search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 301

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 06 decembrie 2021

Monitorul Oficial Nr. 202

 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
279. Hotărâre cu privire la rechemarea doamnei Gabriela MORARU din funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotențiar al Republicii Moldova în Statul Israel (nr. 128, 19 august 2021)
 
280. Hotărâre cu privire la rechemarea domnului Victor SOROCEAN din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Belarus şi de Reprezentant Permanent şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova pe lângă organele statutare şi alte organe ale Comunităţii Statelor Independente (nr. 129, 19 august 2021)
 
281. Hotărâre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 3/2016 cu privire la Procuratură (nr. 130, 19 august 2021)
 
282. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 131, 19 august 2021)
 
283. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 461/2001 privind piața produselor petroliere (nr. 132, 19 august 2021)
 
284. Hotărâre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federale Germania privind conversiunea permiselor de conducere (nr. 133, 19 august 2021)
 
285. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de grant, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind furnizarea de echipament medical în cadrul Programului de dezvoltare economică și socială, semnat la 22 decembrie 2020 (nr. 134, 19 august 2021)
 
286. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic, comerţ şi cooperare dintre Republica Moldova şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, semnat la 24 decembrie 2020 (nr. 135, 19 august 2021)
 
287. Hotărâre cu privire la modificarea și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 136, 19 august 2021)
 
288. Hotărâre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind aspectele tehnice, financiare, juridice şi organizatorice referitoare la construirea, exploatarea, întreținerea și repararea podului rutier de frontieră între cele două state, peste râul Prut, între localităţile Ungheni (Republica Moldova) și Ungheni (România) și împuternicirea delegației oficiale pentru negocierea acestuia (nr. 137, 19 august 2021)
 
289. Hotărâre pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind aspectele tehnice, financiare, juridice și organizatorice referitoare la consolidarea podului rutier de frontieră între cele două state, peste râul Prut, între localitățile Giurgiulești (Republica Moldova) și Galați (România) (nr. 138, 19 august 2021)
 
290. Hotărâre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind construcția podului rutier transfrontalier peste râul Nistru la frontiera de stat moldo-ucraineană în zona localităților Cosăuți – Yampil şi împuternicirea delegației oficiale pentru negocierea acestuia (nr. 139, 19 august 2021)
 
291. Hotărâre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele de stat și alocarea mijloacelor financiare (nr. 140, 19 august 2021)
 
292. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Vladimir CUC (nr. 131-d, 19 august 2021)
 
293. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Iuri PAȘINSCHI (nr. 132-d, 19 august 2021)
 
294. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Dorel NOROC (nr. 133-d, 19 august 2021)
 
295. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Vasile ȘARBAN (nr. 134-d, 19 august 2021)
 
296. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Ianuș ERHAN (nr. 135-d, 19 august 2021)
 
297. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Jana COSTACHI (nr. 136-d, 19 august 2021)
 
298. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Vasile CUȘCA (nr. 137-d, 19 august 2021)
 
299. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcție a domnului Victor ZUBCU (nr. 138-d, 19 august 2021)
 
300. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Elena DAUD (nr. 139-d, 19 august 2021)
 
301. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Eduard CRIȘAVIȚCHI (nr. 140-d, 19 august 2021)
 
302. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Vitalie NOGALI (nr. 141-d, 19 august 2021)
 
303. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Igor BERZEDEAN (nr. 142-d, 19 august 2021)
 
304. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Vadim SARANCIUC (nr. 143-d, 19 august 2021)
 
305. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Nicolai CAZACU (nr. 144-d, 19 august 2021)
 
306. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Carolina POPOVA (nr. 145-d, 19 august 2021)
 
307. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Elena CARASTOIAN (nr. 146-d, 19 august 2021)
 
308. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Ion LAPICUS (nr. 147-d, 19 august 2021)
 
309. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Gheorghe ANGHEL (nr. 148-d, 19 august 2021)
 
310. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Pavel BACAL (nr. 149-d, 19 august 2021)
 
311. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Iurie CAZAC (nr. 150-d, 19 august 2021)
 
312. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Lidia ONU (nr. 151-d, 19 august 2021)
 
313. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Andrei BERECHELEA (nr. 152-d, 19 august 2021)
 
314. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Iurii DEMENTIEV (nr. 153-d, 19 august 2021)
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 202 24 august 2021 XXVIII

Selectați data