search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 297 din 29 septembrie 2022

Monitorul Oficial Nr. 197-201

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
208. Hotărâre privind constituirea Comisiei speciale pentru selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului (nr. 92, 13 august 2021)
 
209. Hotărâre privind încetarea mandatului de președinte al Plenului Consiliului Concurenței (nr. 93, 13 august 2021)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
158. Hotărâre privind controlul constituționalității articolului 129 punctul 19) din Codul fiscal (definiția „secretului fiscal”) (sesizarea nr. 39a/2021)(nr. 24, 10 august 2021)
 
159. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 89g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din punctul 10 subpunctul 3) din Regulamentul privind modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenționare a producătorilor agricoli pentru anul 2016, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 910 din 25 iulie 2016 (obligația proprietarilor de a nu înstrăina şi/sau de a nu transmite în folosință terenurile pe care a fost efectuată investiția subvenționată) (nr. 118, 22 iulie 2021)
 
160. Decizie de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 164g/2021 și nr. 169g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 287 alin. (8) din Codul contravențional (obligarea scoaterii de pe teritoriul vamal a mijloacelor de transport) [2] (nr. 119, 29 iulie 2021)
 
161. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 51g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 287 alin. (4) din Codul de procedură penală (termenul reluării urmăririi penale) (nr. 120, 29 iulie 2021)
 
162. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 170g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 307 alin. (2) lit. c) din Codul penal (pronunțarea unei sentințe, decizii, încheieri sau hotărâri contrare legii soldată cu urmări grave) (nr. 121, 3 august 2021)
 
163. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 106g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 287 alin. (1) din Codul de procedură penală (competența procurorului ierarhic superior de a dispune reluarea urmăririi penale) (nr. 122, 3 august 2021)
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
57. Hotărâre cu privire la Raportul auditului conformității asupra implementării Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile (nr. 36, 16 iulie 2021)
 
58. Hotărâre privind Raportul auditului conformității utilizării de către unitățile administrativ-teritoriale a transferurilor din bugetul de stat destinate pentru infrastructura drumurilor (nr. 39, 20 iulie 2021)
 
59. Hotărâre privind Raportul auditului conformității gestionării și utilizării resurselor destinate domeniului sănătății pentru prevenirea şi combaterea răspândirii infecţiei Covid-19 (nr. 42, 26 iulie 2021)
 
60. Hotărâre cu privire la Raportul auditului financiar al Grantului acordat suplimentar la Proiectul „Răspuns de Urgență la COVID-19 în Republica Moldova” (nr. 45, 28 iulie 2021)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
265. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege privind aderarea Republicii Moldova la Tratatul cu privire la Sistemul european de informații privind vehiculele și permisele de conducere (EUCARIS), semnat la 29 iunie 2000 (nr. 119, 12 august 2021)
 
266. Hotărâre privind aprobarea normelor de asigurare cu echipament a militarilor din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri pe timp de pace (nr. 120, 12 august 2021)
 
267. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului Comandamentului Operațional Antiterorist (nr. 121, 12 august 2021)
 
268. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de funcționare a Rezervației biosferei „Prutul de Jos” (nr. 122, 12 august 2021)
 
269. Hotărâre pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind transportul aerian (nr. 123, 12 august 2021)
 
270. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 1553/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor față de călători (nr. 125, 12 august 2021)
 
271. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Consiliului de experți al Comitetului coordonator interdepartamental pentru asigurarea interacțiunii dintre Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 și serviciile specializate de urgență (nr. 126, 12 august 2021)
 
272. Dispoziție cu privire la numirea în funcţie a doamnei Stela JEMNA (nr. 124-d, 16 august 2021)
 
273. Dispoziție cu privire la numirea în funcţie a domnului Valeriu VLAS (nr. 125-d, 16 august 2021)
 
274. Dispoziție cu privire la conferirea gradului de calificare (nr. 126-d, 16 august 2021)
 
275. Dispoziție cu privire la exercitarea atribuțiilor (nr. 127-d, 16 august 2021)
 
276. Dispoziție cu privire la exercitarea atribuțiilor (nr. 128-d, 16 august 2021)
 
277. Dispoziție cu privire la exercitarea atribuțiilor (nr. 129-d, 16 august 2021)
 
278. Dispoziție cu privire la exercitarea atribuțiilor (nr. 130-d, 16 august 2021)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
 
1031. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 733, 5 august 2021)
 
1032. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 734, 5 august 2021)
 
1033. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 735, 5 august 2021)
 
1034. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 736, 5 august 2021)
 
1035. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 737, 5 august 2021)
 
1036. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 738, 5 august 2021)
 
1037. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 739, 5 august 2021)
 
1038. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 740, 5 august 2021)
 
1039. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 741, 5 august 2021)
 
1040. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 742, 5 august 2021)
 
1041. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 743, 5 august 2021)
 
1042. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 744, 5 august 2021)
 
1043. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 745, 5 august 2021)
 
1044. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 746 5 august 2021)
 
1045. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 747, 5 august 2021)
 
1046. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 748, 5 august 2021)
 
1047. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 749, 5 august 2021)
 
1048. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 750, 5 august 2021)
 
1049. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 751, 5 august 2021)
 
1050. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 752, 5 august 2021)
 
1051. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 753, 5 august 2021)
 
Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova
 
1052. Ordin cu privire la aprobarea Standardelor ocupaționale pentru unele ocupații (nr. 176, 12 august 2021)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
1053. Hotărâre privind stabilirea cheltuielilor de bază aferente activității de producere a energiei electrice și termice, activității de distribuție și furnizare a energiei termice de către S.A. „CET-Nord” (nr. 354, 13 august 2021)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
1054. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 47/4, 13 august 2021)
 
1055. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 47/5, 13 august 2021)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
1056. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile a „MEDIA PRODUCTION TV” SRL (nr. 19/133, 27 mai 2021)
 
1057. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării unor furnizori de servicii media audiovizuale la capitolul reflectării campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, pentru perioada 26 iunie – 11 iulie 2021 (nr. 26/170, 15 iulie 2021)
 
1058. Decizie cu privire la examinarea cererilor de prelungire a unor licențe de emisie (nr. 26/174, 15 iulie 2021)
 
1059. Decizie cu privire la examinarea petiției „Content Media” SRL (nr. 26/175, 15 iulie 2021)
 
1060. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile a Asociației Patronale a Radiodifuzorilor din Moldova (nr. 27/179, 21 iulie 2021)
 
1061. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare şi a condiţiilor la autorizațiile de retransmisiune (nr. 28/182, 28 iulie 2021)
 
1062. Decizie cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (nr. 28/186, 28 iulie 2021)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
1063. Ordin cu privire la modificarea unor ordine (nr. 434, 9 august 2021)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 197-201 20 august 2021 XXVIII

Selectați data