search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 226-229

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 24 septembrie 2021

Monitorul Oficial Nr. 168-174

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
183. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 120-IX, 14 iulie 2021)
 
184. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 121-IX, 14 iulie 2021)
 
185. Decret cu privire la redobândirea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 122-IX, 14 iulie 2021)
 
186. Decret privind numirea unor membri ai Comisiei de Certificare de pe lângă Agenția Servicii Publice (nr. 123-IX, 14 iulie 2021)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
126. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 97g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 30 alin. (3) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (nr. 91, 15 iunie 2021)
 
127. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 101g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 182 din Codul de procedură penală (ridicarea provizorie a permisului de conducere [III]) (nr. 92, 15 iunie 2021)
 
128. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 102g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 302 alin. (2) din Codul de procedură penală (procedura examinării recursului împotriva hotărârilor judecătorului de instrucție referitoare la autorizarea măsurilor procesuale de constrângere) (nr. 93, 15 iunie 2021)
 
129. Decizie de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 137g/2021 și nr. 138g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 72 alin. (3), 73 alin. (7) și 74 alin. (1) din Codul electoral (procedura prealabilă și contestațiile în domeniul electoral) (nr. 94, 15 iunie 2021)
 
130. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 59g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 105 alin. (6) din Codul de procedură civilă (înmânarea citației sau înștiințării unuia dintre membrii adulți ai familiei destinatarului) (nr. 95, 17 iunie 2021)
 
131. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 91g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 92 alineatele (2), (3), (4), (5) și (6) din Codul de executare, adoptat prin Legea nr. 443 din 24 decembrie 2004 (nr. 96, 17 iunie 2021)
 
132. Decizie de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 99g/2021 și nr. 114g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 313 alin. (4) din Codul de procedură penală (obligația procurorului de a prezenta materialele corespunzătoare în cadrul procedurii de examinare a plângerii împotriva acțiunilor și actelor organului de urmărire penală și ale organului care exercită activitatea specială de investigații) (nr. 97, 17 iunie 2021)
 
133. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 139g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 71 alin. (1) din Codul electoral (contestațiile formulate în materie electorală) (nr. 98, 17 iunie 2021)
 
134. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 144g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 71 alin. (1), 72 alin. (1), 73 alin. (2) și 73 alin. (7) din Codul electoral (contestațiile formulate în materie electorală [II]) (nr. 99, 28 iunie 2021)
 
135. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 149g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 32 din Codul electoral (particularitățile constituirii şi funcţionării secțiilor de votare pentru alegătorii care locuiesc pe teritoriul necontrolat de autoritățile Republicii Moldova) (nr. 100, 29 iunie 2021)
 
136. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 148g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 86 alin. (2) din Codul electoral (tratamentul diferențiat pe criteriu de sex la înregistrarea candidaților independenți pentru alegerile parlamentare) (nr. 101, 29 iunie 2021)
 
137. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 21g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 64 alin. (2) pct. 14), 66 alin. (2) pct. 16), 68 alin. (1) pct. 6) și 149 alin. (1) din Codul de procedură penală (recuzarea expertului și comunicarea datelor despre acesta) (nr. 102, 1 iulie 2021)
 
138. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 23g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 1861 alin. (1) din Codul de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 225 din 30 mai 2003, și din articolul 25 alin. (5) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (competența administratorului provizoriu de a invoca excepția de tardivitate în interesul debitorului aflat în perioada de observație) (nr. 103, 1 iulie 2021)
 
139. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 24g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 7 alin. (5) din Legea nr. 289 din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale (indemnizația de maternitate (II)) (nr. 104, 1 iulie 2021)
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
47. Hotărâre cu privire la Raportul auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2020 (nr. 30, 28 iunie 2021)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
176. Hotărâre cu privire la numirea domnului Victor HARUŢA, Ambasador Extraordinar şi Plenipotențiar al Republicii Moldova în Emiratele Arabe Unite, în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Bahrain, prin cumul, cu reședința la Abu Dhabi (nr. 104, 14 iulie 2021)
 
177. Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 105, 14 iulie 2021)
 
178. Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 106, 14 iulie 2021)
 
179. Hotărâre cu privire la planurile (comanda de stat) de admitere în învățământul superior cu finanţare de la bugetul de stat pentru anul de studii 2021-2022 (nr. 107, 14 iulie 2021)
 
180. Hotărâre cu privire la transferul unei zile de odihnă în anul 2021 (nr. 108, 14 iulie 2021)
 
181. Hotărâre pentru modificarea punctului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 63/2021 cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 109, 14 iulie 2021)
 
182. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 110, 14 iulie 2021)
 
183. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcție a doamnei Rodica VERBENIUC (nr. 51-d, 14 iulie 2021)
 
184. Dispoziţie cu privire la exercitarea atribuțiilor (nr. 52-d, 14 iulie 2021)
 
185. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Liliana IACONI (nr. 53-d, 14 iulie 2021)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
 
802. Ordin cu privire la situația din Republica Democratică Congo și reînnoirea măsurilor restrictive aplicate în privința acestui stat, prin adoptarea Rezoluției Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite S/RES/2582 (2021) din 29 iunie 2021 (nr. 172-s-08, 8 iulie 2021)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
803. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de către S.A. „Apă Canal Cahul” (nr. 288, 9 iulie 2021)
 
804. Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru Î.M. „Regia Apă Șoldănești” (nr. 289, 9 iulie 2021)
 
Acte ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică
 
805. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a produselor biocide (nr. 110, 7 iulie 2021)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
806. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 40/9, 13 iulie 2021)
 
807. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 40/10, 13 iulie 2021)
 
808. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 40/11, 13 iulie 2021)
 
809. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 40/12, 13 iulie 2021)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale
 
810. Hotărâre cu privire la rapoartele privind veniturile și cheltuielile concurenților electorali în campania electorală pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, la situația din 21 și 28 mai 2021 (nr. 4975, 8 iunie 2021)
 
811. Hotărâre cu privire la constituirea Oficiului de protocol al observatorilor internaţionali pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 4981, 10 iunie 2021)
 
812. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Republicii Lituania în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 4982, 10 iunie 2021)
 
813. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 4983, 10 iunie 2021)
 
814. Hotărâre cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Comisiei Electorale Centrale a Republicii Azerbaidjan în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 4984, 10 iunie 2021)
 
815. Hotărâre cu privire la acreditarea expertului electoral internațional din partea Comisiei Electorale Centrale a Federației Ruse în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 4985, 10 iunie 2021)
 
816. Hotărâre cu privire la stabilirea datei desfășurării referendumului local privind revocarea primarului satului Dancu, raionul Hâncești (nr. 4986, 10 iunie 2021)
 
817. Hotărâre pentru modificarea hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 4818/2021 „Cu privire la repartizarea atribuțiilor între membrii Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală a alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021” (nr. 4989, 10 iunie 2021)
 
818. Hotărâre privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Regiunilor din Moldova, a simbolului electoral și confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) (nr. 4990, 14 iunie 2021)
 
819. Hotărâre privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului „Patrioții Moldovei”, a simbolului electoral și confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) (nr. 4991, 14 iunie 2021)
 
820. Hotărâre pentru modificarea punctului 2 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4897 din 21 mai 2021 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale pentru secțiile de votare constituite în străinătate nr. 38” (nr. 4992, 14 iunie 2021)
 
821. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 în secțiile de votare constituite în străinătate (nr. 4993, 14 iunie 2021)
 
822. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 4994, 14 iunie 2021)
 
823. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Federației Ruse în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 4995, 14 iunie 2021)
 
824. Hotărâre cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Comisiei Electorale Centrale a Georgiei în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 4996, 14 iunie 2021)
 
825. Hotărâre cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Consiliului Electoral Suprem al Republicii Turcia în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 4997, 14 iunie 2021)
 
826. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Rețelei Europene a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO) în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 4998, 14 iunie 2021)
 
827. Hotărâre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Dancu nr.20/16 (nr. 5002, 15 iunie 2021)
 
828. Hotărâre pentru modificarea hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 4858 din 21 mai 2021 „Privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)” (nr. 5003, 15 iunie 2021)
 
829. Hotărâre pentru modificarea hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 4855 din 21 mai 2021 „Privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Acasă Construim Europa „PACE”, a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)”(nr. 5004, 15 iunie 2021)
 
830. Hotărâre pentru modificarea anexei la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4953 din 3 iunie 2021 „Privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic ”Democrația Acasă”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)” (nr. 5005, 15 iunie 2021)
 
831. Hotărâre privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Partidul Oamenilor Muncii, a simbolului electoral și confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) (nr. 5017, 17 iunie 2021)
 
832. Hotărâre privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic ”PARTIDUL SCHIMBĂRII”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) (nr. 5018, 17 iunie 2021)
 
833. Hotărâre pentru modificarea anexei la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4908 din 25 mai 2021 „Cu privire la demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Mișcării Profesioniștilor „Speranța-Надежда”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)” (nr. 5019, 17 iunie 2021)
 
834. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Rețelei Europene a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO) în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 5022, 17 iunie 2021)
 
835. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 5023, 17 iunie 2021)
 
836. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Consulatului General al Republicii Turcia la Comrat, UTA Găgăuzia, în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 și înregistrarea interpretului (nr. 5024, 17 iunie 2021)
 
837. Hotărâre cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Comisiei Centrale pentru Alegeri și Desfășurarea Referendumurilor Republicane a Republicii Belarus în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 5025,17 iunie 2021)
 
838. Hotărâre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități pentru data de 21 noiembrie 2021 (nr. 5026, 17 iunie 2021)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
839. Decizie cu privire la examinarea cererii de prelungire a licenței de emisie eliberată „AUTORADIO PRIM” SRL pentru postul de radio „Autoradio/Avtoradio” (nr. 20/139, 8 iunie 2021)
 
840. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile a „Oguzsatlink” SRL și „Ilk halk televizionu” SRL (nr. 20/140, 8 iunie 2021)
 
841. Decizie cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media Instituția Publică Compania „Teleradio-Moldova” (nr. 20/141, 8 iunie 2021)
 
842. Decizie cu privire la timpul de emisie gratuit acordat concurenților electorali în scopul expunerii programelor electorale și informării alegătorilor de către furnizorii naționali de servicii media audiovizuale (nr. 21/142, 16 iunie 2021)
 
843. Decizie cu privire la examinarea contestației Partidului Politic „Partidul Acțiunii Comune – Congresul Civic” (nr. 21/143, 16 iunie 2021)
 
844. Decizie cu privire la examinarea petițiilor Asociației Patronale a Radiodifuzorilor din Moldova (nr. 21/144, 16 iunie 2021)
 
845. Decizie cu privire la examinarea demersului parvenit din partea Blocului electoral „Renato Usatîi” (nr. 21/145, 16 iunie 2021)
 
Acte ale Consiliului Concurenţei
 
846. Decizie (nr. ASER-18, 27 mai 2021)
 
847. Decizie (nr. ASR-30, 25 iunie 2021)
 
848. Decizie (nr. ASR-31, 25 iunie 2021)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 

Avize pierderi de acte

Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 168-174 16 iulie 2021 XXVIII

Selectați data