search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 297 din 29 septembrie 2022

Monitorul Oficial Nr. 164-167

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
115. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 56g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 4391 din Codul contravențional (suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului rutier) (nr. 80, 3 iunie 2021)
 
116. Decizie de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 46g/2021 și nr. 65g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 325 alin. (1) din Codul penal (limitele amenzii pentru infracțiunea de corupere activă) (nr. 81, 3 iunie 2021)
 
117. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 3a/2021 privind controlul constituționalității articolului 7 alin. (2) din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139 din 21 iunie 2007 (restricțiile de investiție a mijloacelor bănești ale asociației de economii și împrumut) (nr. 82, 8 iunie 2021)
 
118. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 73g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 45 alin. (4) din Legea nr. 202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor (obligarea acționarului de a înstrăina acțiunile băncii) (nr. 83, 8 iunie 2021)
 
119. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 62g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 60 alin. (3) din Legea nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică şi statutul funcționarului public (procedura de contestare a sancțiunilor disciplinare aplicate funcționarilor publici) (nr. 84, 8 iunie 2021)
 
120. Decizie de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 118g/2021 și nr. 121g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 7 alin. (33) din Codul de procedură penală (recursul formulat împotriva încheierii prin care se respinge ridicarea excepției de neconstituționalitate) (nr. 85, 8 iunie 2021)
 
121. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 57g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 400 alin. (1) din Codul contravențional (competența Ministerului Afacerilor Interne de a constata și examina cauzele contravenționale) (nr. 86, 8 iunie 2021)
 
122. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 126g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi de la articolele 6 alineatele (1) și (2), 7, 10 alin. (1) și 258 din Codul administrativ (neclaritatea unor prevederi din Codul administrativ) (nr. 87, 8 iunie 2021)
 
123. Decizie referitoare la cererea de suspendare a acțiunii Legii nr. 54 din 9 aprilie 2021 pentru modificarea Legii privind piața produselor petroliere nr. 461 din 30 iulie 2001 (sesizarea nr. 131a/2021) (nr. 88, 9 iunie 2021)
 
124. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 33g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 324 din Codul penal (neclaritatea unor prevederi referitoare la infracțiunea de corupere pasivă) (nr. 89, 15 iunie 2021)
 
125. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 84g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolelor 70 alin. (7) pct. 3) și 458 alin. (3) din Codul de procedură penală (admiterea apărătorului la proces și motivele de revizuire a hotărârilor judecătorești irevocabile) (nr. 90, 15 iunie 2021)
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
43. Hotărâre cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale Academiei de Științe a Moldovei încheiate la 31 decembrie 2020 (nr. 25, 17 iunie 2021)
 
44. Hotărâre cu privire la Raportul auditului performanței de mediu în domeniul managementului deșeurilor din plastic (nr. 26, 21 iunie 2021)
 
45. Hotărâre cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale încheiate la 31 decembrie 2020 (nr. 27, 22 iunie 2021)
 
46. Hotărâre cu privire la Raportul auditului conformității asupra managementului datoriei de stat, garanțiilor de stat și recreditării de stat în anul 2020 (nr. 31, 28 iunie 2021)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
175. Hotărâre cu privire la unele sisteme informaționale și registre de stat ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (nr. 82, 26 mai 2021)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova
 
768. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66/2010 (nr. 98, 2 iulie 2021)
 
Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova
 
769. Ordin cu privire la încetarea activității notarului Vacari Ghenadie (nr. 83, 6 iulie 2021)
 
770. Ordin cu privire la încetarea activității notarului Snegur Lidia (nr. 84, 6 iulie 2021)
 
771. Ordin cu privire la încetarea activității notarului Pîslari Tatiana (nr. 85, 6 iulie 2021)
 
772. Ordin cu privire la suspendarea activității notarului Raciula Valeria (nr. 86, 6 iulie 2021)
 
Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale
 
773. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. Rg-04-000149, 30 iunie 2021)
 
Acte ale autorităţii aeronautice civile
 
774. Ordin cu privire la aprobarea ediției nr.01 a Procedurilor și Instrucțiunilor Aeronautice Civile - Certificarea personalului navigant (PIAC-CPN) (nr. 33/GEN, 29 iunie 2021)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
775. Hotărâre privind modificarea Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.22/3/2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind aplicarea sistemului bonus-malus la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (în redacție nouă) (nr. 28/3, 18 mai 2021)
 
776. Hotărâre cu privire la modificarea Instrucțiunii privind modul de înregistrare a obligațiunilor emise de autoritățile administraţiei publice locale, aprobate prin Hotarârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.18/1/2018 (nr. 36/6, 23 iunie 2021)
 
777. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 39/6, 6 iulie 2021)
 
778. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 39/7, 6 iulie 2021)
 
779. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 39/8, 6 iulie 2021)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale
 
780. Hotărâre cu privire la demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Partidul Verde Ecologist, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) (nr. 4967, 7 iunie 2021)
 
781. Hotărâre privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Partidul Legii şi Dreptății”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) (nr. 4968, 7 iunie 2021)
 
782. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Ambasadei Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 4970, 7 iunie 2021)
 
783. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Republicii Franceze în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 4971, 7 iunie 2021)
 
784. Hotărâre privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Puterea Oamenilor”, a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) (nr. 4973, 8 iunie 2021)
 
785. Hotărâre pentru modificarea punctului 2 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4885 din 21 mai 2021 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Rezina nr. 26” (nr. 4976, 8 iunie 2021)
 
786. Hotărâre cu privire la stabilirea ordinii de înscriere a concurenților electorali în buletinul de vot pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 5042, 22 iunie 2021)
 
787. Hotărâre cu privire la aprobarea modelului și textului buletinului de vot pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 5043, 22 iunie 2021)
 
788. Hotărâre cu privire la aprobarea modelului buletinului de vot pentru referendumul local de revocare a primarului satului Dancu, raionul Hâncești (nr. 5044, 22 iunie 2021)
 
789. Hotărâre cu privire la particularitățile votării unor categorii de alegători la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 5045, 22 iunie 2021)
 
790. Hotărâre pentru aprobarea Instrucțiunii privind modul de sistematizare, împachetare, sigilare și transmitere a actelor, documentelor și echipamentului electoral după închiderea secțiilor de votare (nr. 5047, 22 iunie 2021)
 
791. Hotărâre pentru modificarea hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 4966 din 5 iunie 2021 „Cu privire la constituirea secțiilor de votare în străinătate pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021” (nr. 5060, 23 iunie 2021)
 
792. Hotărâre cu privire la stabilirea tirajului buletinelor de vot la alegerile parlamentare anticipate din data de 11 iulie 2021 (nr. 5062, 25 iunie 2021)
 
793. Hotărâre pentru modificarea hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 5000/2021 „Cu privire la recepționarea echipamentelor de protecție împotriva COVID-19 de către consiliile electorale de circumscripție de nivelul doi pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021” (nr. 5085, 28 iunie 2021)
 
794. Hotărâre pentru modificarea punctului 2 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4900 din 24 mai 2021 „Cu privire la degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent și convocarea unor membri ai consiliilor electorale de circumscripție, constituite pentru organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021” (nr. 5086, 28 iunie 2021)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
795. Decizie cu privire la prezentarea informațiilor de către furnizorii de servicii media aflați sub jurisdicția Republicii Moldova privind condițiile de oferire a spațiului publicitar (inclusiv prețul/minut) și alte servicii conexe concurenților electorali (nr. 19/129, 27 mai 2021)
 
796. Decizie cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a licențelor de emisie (nr. 19/130, 27 mai 2021)
 
797. Decizie cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (nr. 19/136, 27 mai 2021)
 
798. Decizie cu privire la examinarea petițiilor Asociației Patronale a Radiodifuzorilor din Moldova (nr. 20/137, 8 iunie 2021)
 
799. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării unor furnizori de servicii media audiovizuale la capitolul reflectării campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, pentru perioada 12-25 iunie 2021, și a petițiilor Asociației Obștești „Centrul pentru Jurnalism Independent” și a dnei Cristina Durnea (nr. 24/158, 30 iunie 2021)
 
Acte ale Consiliului Concurenţei
 
800. Decizie (nr. OTS-27, 25 iunie 2021)
 
801. Decizie (nr. OTS-28, 25 iunie 2021)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 164-167 09 iulie 2021 XXVIII

Selectați data