search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 393 din 08 decembrie 2022

Monitorul Oficial Nr. 212-218

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
227. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de grant, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind furnizarea de echipament medical în cadrul Programului de dezvoltare economică și socială (nr. 142-IX, 1 septembrie 2021)
 
228. Lege pentru ratificarea Acordului de grant, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind furnizarea de echipament medical în cadrul Programului de dezvoltare economică și socială (nr. 97, 24 august 2021)
 
229. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (nr. 149-IX, 6 septembrie 2021)
 
230. Lege pentru modificarea Legii nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (nr. 99, 24 august 2021)
 
231. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 86/2021 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 100, 24 august 2021)
 
232. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 145-IX, 2 septembrie 2021)
 
233. Decret privind eliberarea doamnei Ana REVENCO din funcţia de consilier al Președintelui Republicii Moldova în domeniul apărării și securității naționale, secretar al Consiliului Suprem de Securitate (nr. 146-IX, 2 septembrie 2021)
 
234. Decret privind încetarea de drept a mandatului de membru al Consiliului Superior al Procurorilor al domnului Dumitru PULBERE (nr. 147-IX, 6 septembrie 2021)
 
235. Decret privind constituirea Comisiei pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de selectare a candidatului la funcţia de membru al Consiliului Superior al Procurorilor din rândul societăţii civile, desemnat de către Preşedintele Republicii Moldova (nr. 148-IX, 6 septembrie 2021)
 
236. Decret privind desemnarea domnului Pavel POSTICA în calitate de membru al Comisiei Electorale Centrale (nr. 150-IX, 7 septembrie 2021)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
164. Hotărâre privind excepția de neconsituționalitate a unor prevederi din articolul 287 alin. (1) din Codul penal (neclaritatea normelor care incriminează infracțiunea de huliganism) (sesizările nr. 208g/2020, nr. 44g/2021, nr. 49g/2021 și nr. 76g/2021) (nr. 25, 12 august 2021)
 
165. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 108g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 2641 alin. (1) din Codul penal (pedeapsa cu muncă neremunerată în folosul comunității pentru conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat sau în stare de ebrietate produsă de alte substanțe) (nr. 123, 3 august 2021)
 
166. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 88g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 28 și 30 alin. (3) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (termenul de examinare a cererii introductive privind intentarea procesului de insolvabilitate) (nr. 124, 3 august 2021)
 
167. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 77g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 257 alin. (5) și 313 alin. (2) pct. 3) din Codul de procedură penală (competența Procurorului General referitoare la transmiterea cauzei de la un organ de urmărire penală la alt organ de urmărire penală) (nr. 125, 3 august 2021)
 
168. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 181g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului XXIII alineatele (1) și (2) din Legea nr. 69 din 21 mai 2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică şi modificarea unor acte normative (desfășurarea ședințelor de judecată prin intermediul sistemului de teleconferință în perioada stării de urgență în sănătate publică) (nr. 126, 5 august 2021)
 
169. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 70g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 192 alin. (1) și a unor prevederi din articolul 308 alin. (10) din Codul de procedură penală (liberarea provizorie pe cauțiune) (nr. 127, 5 august 2021)
 
170. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 111g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 38 alin. (2) lit. a) din Codul de executare, adoptat prin Legea nr. 443 din 24 decembrie 2004 (onorariul executorului judecătoresc) (nr. 128, 5 august 2021)
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
63. Hotărâre cu privire la Raportul auditului conformității asupra achizițiilor publice în cadrul sistemului Ministerului Justiției în anii 2019-2020 (nr. 40, 23 iulie 2021)
 
64. Hotărâre cu privire la Raportul auditului conformității asupra achizițiilor publice în cadrul sistemului Ministerului Finanțelor în anii 2019-2020 (nr. 48, 30 iulie 2021)
 
65. Hotărâre cu privire la Raportul auditului conformității privatizării bunurilor în perioada anilor 2013-2019 prin vânzare la licitații cu strigare sau cu reducere și prin vânzare la Bursa de Valori a Moldovei (nr. 49, 2 august 2021)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
365. Hotărâre cu privire la aprobarea Programului național de securitate în domeniul aviației civile (nr. 124, 12 august 2021)
 
366. Hotărâre cu privire la aprobarea Conceptului serviciului guvernamental de livrare (MDelivery) (nr. 152, 25 august 2021)
 
367. Hotărâre cu privire la indexarea prestaţiilor de asigurări sociale şi a unor prestaţii sociale de stat (nr. 162, 8 septembrie 2021)
 
368. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii (nr. 163, 8 septembrie 2021)
 
369. Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 5 la Regulamentul privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 165/2017 (nr. 164, 8 septembrie 2021)
 
370. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de decret al Preşedintelui Republicii Moldova privind destituirea domnului Igor Gorgan din funcţia de şef al Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, comandant al Armatei Naţionale (nr. 165, 8 septembrie 2021)
 
371. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de modificare nr. 2 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind realizarea lucrărilor de construcţie şi reabilitare a drumurilor în Republica Moldova din 28 iunie 2013, semnat la 18 mai 2021 (nr. 167, 8 septembrie 2021)
 
372. Hotărâre pentru aprobarea semnării Protocolului dintre Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării Naţionale al României privind colaborarea în domeniul învăţământului militar (nr. 168, 8 septembrie 2021)
 
373. Hotărâre cu privire la instituirea Comisiei pentru selectarea candidaților la postul de membru al Grupului de specialiști al Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale și aprobarea Regulamentului cu privire la modul de organizare și desfășurare a concursului național pentru desemnarea candidaților din partea Republicii Moldova în vederea suplinirii postului de membru al Grupului de specialiști al Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale (nr. 170, 8 septembrie 2021)
 
374. Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 18 la Hotărârea Guvernului nr. 102/2018 cu privire la comisiile interguvernamentale de colaborare economică, comercială, ştiinţifică şi tehnică (nr. 171, 8 septembrie 2021)
 
375. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea art. 20 din Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995 (nr. 172, 8 septembrie 2021)
 
376. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 173, 8 septembrie 2021)
 
377. Hotărâre cu cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 174, 8 septembrie 2021)
 
378. Dispoziție cu privire la numirea în funcţie a domnului Valeriu NANI (nr. 186-d, 6 septembrie 2021)
 
379. Dispoziție cu privire la modificarea Dispoziției Guvernului nr. 176-d din 23 august 2021 (nr. 187-d, 8 septembrie 2021)
 
380. Dispoziție cu privire la numirea în funcţie a domnului Iurie PODARILOV (nr. 188-d, 8 septembrie 2021)
 
381. Dispoziție cu privire la numirea în funcţie a domnului Eugeniu RUSU (nr. 189-d, 8 septembrie 2021)
 
382. Dispoziție cu privire la eliberarea din funcție a domnului Vladislav COTICI (nr. 190-d, 8 septembrie 2021)
 
383. Dispoziție cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Lora GROSU (nr. 191-d, 8 septembrie 2021)
 
384. Dispoziție cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Larisa CELAC (nr. 192-d, 8 septembrie 2021)
 
385. Dispoziție cu privire la numirea în funcție a domnului Ion CIUMAC (nr. 193-d, 8 septembrie 2021)
 
386. Dispoziție cu privire la numirea în funcție a domnului Vitalie MIRON (nr. 194-d, 8 septembrie 2021)
 
387. Dispoziție cu privire la numirea în funcție a domnului Dumitru BABA (nr. 195-d, 8 septembrie 2021)
 
388. Dispoziție cu privire la numirea în funcție a domnului Dumitru COLȚA (nr. 196-d, 8 septembrie 2021)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
1102. Ordin cu privire la modificarea și completarea Normele metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național și a mijloacelor extrabugetare prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor nr.215/2015 (nr. 75, 1 iunie 2021)
 
1103. Ordin privind modificarea și completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 76, 1 iunie 2021)
 
Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova
 
1104. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului nr. 79/2019 (nr. 4, 26 august 2021)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
1105. Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 254 din 14.06.2021 (nr. 376, 1 septembrie 2021)
 
1106. Hotărâre cu privire la certificarea operatorului sistemului de transport al gazelor naturale SRL „Vestmoldtransgaz” (nr. 398, 3 septembrie 2021)
 
Acte ale Agenţiei Medicamentului și Dispozitivelor Medicale
 
1107. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. Rg04-000197, 26 august 2021)
 
Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile
 
1108. Ordin cu privire la aprobarea ediției 01 a Materialelor de îndrumare - Manualul examinatorului (GM-EM) (nr. 42/GEN, 25 august 2021)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
1109. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 51/6, 7 septembrie 2021)
 
1110. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 51/7, 7 septembrie 2021)
 
1111. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 51/8, 7 septembrie 2021)
 
1112. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 51/9, 7 septembrie 2021)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
1113. Decizie cu privire la examinarea petiției „UPLINK” SRL (nr. 28/183, 28 iulie 2021)
 
1114. Decizie cu privire la examinarea cererii de suspendare a executării Deciziei CA nr. 27/177 din 21 iulie 2021, depusă de ÎCS „Reforma Art” SRL prin cererea prealabilă nr. 134-R/21-E din 22 iulie 2021 (nr. 28/185, 28 iulie 2021)
 
1115. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Jurnal TV”, urmare a plângerii parvenite din partea dlui Mihail Bejan (nr. 29/188, 4 august 2021)
 
1116. Decizie cu privire la examinarea cererii de eliberare a licenței de emisie Instituției Private Studio de Televiziune „Viziunea Liberă” pentru postul de televiziune „GLOBAL 24” (nr. 29/191, 4 august 2021)
 
1117. Decizie cu privire la examinarea unor cereri de eliberare a licenței de emisie (nr. 30/195, 11 august 2021)
 
Acte ale Comisiei Naționale de Heraldică
 
1118. Decizie cu privire la înregistrarea Medaliei comemorative „30 de ani ai Serviciului Vamal al Republicii Moldova” a Serviciului Vamal al Ministerului Finanțelor în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 27-VI.01, 22 iulie 2021)
 
1119. Decizie cu privire la înregistrarea unor însemne corporative ale Direcției generale management operațional a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 28-VI.01, 22 iulie 2021)
 
1120. Decizie cu privire la înregistrarea în Armorialul General al Republicii Moldova și la scoaterea din uz a unor distincții corporative ale Administrației Naționale a Penitenciarelor a Ministerului Justiției (nr. 29-VI.01, 22 iulie 2021)
 
1121. Decizie cu privire la înregistrarea unor însemne corporative ale Societății pe Acțiuni „CET-Nord” în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 30-VI.01, 22 iulie 2021)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
1122. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului cu privire la fondurile proprii ale băncilor și cerințele de capital, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.109/2018 (nr. 161, 26 august 2021)
 
1123. Hotărâre pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 162, 26 august 2021)
 
1124. Hotărâre cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii (nr. 169, 3 septembrie 2021)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 212-218 10 septembrie 2021 XXVIII

Selectați data