search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 226-229

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 24 septembrie 2021

Monitorul Oficial Nr. 175-179

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
187. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Dereck Jamal HOGAN (nr. 124-IX, 15 iulie 2021)
 
188. Decret privind desfășurarea paradei militare cu prilejul sărbătoririi aniversării a 30-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova (nr. 125-IX, 16 iulie 2021)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
140. Hotărâre pentru controlul constituționalității articolului 19 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 317 din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională (ridicarea mandatului judecătorului Curții Constituționale ca urmare a stabilirii prin act de constatare rămas definitiv a unei încălcări a regimului juridic al conflictelor de interese) (sesizarea nr. 147a/2021) (nr. 18, 9 iulie 2021)
 
141. Hotărâre pentru controlul constituționalității Legii nr. 252 din 16 decembrie 2020 privind modificarea Legii insolvabilității nr. 149/2012 (informarea debitorului despre depunerea cererii introductive până la aplicarea măsurilor de asigurare de către instanța de insolvabilitate) (sesizarea nr. 15a/2021) (nr. 19, 13 iulie 2021)
 
142. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 68g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolele 385 alin. (5) și 4734 alin. (4) și (6) din Codul de procedură penală (reducerea pedepsei pentru detenție în condiții precare) (nr. 105, 1 iulie 2021)
 
143. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 86g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 448 alin. (1) teza a II-a din Codul contravențional (termenul de contestare a deciziei agentului constatator) (nr. 106, 1 iulie 2021)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
186. Hotărâre pentru transmiterea în gestiune a unei construcții și modificarea Hotărârii Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 111, 14 iulie 2021)
 
187. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 600/2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (nr. 112, 14 iulie 2021)
 
188. Hotărâre cu privire la aprobarea Listei produselor alimentare provenite din lanțul alimentar scurt (nr. 113, 14 iulie 2021)
 
189. Dispoziţie cu privire la exercitarea atribuțiilor (nr. 54-d, 20 iulie 2021)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova
 
849. Ordin privind modificarea Ordinului ministrului economiei și infrastructurii nr. 559/2018 ”Cu privire la aprobarea listelor de verificare pentru domeniile de control ale Autorității Aeronautice Civile” (nr. 86, 23 iunie 2021)
 
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
850. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanţelor nr.118/2017 (nr. 96, 19 iulie 2021)
 
Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
 
851. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaționale (nr. 164-T-06, 30 iunie 2021)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
852. Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 254 din 14.06.2021 (nr. 304, 16 iulie 2021)
 
Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale
 
853. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. Rg04-000168, 15 iulie 2021)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale Transport Auto
 
854. Ordin privind aprobarea formularelor Deciziilor privind examinarea contravenţiei în temeiul constatării personale a agentului constatator (nr. 240, 16 iulie 2021)
 
Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile
 
855. Ordin cu privire la aprobarea ediției nr.01 a Procedurilor și Instrucțiunilor Aeronautice Civile - Certificarea medicală a personalului aeronautic (PIAC-MED) (nr. 37/GEN, 12 iulie 2021)
 
856. Ordin cu privire la aprobarea amendamentului nr.04 la cerințele tehnice ”Regulile aerului” (CT-RA) ediția nr. 01 (nr. 38/GEN, 14 iulie 2021)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
857. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii CNPF nr.50/17/2020 privind cuantumul taxelor și plăților 2021 (nr. 41/2, 20 iulie 2021)
 
858. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 41/8, 20 iulie 2021)
 
859. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 41/9, 20 iulie 2021)
 
860. Hotărâre referitor la reperfectarea licenței de societate de investiții a „OTP Bank” S.A. (nr. 41/10, 20 iulie 2021)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale
 
861. Hotărâre cu privire la înregistrarea persoanelor de încredere din partea Partidului Democrat din Moldova la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 5021, 17 iunie 2021)
 
862. Hotărâre cu privire la rapoartele privind veniturile și cheltuielile concurenților electorali în campania electorală pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, la situația din 4 iunie 2021 (nr. 5035, 18 iunie 2021)
 
863. Hotărâre privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea PARTIDULUI POLITIC NOUA OPŢIUNE ISTORICĂ (nr. 5036, 18 iunie 2021)
 
864. Hotărâre privind demersul de înregistrare a domnului Ion Stegărescu în calitate de candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a simbolului electoral şi de confirmare a reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) (nr. 5037, 18 iunie 2021)
 
865. Hotărâre privind demersul de înregistrare a domnului Veaceslav Valico în calitate de candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova și a simbolului electoral (nr. 5038, 18 iunie 2021)
 
866. Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4921 din 26 mai 2021 „Privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Democrat din Moldova, a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)” (nr. 5039, 18 iunie 2021)
 
867. Hotărâre pentru modificarea hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 4990 din 14 iunie 2021 „Privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Regiunilor din Moldova, a simbolului electoral și confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)” (nr. 5040, 22 iunie 2021)
 
868. Hotărâre cu privire demersul PARTIDULUI POLITIC NOUA OPŢIUNE ISTORICĂ de înregistrare a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală (nr. 5041, 22 iunie 2021)
 
869. Hotărâre pentru modificarea punctului 2 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4879 din 21 mai 2021 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Hâncești nr. 20” (nr. 5046, 22 iunie 2021)
 
870. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Ambasadei Letoniei în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 5048, 22 iunie 2021)
 
871. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Ambasadei Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 5049, 22 iunie 2021)
 
872. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 5050, 22 iunie 2021)
 
873. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Misiunii de observare a Comunității Statelor Independente (CSI) în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 5051, 22 iunie 2021)
 
874. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Republicii Polone în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 5052, 22 iunie 2021)
 
875. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Biroului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 și înregistrarea interpreților (nr. 5053, 22 iunie 2021)
 
876. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Asociației obștești „Reprezentanța în Moldova a National Democratic Institute din SUA” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 5054, 22 iunie 2021)
 
877. Hotărâre cu privire la înregistrarea persoanei de încredere din partea candidatului independent, domnul Veaceslav Valico, la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 5063, 25 iunie 2021)
 
878. Hotărâre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) pentru perioada campaniei electorale din partea domnului Veaceslav Valico, candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile parlamentare din 11 iulie 2021 (nr. 5064, 25 iunie 2021)
 
879. Hotărâre pentru modificarea punctului 2 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4878 din 21 mai 2021 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Glodeni nr. 19” (nr. 5065, 25 iunie 2021)
 
880. Hotărâre pentru modificarea punctului 2 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 5002 din 15 iunie 2021 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Dancu nr. 20/16” (nr. 5066, 25 iunie 2021)
 
881. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 în secțiile de votare constituite în străinătate (nr. 5075, 25 iunie 2021)
 
882. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Partidului Politic „Platforma Demnitate și Adevăr” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 în secțiile de votare constituite în străinătate (nr. 5076, 25 iunie 2021)
 
883. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Adunării Parlamentare a OSCE în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 5077, 25 iunie 2021)
 
884. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Ambasadei Republicii Federale Germania în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 5078, 25 iunie 2021)
 
885. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Adunării Parlamentare a Organizației Cooperării Economice la Marea Neagră în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 5079, 25 iunie 2021)
 
886. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Asociației obștești „Reprezentanța din Moldova a International Republican Institute din SUA” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 5080, 25 iunie 2021)
 
887. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Ucrainei în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 5081, 25 iunie 2021)
 
888. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Organizației pentru Democrație și Dezvoltare Economică (GUAM) în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 5082, 25 iunie 2021)
 
889. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorului internațional din partea Rețelei Europene a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO) în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 5083, 25 iunie 2021)
 
890. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 5084, 25 iunie 2021)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
891. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Jurnal TV”, urmare a sesizării dlui Alexandru Statnîi (nr. 22/146, 24 iunie 2021)
 
892. Decizie cu privire la examinarea sesizării „TELESISTEM TV” SRL (nr. 22/147, 24 iunie 2021)
 
893. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a licenței de emisie eliberată Asociației Obștești „CULTURA DIVINĂ” pentru postul de radio „Cultura Divină” (nr. 22/148, 24 iunie 2021)
 
894. Decizie cu privire la bilanțul Concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile și rămase disponibile, anunțat prin Decizia CA nr. 16/98 din 28 aprilie 2021 (nr. 22/149, 24 iunie 2021)
 
895. Decizie cu privire la anunțarea Concursului pentru ocuparea unei funcții vacante de membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media Compania „Teleradio-Moldova” (nr. 26/176, 15 iulie 2021)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
896. Hotărâre cu privire la aprobarea Dării de seamă privind încheierea procesului de lichidare a B.C. „Universalbank” S.A. în proces de lichidare (nr. 134, 15 iulie 2021)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 175-179 23 iulie 2021 XXVIII

Selectați data