search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 291-296 din 23 septembrie 2022

Monitorul Oficial Nr. 196

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
205. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 84/2021 privind componența numerică și nominală a Biroului permanent al Parlamentului (nr. 90, 6 august 2021)
 
206. Hotărâre privind componența nominală a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale și la organizațiile parlamentare bilaterale (nr. 91, 6 august 2021)
 
207. Decret privind eliberarea din funcție a consilierilor din Cabinetul Preşedintelui Republicii Moldova (nr. 131-IX, 9 august 2021)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
240. Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru susținerea programelor raionale/municipale de granturi destinate organizațiilor de tineret și grupurilor de inițiativă ale tinerilor (nr. 115, 12 august 2021)
 
241. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 116, 12 august 2021)
 
242. Hotărâre cu privire la restructurarea administrației publice centrale de specialitate (nr. 117, 12 august 2021)
 
243. Hotărâre cu privire la stabilirea domeniilor de competență ale viceprim-ministrului pentru digitalizare și la modificarea unor acte normative (nr. 118, 12 august 2021)
 
244. Hotărâre pentru aprobarea Avizului asupra amendamentelor la proiectul de lege cu privire la Codul vamal (nr. 127, 12 august 2021)
 
245. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Vadim GUMENE (nr. 104-d, 12 august 2021)
 
246. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Igor CUROV (nr. 105-d, 12 august 2021)
 
247. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Rostislav ROTARI (nr. 106-d, 12 august 2021)
 
248. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Alexandru OPREA (nr. 107-d, 12 august 2021)
 
249. Dispoziţie cu privire la încetarea exercitării funcției de către domnul Sergiu PAIU (nr. 108-d, 12 august 2021)
 
250. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Adriana CAZACU-ȚIGAIE (nr. 109-d, 12 august 2021)
 
251. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Valentina ȚAPEȘ (nr. 110-d, 12 august 2021)
 
252. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Vasile CUȘCA (nr. 111-d, 12 august 2021)
 
253. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcție a domnului Octavian RĂU (nr. 112-d, 12 august 2021)
 
254. Dispoziţie cu privire la anularea Dispoziției Guvernului nr.149-d/2020 cu privire la eliberarea din funcție a domnului Eremei PRISEAJNIUC (nr. 113-d, 12 august 2021)
 
255. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcție a doamnei Silvia CIBOTARI (nr. 114-d, 12 august 2021)
 
256. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcție a domnului Eremei PRISEAJNIUC (nr. 115-d, 12 august 2021)
 
257. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Lina GUDIMA (nr. 116-d, 12 august 2021)
 
258. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Iurie PRISACARI (nr. 117-d, 12 august 2021)
 
259. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Viorica COSTIN-MOROZAN (nr. 118-d, 12 august 2021)
 
260. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Veaceslav ANGHEL (nr. 119-d, 12 august 2021)
 
261. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Piotr MANOL (nr. 120-d, 12 august 2021)
 
262. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Olesea BRÎNZĂ (nr. 121-d, 12 august 2021)
 
263. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Ion CHICU (nr. 122-d, 12 august 2021)
 
264. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Denis CARNOVSCHI (nr. 123-d, 12 august 2021)
Nr. 196 13 august 2021 XXVIII

Selectați data