search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 297 din 29 septembrie 2022

Monitorul Oficial Nr. 192-195

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
155. Hotărâre pentru controlul constituționalității Hotărârii Parlamentului nr. 219 din 3 decembrie 2020 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 149 din 29 noiembrie 2019 privind componenţa numerică şi nominală a Biroului permanent al Parlamentului (sesizarea nr. 200a/2020) (nr. 21, 27 iulie 2021)
 
156. Hotărâre pentru controlul constituționalității Legii nr. 217 din 3 decembrie 2020 pentru abrogarea și modificarea unor acte normative (sesizările nr. 198a/2020, nr. 201a/2020 și nr. 206a/2020) (nr. 22, 29 iulie 2021)
 
157. Hotărâre privind excepția de neconstituționalitate a articolului 422 din Codul de procedură penală (data de la care începe să curgă termenul de declarare a recursului ordinar) (sesizarea nr. 52g/2021) (nr. 23, 5 august 2021)
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
54. Hotărâre cu privire la Raportul auditului conformității asupra achizițiilor publice în cadrul sistemului Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene în anii 2019-2020 (nr. 38, 19 iulie 2021)
 
55. Hotărâre cu privire la Raportul auditului performanței implementării Strategiei naționale de dezvoltare regională pentru anii 2016–2020 (nr. 41, 23 iulie 2021)
 
56. Hotărâre cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale Operațiunii „Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova” încheiate la 31 decembrie 2020 (nr. 44, 28 iulie 2021)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
239. Dispoziţie pentru modificarea Dispoziției Guvernului nr. 48-d/2021 cu privire la componența nominală a Comisiei pentru decernarea Premiului Național (nr. 103-d, 11 august 2021)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
 
996. Ordin cu privire la aprobarea Listei indicatorilor de performanţă a activităţii instituţiei medico-sanitare publice și modului de evaluare a îndeplinirii acestora (nr. 567, 17 iunie 2021)
 
Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova
 
997. Ordin privind modificarea Anexei nr. 3 la Ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 14 din 28 martie 2019 (nr. 39, 4 august 2021)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale
 
998. Hotărâre cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Autorității Electorale Permanente a României în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 5139, 6 iulie 2021)
 
999. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Consiliului Adunării Interparlamentare a statelor-membre ale CSI în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 în secțiile de votare constituite în străinătate (nr. 5140, 6 iulie 2021)
 
1000. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Parlamentului European în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 5141, 6 iulie 2021)
 
1001. Hotărâre pentru modificarea hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 5054 din 22 iunie 2021 „Cu privire la acreditarea observatorilor din partea Asociației obștești „Reprezentanța în Moldova a National Democratic Institute din SUA” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021” (nr. 5142, 6 iulie 2021)
 
1002. Hotărâre cu privire la înregistrarea interpreților din partea Biroului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 5143, 6 iulie 2021)
 
1003. Hotărâre cu privire la înregistrarea interpreților din partea Rețelei Europene a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO) la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 5144, 6 iulie 2021)
 
1004. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Partidului Politic „Partidul Acțiunii Comune-Congresul Civic” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 în secțiile de votare constituite în străinătate (nr. 5145, 6 iulie 2021)
 
1005. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Partidului Politic Partidul Acasă Construim Europa „PACE” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 în secțiile de votare constituite în străinătate (nr. 5146, 6 iulie 2021)
 
1006. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Partidului Politic Democrația Acasă în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 în secțiile de votare constituite în străinătate (nr. 5147, 6 iulie 2021)
 
1007. Hotărâre cu privire la înregistrarea interpreților din partea Adunării Parlamentare a Consiliului Europei la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 5148, 6 iulie 2021)
 
1008. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 în secțiile de votare constituite în străinătate (nr. 5149, 6 iulie 2021)
 
1009. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Seimului Republicii Polone în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 5150, 6 iulie 2021)
 
1010. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Senatului Republicii Polone în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 5151, 6 iulie 2021)
 
1011. Hotărâre cu privire la rapoartele privind veniturile și cheltuielile concurenților electorali în campania electorală pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, la situația din 25 iunie 2021 (nr. 5157, 6 iulie 2021)
 
1012. Hotărâre cu privire la revocarea unor hotărâri ale Comisiei Electorale Centrale (nr. 5158, 6 iulie 2021)
 
1013. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Biroului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 5159, 7 iulie 2021)
 
1014. Hotărâre cu privire la rapoartele privind veniturile și cheltuielile concurenților electorali în campania electorală pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, la situația din 2 iulie 2021 (nr. 5160, 14 iulie 2021)
 
1015. Hotărâre cu privire la prelungirea termenului degrevării de atribuțiile de la locul de muncă permanent și convocării unor membri ai consiliilor electorale de circumscripție, constituite pentru organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, precum și a termenului de activitate pentru persoanele din cadrul aparatelor acestora (nr. 5161, 14 iulie 2021)
 
1016. Hotărâre cu privire la rapoartele privind veniturile și cheltuielile concurenților electorali în campania electorală pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, la situația din 9 iulie 2021 (nr. 5176, 18 iulie 2021)
 
1017. Hotărâre pentru modificarea hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 5161/2021 „Cu privire la prelungirea termenului degrevării de atribuțiile de la locul de muncă permanent și convocării unor membri ai consiliilor electorale de circumscripție, constituite pentru organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, precum și a termenului de activitate pentru persoanele din cadrul aparatelor acestora” (nr. 5177, 19 iulie 2021)
 
1018. Hotărâre cu privire la totalizarea rezultatelor alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 5178, 19 iulie 2021)
 
1019. Hotărâre cu privire la excluderea partidelor și altor organizații social-politice, blocului electoral și candidatului independent din procesul de atribuire a mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care nu au trecut pragul minim de reprezentare la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 5179, 19 iulie 2021)
 
1020. Hotărâre cu privire la stabilirea numărului de mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova obținut de concurenții electorali potrivit rezultatelor alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 5180, 19 iulie 2021)
 
1021. Hotărâre cu privire la atribuirea mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova și declararea candidaților supleanți potrivit rezultatelor alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 5181, 19 iulie 2021)
 
1022. Hotărâre cu privire la prezentarea rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru primul semestru al anului 2021 (nr. 5184, 28 iulie 2021)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
1023. Decizie cu privire la examinarea cererii de eliberare a licenței de emisie „KSA MEDIA PRO” SRL pentru postul de televiziune „Free TV-FTV” (nr. 25/165, 9 iulie 2021)
 
1024. Decizie cu privire la examinarea cererilor de reperfectare a condițiilor la autorizațiile de retransmisiune eliberate „TV-BOX” SRL, „ARAX-IMPEX” SRL și „REVAFAR-COM” SRL (nr. 25/166, 9 iulie 2021)
 
1025. Decizie cu privire la examinarea cererii de retragere a autorizației de retransmisiune „ARSACO” SRL, fondatoarea studioului de televiziune „AS-TV” (nr. 25/167, 9 iulie 2021)
 
1026. Decizie cu privire la examinarea propunerilor de monitorizare a unor furnizori de servicii media, la capitolul respectării prevederilor art. 4 și 19 din Codul serviciilor media audiovizuale (nr. 26/172, 15 iulie 2021)
 
1027. Decizie cu privire la examinarea cererii de retragere a autorizației de retransmisiune „REPROMON TV” SRL, fondatoarea studioului de televiziune „New Alliance Net Studio” (nr. 28/184, 28 iulie 2021)
 
1028. Decizie cu privire la activitatea Consiliului Audiovizualului în trimestrul II al anului 2021 (nr. 28/187, 28 iulie 2021)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
1029. Ordonanță cu privire la înlocuirea temporară a lichidatorului Băncii de Economii S.A. în proces de lichidare (nr. 23-01009/3, 5 august 2021)
 
1030. Ordonanță cu privire la înlocuirea lichidatorului BC „INVESTPRIVATBANK” S.A. în proces de lichidare (nr. 23-01009/4, 6 august 2021)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 192-195 13 august 2021 XXVIII

Selectați data