search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 254-255

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 20 octombrie 2021

Monitorul Oficial Nr. 226-229

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
254. Hotărâre privind alegerea membrilor supleanți în comisiile permanente ale Parlamentului (nr. 107, 9 septembrie 2021)
 
255. Hotărâre privind desemnarea unor membri ai Comisiei Electorale Centrale (nr. 114, 16 septembrie 2021)
 
256. Hotărâre privind confirmarea componenței nominale a Comisiei Electorale Centrale (nr. 115, 16 septembrie 2021)
 
257. Hotărâre privind demisia din funcția de consilier pentru soluționarea contestațiilor – director general al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor (nr. 118, 16 septembrie 2021)
 
258. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Pascal LE DEUNFF (nr. 157-IX, 16 septembrie 2021)
 
259. Decret privind eliberarea domnului Oleg CIUMAȘ din funcția de judecător la Judecătoria Bălți (nr. 158-IX, 17 septembrie 2021)
 
260. Decret privind eliberarea domnului Ion MURUIANU din funcția de judecător la Curtea de Apel Chisinău (nr. 159-IX, 17 septembrie 2021)
 
261. Decret privind eliberarea domnului Mihail MACAR din funcția de judecător la Judecătoria Hîncești (nr. 160-IX, 17 septembrie 2021)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
179. Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (sesizarea nr. 196e/2021) (nr. 26, 14 septembrie 2021)
 
180. Decizie de confirmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 136 din 6 septembrie 2021 referitoare la cererea de suspendare a acțiunii unor prevederi din Legea nr. 3 din 25 februarie 2016 cu privire la Procuratură, în redactarea Legii nr. 102 din 24 august 2021 (sesizarea nr. 198a/2021) (nr. 137, 13 septembrie 2021)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
415. Hotărâre pentru aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Registrul resurselor și sistemelor informaționale de stat” și a Regulamentului privind modul de ținere a Registrului resurselor și sistemelor informaționale de stat (nr. 153, 25 august 2021)
 
416. Hotărâre privind aprobarea Avizului asupra amendamentelor la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 179, 15 septembrie 2021)
 
417. Hotărâre privind modificarea punctului 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1167/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social (nr. 187, 22 septembrie 2021)
 
418. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 nr. 255/2020 (nr. 188, 22 septembrie 2021)
 
419. Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 189, 22 septembrie 2021)
 
420. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege privind utilizarea Drepturilor Speciale de Tragere alocate de Fondul Monetar Internațional (nr. 191, 22 septembrie 2021)
 
421. Hotărâre pentru modificarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2021, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 924/2020 (nr. 193, 22 septembrie 2021)
 
422. Hotărâre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 76/2021 cu privire la impozitarea specială a serviciilor realizate în cadrul activităților atribuite la secțiunea I a Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei (nr. 194, 22 septembrie 2021)
 
423. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Codului de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004 (nr. 195, 22 septembrie 2021)
 
424. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 196, 22 septembrie 2021)
 
425. Hotărâre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 2 din Legea nr. 121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație (nr. 197, 22 septembrie 2021)
 
426. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 27 din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (nr. 198, 22 septembrie 2021)
 
427. Hotărâre pentru aprobarea Raportului semianual privind executarea bugetului public național și a componentelor acestuia pe anul 2021 (nr. 199, 22 septembrie 2021)
 
428. Dispoziție cu privire la numirea în funcţie a domnului Alexandru MUSTEAȚA (nr. 210-d, 20 septembrie 2021)
 
429. Dispoziție cu privire la numirea în funcţie a domnului Viorel MOTORNIUC (nr. 211-d, 20 septembrie 2021)
 
430. Dispoziție cu privire la acordarea împuternicirilor domnului Iurie ȚURCANU, viceprim-ministru pentru digitalizare (nr. 212-d, 21 septembrie 2021)
 
431. Dispoziție cu privire la preavizarea doamnei Lilia PALII (nr. 213-d, 22 septembrie 2021)
 
432. Dispoziție cu privire la numirea în funcție a domnului Artiom JUCOV (nr. 214-d, 22 septembrie 2021)
 
433. Dispoziție cu privire la numirea în funcție a doamnei Elena COVALIUC (nr. 215-d, 22 septembrie 2021)
 
434. Dispoziție cu privire la numirea în funcție a doamnei Olga TODEREAN-CRĂCIUN (nr. 216-d, 22 septembrie 2021)
 
435. Dispoziție cu privire la numirea în funcție a domnului Ivan MIHAILOV (nr. 217-d, 22 septembrie 2021)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova
 
1138. Ordin cu privire la suspendarea activității notarului Țurcan Olga (nr. 106, 15 septembrie 2021)
 
1139. Ordin cu privire la reînvestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 107, 17 septembrie 2021)
 
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
1140. Ordin privind completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.166 din 22 decembrie 2020 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2021” (nr. 106, 8 septembrie 2021)
 
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova
 
1141. Ordin cu privire la modificarea normei de metrologie legală NML 5-16:2020 (nr. 125, 10 septembrie 2021)
 
1142. Ordin cu privire la aprobarea Normei de metrologie legală NML 9-19:2021 „Defectoscoape ultrasonice. Cerințe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologică” (nr. 132, 20 septembrie 2021)
 
Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile
 
1143. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr.41/GEN din 18.08.2021 ”Cu privire la aprobarea ediției 01 aProcedurilor și Instrucțiunilor Aeronautice Civile privind calificările de tip, calificarea de instructor și calificarea de examinator a membrilor echipajelor de cabină (PIAC-CC)” (nr. 44/GEN, 10 septembrie 2021)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
1144. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Publika TV”, urmare a petiției parvenită din partea dnei Doga Cristina (nr. 29/190, 4 august 2021)
 
1145. Decizie cu privire la examinarea cererii de eliberare a autorizației de retransmisiune „CANAL REGIONAL” SRL (nr. 29/193, 4 august 2021)
 
1146. Decizie cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (nr. 31/200, 23 august 2021)
 
1147. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a condițiilor la autorizația de retransmisiune eliberată „STV IT Company” SRL (nr. 33/203, 10 septembrie 2021)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
1148. Ordin cu privire la modificarea Componenței nominale a Colegiului Serviciului Fiscal de Stat (nr. 485, 22 septembrie 2021)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 226-229 24 septembrie 2021 XXVIII

Selectați data