search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 297 din 29 septembrie 2022

Monitorul Oficial Nr. 160-163

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
109. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 40g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 264 alin. (3) lit. a) din Codul penal (proporționalitatea pedepsei în cazul faptei prevăzute de art. 264 alin. (3) lit. a) din Codul penal) (nr. 70, 18 mai 2021)
 
110. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 160g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului I alineatul 40 din Legea nr. 281 din 16 decembrie 2016 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (impozitarea persoanelor care desfășoară activități profesionale în sectorul justiției) (nr. 71, 27 mai 2021)
 
111. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 1g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din punctul 8 al Anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 445 din 12 iunie 2014, precum și a articolelor 22 alineatele (1) și (2) din Legea serviciului în organele vamale, 311 alin. (7) din Codul vamal și 10 alin. (2) lit. f) din Codul muncii (nr. 72, 27 mai 2021)
 
112. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 227a/2020 privind controlul constituționalității articolului 24 alin. (12) din Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale (acțiunea legii în timp) (nr. 73, 27 mai 2021)
 
113. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 28g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 81 alin. (1) din Codul de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 225 din 30 mai 2003 (nr. 74, 27 mai 2021)
 
114. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 45g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 23 alineatele (2), (3), (4), (6), (7) și (9) din Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale și a articolului 35 din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (răspunderea pentru încălcarea prevederilor Legii privind declararea averii și a intereselor personale) (nr. 79, 3 iunie 2021)
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
39. Hotărâre cu privire la Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2020 (nr. 20, 3 iunie 2021)
 
40. Hotărâre cu privire la Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2020 (nr. 22, 4 iunie 2021)
 
41. Hotărâre cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Finanțelor încheiate la 31 decembrie 2020 (nr. 23, 10 iunie 2021)
 
42. Hotărâre cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Justiției încheiate la 31 decembrie 2020 (nr. 24, 15 iunie 2021)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
172. Hotărâre cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional pentru gestiunea proiectelor de dezvoltare regională (nr. 83, 26 mai 2021)
 
173. Dispoziție pentru modificarea Dispoziției Guvernului nr. 102-d/2019 cu privire la instituirea Comisiei permanente pentru organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a funcțiilor publice de conducere de nivel superior (nr. 49-d, 30 iunie 2021)
 
174. Dispoziție cu privire la desemnarea domnului Ion Răuleț în calitate de reprezentant al Guvernului în Portul Internaţional Liber „Giurgiuleşti” (nr. 50-d, 30 iunie 2021)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova
 
759. Raportul de implementare a Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2020.
 
Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
 
760. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaționale (nr. 138-T-05, 31 mai 2021)
 
Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova
 
761. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului nr. 79/2019 (nr. 128, 29 iunie 2021)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
762. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „CTC Mega”, urmare a autosesizării membrului Consiliului Audiovizualului, Corneliu Mihalache (nr. 19/124, 27 mai 2021)
 
763. Decizie cu privire la examinarea petițiilor Asociației Patronale a Radiodifuzorilor din Moldova (nr. 19/125, 27 mai 2021)
 
764. Decizie cu privire la examinarea sesizării „GMG PRODUCTION” SRL (nr.19/127, 27 mai 2021)
 
765. Decizie cu privire la examinarea declarațiilor privind reflectarea/nereflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 de către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova (nr. 19 /128, 27 mai 2021)
 
766. Decizie cu privire la examinarea cererii de eliberare a autorizației de retransmisiune „CANAL REGIONAL” SRL (nr. 19/131, 27 mai 2021)
 
767. Decizie cu privire la examinarea și avizarea proiectului de hotărâre de Guvern privind completarea punctului 6 din Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 698/2017 (nr. 19/134, 27 mai 2021)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 160-163 02 iulie 2021 XXVIII

Selectați data