search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 226-229

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 24 septembrie 2021

Monitorul Oficial Nr. 180-185

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
189. Decret privind înregistrarea stemei și drapelului satului Zăluceni, raionul Florești (nr. 126-IX, 22 iulie 2021)
 
190. Decret privind convocarea Parlamentului nou-ales (nr. 127-IX, 23 iulie 2021)
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
48. Hotărâre cu privire la Raportul auditului conformității asupra privatizării bunurilor prin concursuri investiționale și comerciale în anii 2013-2019 (nr. 28, 24 iunie 2021)
 
49. Hotărâre cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului încheiate la 31 decembrie 2020 (nr. 29, 25 iunie 2021)
 
50. Hotărâre cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Interne încheiate la 31 decembrie 2020 (nr. 32, 29 iunie 2021)
 
51. Hotărâre cu privire la auditul asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Apărării încheiate la 31 decembrie 2020 (nr. 33, 30 iunie 2021)
 
52. Hotărâre cu privire la Raportul auditului conformității achizițiilor publice în cadrul sistemului Ministerului Apărării în anii 2019-2020 (nr. 34, 5 iulie 2021)
 
53. Hotărâre pentru aprobarea Raportului auditului performanței „În ce mod măsurile întreprinse pentru implementarea cadrului de interoperabilitate contribuie la asigurarea eficientă a schimbului de date și a interoperabilității sistemelor informaționale aplicate în sectorul public?” (nr. 35, 6 iulie 2021)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
897. Ordin privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 85, 25 iunie 2021)
 
Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova
 
898. Ordin pentru modificarea Ordinului Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr. 51 din 22 martie 2017 cu privire la rezultatele atestării de stat a fermelor zootehnice de prăsilă (nr. 148, 23 iulie 2021)
 
Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova
 
899. Ordin privind modificarea Anexei nr. 2 la Ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 14 din 28 martie 2019 (nr. 37, 23 iulie 2021)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
900. Hotărâre privind modificarea Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.25/2/2019 cu privire la modul de prezentare, avizare şi aplicare a calculelor actuariale ale primelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (nr. 40/3, 13 iulie 2021)
 
901. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 42/9, 27 iulie 2021)
 
902. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 42/10, 27 iulie 2021)
 
903. Hotărâre referitoare la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 42/11, 27 iulie 2021)
 
904. Hotărâre referitoare la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 42/12, 27 iulie 2021)
 
905. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 42/13, 27 iulie 2021)
 
906. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 42/14, 27 iulie 2021)
 
907. Hotărâre cu privire la retragerea licenței de societate de investiții a BC „EuroCreditBank” S.A. (nr. 42/15, 27 iulie 2021)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale
 
908. Hotărâre cu privire la rapoartele privind veniturile și cheltuielile concurenților electorali în campania electorală pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, la situația din 11 iunie 2021 (nr. 5061, 25 iunie 2021)
 
909. Hotărâre cu privire la cererea de modificare a anexei nr. 1 la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4854 din 21 mai 2021 „Privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Blocului electoral al Comuniștilor și Socialiștilor, a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)” (nr. 5087, 28 iunie 2021)
 
910. Hotărâre cu privire la cererea de modificare a anexei nr. 1 la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4855 din 21 mai 2021 „Privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Acasă Construim Europa „PACE”, a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)” (nr. 5088, 28 iunie 2021)
 
911. Hotărâre cu privire la cererea de modificare a anexei nr. 1 la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 4857 din 21 mai 2021 „Cu privire la demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Blocului electoral „RENATO USATÎI”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)” (nr. 5089, 28 iunie 2021)
 
912. Hotărâre cu privire la cererea de modificare a hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 4858 din 21 mai 2021 „Privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)” (nr. 5090, 28 iunie 2021)
 
913. Hotărâre cu privire la cererea de modificare a anexei nr. 1 la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4859 din 21 mai 2021 „Privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Șor”, a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)” (nr. 5091, 28 iunie 2021)
 
914. Hotărâre cu privire la cererea de modificare a anexei nr. 1 la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4956 din 4 iunie 2021 „Privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)” (nr. 5092, 28 iunie 2021)
 
915. Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4968 din 7 iunie 2021 „Privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Partidul Legii și Dreptății”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)” (nr. 5093, 28 iunie 2021)
 
916. Hotărâre cu privire la cererea de modificare a anexei nr. 1 la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 5018 din 17 iunie 2021 „Privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „PARTIDUL SCHIMBĂRII”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)” (nr. 5094, 28 iunie 2021)
 
917. Hotărâre cu privire la cererea de modificare a anexei nr. 1 la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4958 din 4 iunie 2021 „Privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „NOI”, a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)” (nr. 5095, 28 iunie 2021)
 
918. Hotărâre cu privire la cererea de modificare a anexei nr. 1 la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4908 din 25 mai 2021 „Cu privire la demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Mișcării Profesioniștilor „Speranța-Надежда”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)” (nr. 5096, 28 iunie 2021)
 
919. Hotărâre cu privire la cererea de modificare a hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 5017 din 17 iunie 2021 „Privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Partidul Oamenilor Muncii, a simbolului electoral și confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)” (nr. 5097, 28 iunie 2021)
 
920. Hotărâre pentru modificarea anexei nr.1 la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4953 din 3 iunie 2021 „Privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic ”Democrația Acasă”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)” (nr. 5098, 28 iunie 2021)
 
921. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 5099, 28 iunie 2021)
 
922. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 în secțiile de votare constituite în străinătate (nr. 5100, 28 iunie 2021)
 
923. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „MIRAD” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 5101, 28 iunie 2021)
 
924. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Misiunii de observare a Comunității Statelor Independente (CSI) în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 5102, 28 iunie 2021)
 
925. Hotărâre cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Comisiei Electorale Centrale a Republicii Uzbekistan în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 5103, 28 iunie 2021)
 
926. Hotărâre cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Comisiei Electorale Centrale a Republicii Kazahstan în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 5104, 28 iunie 2021)
 
927. Hotărâre cu privire la rapoartele privind veniturile și cheltuielile concurenților electorali în campania electorală pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, la situația din 18 iunie 2021 (nr. 5105, 30 iunie 2021)
 
928. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „FORȚA VETERANILOR” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 5106, 30 iunie 2021)
 
929. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorului internațional din partea Rețelei Europene a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO) în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 5107, 30 iunie 2021)
 
930. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Misiunii de observare a Comunității Statelor Independente (CSI) în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 5108, 30 iunie 2021)
 
931. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Republicii Austria în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 5109, 30 iunie 2021)
 
932. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 în secțiile de votare constituite în străinătate (nr. 5110, 30 iunie 2021)
 
933. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Partidului Politic „Platforma Demnitate și Adevăr” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 în secțiile de votare constituite în străinătate (nr. 5111, 30 iunie 2021)
 
934. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Biroului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 și înregistrarea interpreților (nr. 5116, 2 iulie 2021)
 
935. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Republicii Italiene în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 5117, 2 iulie 2021)
 
936. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești Centrul de Consultanță și Educație Civică în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 5118, 2 iulie 2021)
 
937. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Asociația pentru siguranța urbană și mediere” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 5119, 2 iulie 2021)
 
938. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Blocului electoral „RENATO USATÎI” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 în secțiile de votare constituite în străinătate (nr. 5120, 2 iulie 2021)
 
939. Hotărâre pentru modificarea anexei la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4994 din 14 iunie 2021 „Cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021” (nr. 5121, 2 iulie 2021)
 
940. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 în secțiile de votare constituite în străinătate (nr. 5122, 2 iulie 2021)
 
941. Hotărâre cu privire la înregistrarea interpretului din partea Ambasadei Republicii Turcia în Republica Moldova la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 5123, 2 iulie 2021)
 
942. Hotărâre pentru modificarea anexei la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4996 din 14 iunie 2021 „Cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Comisiei Electorale Centrale a Georgiei în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021” (nr. 5124, 2 iulie 2021)
 
943. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Consiliului Adunării Interparlamentare a Statelor-membre ale CSI în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 5125, 2 iulie 2021)
 
944. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Misiunii de observare a Comunității Statelor Independente (CSI) în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 în secțiile de votare constituite în străinătate (nr. 5126, 2 iulie 2021)
 
945. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Adunării Parlamentare a Consiliului Europei în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 5127, 2 iulie 2021)
 
946. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Organizației Internaționale a Francofoniei în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 5128, 2 iulie 2021)
 
947. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Republicii Lituania în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 5129, 2 iulie 2021)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
948. Decizie cu privire la examinarea raportului de monitorizare a nivelului tăriei sonore în serviciile de programe audiovizuale (nr. 22/150, 24 iunie 2021)
 
949. Decizie cu privire la examinarea cererii de eliberare a autorizației de retransmisiune „BETATVCOM” SRL pentru studioul de televiziune „BETA TV” (nr. 22/151, 24 iunie 2021)
 
950. Decizie cu privire la examinarea cererilor de reperfectare a condițiilor la autorizațiile de retransmisiune eliberate „UPLINK” SRL, „TV-BOX” SRL și „TVOTT” SRL (nr. 22/152, 24 iunie 2021)
 
951. Decizie cu privire la examinarea cererii depuse de ÎCS „Reforma Art” SRL (nr. 22/153, 24 iunie 2021)
 
952. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile a „Media Pro Group” SRL (nr. 22/154, 24 iunie 2021)
 
953. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile formulate de „Bravo TV” SRL (nr. 22/155, 24 iunie 2021)
 
954. Decizie cu privire la mediatizarea unor campanii sociale (nr. 22/156, 24 iunie 2021)
 
955. Decizie cu privire la bilanțul Concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile și rămase disponibile, anunțat prin Decizia CA nr. 16/98 din 28 aprilie 2021 (supliment la Decizia CA nr. 22/149 din 24 iunie 2021) (nr. 23/157, 24 iunie 2021)
 
956. Decizie cu privire la examinarea cererii formulate de Asociația Obștească „Comunitatea Evreiască din Republica Moldova” privind anularea Deciziei CA nr. 1/1 din 12.01.2021 (nr. 24/160, 30 iunie 2021)
 
957. Decizie cu privire la bilanțul Concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media Compania „Teleradio-Moldova” (nr. 25/161, 9 iulie 2021)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
958. Hotărâre cu privire la stabilirea ratei amortizorului anticiclic pentru expunerile din credite situate în Republica Moldova (nr. 138, 22 iulie 2021)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 180-185 30 iulie 2021 XXVIII

Selectați data