search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 301

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 06 decembrie 2021

Monitorul Oficial Nr. 206-208

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
213. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 461/2001 privind piața produselor petroliere (nr. 136-IX, 26 august 2021)
 
214. Lege pentru modificarea Legii nr. 461/2001 privind piața produselor petroliere (nr. 96, 24 august 2021)
 
215. Hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 101, 24 august 2021)
 
216. Decret privind rechemarea doamnei Gabriela MORARU din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Statul Israel (nr. 134-IX, 25 august 2021)
 
217. Decret privind rechemarea domnului Victor SOROCEAN din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Belarus, precum și de Reprezentant Permanent și Plenipotențiar al Republicii Moldova pe lângă organele statutare și alte organe ale Comunității Statelor Independente (nr. 135-IX, 25 august 2021)
 
218. Decret privind Drapelul de luptă al Batalionului 22 de menținere a păcii „Căști Albastre” al Armatei Naționale (nr. 137-IX, 26 august 2021)
 
219. Decret privind instituirea Insignei comemorative „Participant la parada militară, consacrată aniversării a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova, 27 august 2021” (nr. 138-IX, 26 august 2021)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
339. Hotărâre cu privire la desemnarea unui membru al Colegiului Centrului Național Anticorupție (nr. 141, 25 august 2021)
 
340. Hotărâre cu privire la modificarea și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 142, 25 august 2021)
 
341. Hotărâre cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei (nr. 143, 25 august 2021)
 
342. Hotărâre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului și abrogarea unei hotărâri de Guvern (nr. 144, 25 august 2021)
 
343. Hotărâre cu privire la organizarea şi funcționarea Ministerului Mediului (nr. 145, 25 august 2021)
 
344. Hotărâre cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Educației și Cercetării (nr. 146, 25 august 2021)
 
345. Hotărâre cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii (nr. 147, 25 august 2021)
 
346. Hotărâre cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătății (nr. 148, 25 august 2021)
 
347. Hotărâre cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii și Protecţiei Sociale (nr. 149, 25 august 2021)
 
348. Hotărâre privind redistribuirea alocațiilor aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258/2020 (nr. 150, 25 august 2021)
 
349. Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 151, 25 august 2021)
 
350. Hotărâre pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Lituania cu privire la conversiunea permiselor de conducere (nr. 154, 25 august 2021)
 
351. Hotărâre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului nr. 3 la Contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții și a Amendamentului la Scrisoarea de însoțire asupra Contractului de finanţare în vederea implementării Proiectului „Livada Moldovei”, semnat la Chișinău la 31 iulie 2014 (nr. 155, 25 august 2021)
 
352. Hotărâre privind aprobarea proiectului Codului transportului feroviar (nr. 156, 25 august 2021)
 
353. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 157, 25 august 2021)
 
354. Dispoziție cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Corneliu SOLTAN (nr. 178-d, 25 august 2021)
 
355. Dispoziție cu privire la numirea în funcţie a domnului Eugeniu COZONAC (nr. 179-d, 25 august 2021)
 
356. Dispoziție cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Eugeniu GÎRA (nr. 180-d, 25 august 2021)
 
357. Dispoziție cu privire la anularea unor dispoziții de Guvern (nr. 181-d, 25 august 2021)
 
358. Dispoziție cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Boris FEDORIȘIN (nr. 182-d, 25 august 2021)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
1084. Hotărâre privind tarifele pentru serviciile auxiliare prestate de Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. (nr. 361, 25 august 2021)
 
1085. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii ANRE nr. 256 din 21.06.2021 cu privire la punerea în aplicare a măsurilor provizorii necesare pentru organizarea și funcționarea pieței energiei electrice (nr. 362, 25 august 2021)
 
1086. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către S.A. „Apă-Canal Chișinău” (nr. 363, 25 august 2021)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
1087. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 49/6, 25 august 2021)
 
1088. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 49/7, 25 august 2021)
 
1089. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 49/8, 25 august 2021)
 
1090. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 49/9, 25 august 2021)
 
1091. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 49/10, 25 august 2021)
 
1092. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 49/11, 25 august 2021)
 
1093. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 49/12, 25 august 2021)
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 206-208 01 septembrie 2021 XXVIII

Selectați data