search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 301

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 06 decembrie 2021

Monitorul Oficial Nr. 203-205

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
210. Hotărâre privind rezultatele audierilor parlamentare cu privire la progresul acțiunilor în procesul de recuperare a mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar (nr. 94, 20 august 2021)
 
211. Decret privind eliberarea doamnei Olesea STAMATE din funcţia de consilier al Președintelui Republicii Moldova în domeniul justiției (nr. 132-IX, 19 august 2021)
 
212. Decret privind rechemarea domnului Vladimir GOLOVATIUC din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Federația Rusă (nr. 133-IX, 19 august 2021)
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
61. Hotărâre cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării încheiate la 31 decembrie 2020 (nr. 43, 27 iulie 2021)
 
62. Hotărâre cu privire la Raportul auditului conformității asupra achizițiilor publice în cadrul sistemului Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în anii 2019-2020 (nr. 46, 29 iulie 2021)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
337. Dispoziție cu privire la numirea în funcţie a domnului Dorin FRĂSÎNEANU (nr. 176-d, 23 august 2021)
 
338. Dispoziție cu privire la numirea în funcţie a doamnei Stela JEMNA (nr. 177-d, 23 august 2021)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova
 
1064. Ordin cu privire la abrogarea Normei de metrologie legală NML 5-11:2016 (nr. 111, 20 august 2021)
 
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
1065. Ordin privind modificarea Clasificaţiei bugetare (nr. 103, 20 august 2021)
 
Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile a Republicii Moldova
 
1066. Ordin cu privire la aprobarea ediției 01 a Procedurilor și Instrucțiunilor Aeronautice Civile privind calificările de tip, calificarea de instructor și calificarea de examinator a membrilor echipajelor de cabină (PIAC-CC) (nr. 41/ GEN, 18 august 2021)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
1067. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 48/17, 20 august 2021)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale
 
1068. Hotărâre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi pentru funcția de primar al satului Călinești, raionul Fălești (nr. 5198, 5 august 2021)
 
1069. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Consiliului Adunării Interparlamentare a Statelor-membre ale CSI în vederea monitorizării alegerilor pentru Adunarea Populară a U.T.A. Găgăuzia din 19 septembrie 2021 (nr. 5199, 5 august 2021)
 
1070. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Republicii Franceze în vederea monitorizării alegerilor pentru Adunarea Populară a U.T.A. Găgăuzia din 19 septembrie 2021 (nr. 5200, 5 august 2021)
 
1071. Hotărâre cu privire la acreditarea unui observator internațional din partea Ambasadei Republicii Belarus în vederea monitorizării alegerilor pentru Adunarea Populară a U.T.A. Găgăuzia din 19 septembrie 2021 (nr. 5201, 5 august 2021)
 
1072. Hotărâre cu privire la stabilirea cuantumului lunar al subvențiilor de la bugetul de stat destinate partidelor politice, conform performanțelor obținute la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, pentru perioada august – decembrie 2021 (nr. 5207, 9 august 2021)
 
1073. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Asociației obștești „Piligrim-Demo” în vederea monitorizării alegerilor pentru Adunarea Populară a U.T.A. Găgăuzia din 19 septembrie 2021 (nr. 5208, 9 august 2021)
 
1074. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Republicii Turcia în vederea monitorizării alegerilor pentru Adunarea Populară a U.T.A. Găgăuzia din 19 septembrie 2021 și înregistrarea interpretului (nr. 5209, 17 august 2021)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
1075. Decizie cu privire la examinarea Raportului privind volumul de emisie electorală (spoturi, dezbateri și materiale electorale difuzate în cadrul rubricilor special create pentru reflectarea campaniei electorale, emisiuni informative), inclusiv informația despre spoturile de educație electorală/informare a alegătorilor la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova plasată de către furnizorii de servicii media, pentru perioada: 21 iunie – 09 iulie 2021 (nr. 26/171, 15 iulie 2021)
 
1076. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării posturilor de televiziune „NTV Moldova” și „Primul în Moldova”, urmare a petițiilor Asociației Obștești „Centrul pentru Jurnalism Independent” (nr. 26/173, 15 iulie 2021)
 
1077. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Jurnal TV”, urmare a sesizării dlui Dmitrii Bezobrazov (nr. 27/177, 21 iulie 2021)
 
1078. Decizie cu privire la examinarea cererilor de prelungire a unor licențe de emisie (nr. 27/178, 21 iulie 2021)
 
1079. Decizie cu privire la examinarea cererii de prelungire a licenței de emisie eliberată „Timpuri Noi” SRL pentru postul de radio „Diaspora FM” (nr. 28/180, 28 iulie 2021)
 
1080. Decizie cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a licențelor de emisie (nr. 28/181, 28 iulie 2021)
 
Acte ale Consiliului Concurenţei
 
1081. Decizie (nr. ASS-44, 19 august 2021)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
1082. Ordin privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la sistemul informațional automatizat de creare și circulație a facturilor fiscale electronice „e-Factura”, aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.317 din 26.06.2020 (nr. 449, 21 august 2021)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
1083. Hotărâre cu privire la punerea în circulație ca mijloc de plată și în scop numismatic a monedelor comemorative „30 de ani de la Proclamarea Independenței Republicii Moldova” (nr. 24, 17 august 2021)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 203-205 26 august 2021 XXVIII

Selectați data