normativ NCM C.01.02:2017 „Clădiri civile. Proiectarea construcțiilor pentru grădinițe de copii” (nr. 85, 22 iunie 2021)
 
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
751. Ordin cu privire la aprobarea termenelor de prezentare a rapoartelor financiare pe semestrul I și 9 luni ale anului 2021 (nr. 83, 25 iunie 2021)
 
752. Ordin cu privire la abrogarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 59 din 14 aprilie 2021 „Cu privire la modificarea unor ordine ale Ministerului Finanțelor” (nr. 86, 28 iunie 2021)
 
Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova
 
753. Ordin cu privire la suspendarea activității notarului Godoroja Tatiana (nr. 78, 24 iunie 2021)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
754. Ordin cu privire la modificarea Anexei nr. 1 la Ordinul directorului general al Serviciului Vamal nr.346-O/ 2009 referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu (188-O, 23 iunie 2021)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
755. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 38/5, 29 iunie 2021)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
756. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului public de televiziune „Moldova-1”, urmare a petiției Asociației Obștești „Centrul pentru Jurnalism Independent” (nr. 18/113, 19 mai 2021)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
757. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului SFS nr. 665 din 12.12.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind funcționarea posturilor fiscale (nr. 222, 23 aprilie 2021)
 
758. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului SFS nr. 665 din 12.12.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind funcționarea posturilor fiscale (nr. 348, 21 iunie 2021)
Nr. 159 01 iulie 2021 XXVIII

Selectați data