search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 301

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 06 decembrie 2021

Monitorul Oficial Nr. 238

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
273. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Constituției Republicii Moldova (nr. 166-IX, 29 septembrie 2021)
 
274. Lege pentru modificarea Constituției Republicii Moldova (nr. 120, 23 septembrie 2021)
 
275. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii (nr. 169-IX, 30 septembrie 2021)
 
276. Lege pentru modificarea Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii (nr. 127, 30 septembrie 2021)
 
277. Decret privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de Grant dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) în calitate de Agenție de implementare pentru Fondul Global de Mediu (GEF) - (a patra finanțare adițională) în cadrul Proiectului „Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P)” (nr. 167-IX, 30 septembrie 2021)
 
278. Decret privind numirea doamnei Svetlana BALMUȘ în funcția de membru al Consiliului Superior al Procurorilor (nr. 168-IX, 30 septembrie 2021)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
438. Hotărâre cu privire la rechemarea domnului Ruslan BOLBOCEAN din funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotențiar al Republicii Moldova în Ucraina și, prin cumul în Republica Armenia, Republica Uzbekistan și în Turkmenistan (nr. 200, 30 septembrie 2021)
 
439. Hotărâre cu privire la numirea domnului Gheorghe LEUCĂ în funcția de Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lângă Organizația Națiunilor Unite (New York) (nr. 201, 30 septembrie 2021)
 
440. Hotărâre cu privire la numirea doamnei Daniela CUJBĂ în funcția de Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei (nr. 202, 30 septembrie 2021)
 
441. Hotărâre cu privire la numirea domnului Dumitru SOCOLAN în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotențiar al Republicii Moldova în Japonia (nr. 203, 30 septembrie 2021)
 
442. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2021 nr.258/2020 (nr. 204, 30 septembrie 2021)
 
443. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2021 nr. 256/2020 (nr. 205, 30 septembrie 2021)
 
444. Hotărâre cu privire la inițierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului de repunere în vigoare a Acordurilor de asistență privind obiectivele de dezvoltare din 2016 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii (nr. 206, 30 septembrie 2021)
 
445. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului de modificare a Acordului în domeniul asigurărilor sociale dintre Republica Moldova şi Republica Estonia, semnat la 2 decembrie 2020 (nr. 207, 30 septembrie 2021)
 
446. Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 419/2012 cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietate a statului și a listei lucrărilor și serviciilor de interes public național propuse parteneriatului public-privat și abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 82/2019 cu privire la aprobarea obiectivelor, condițiilor parteneriatului public-privat privind crearea Sistemului automatizat de supraveghere a siguranței publice și rutiere în Republica Moldova, a cerințelor generale privind selectarea partenerului privat, precum și la modificarea unei hotărâri de Guvern (nr. 213, 30 septembrie 2021)
 
447. Hotărâre cu privire la transmiterea și schimbarea categoriei de destinație a unor terenuri (nr. 214, 30 septembrie 2021)
 
448. Hotărâre cu privire la încheierea unui contract și alocarea mijloacelor financiare (nr. 215, 30 septembrie 2021)
 
449. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului Codului funciar (nr. 216, 30 septembrie 2021)
 
450. Hotărâre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 217, 30 septembrie 2021)
 
451. Hotărâre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 51 din Legea nr. 75/2015 cu privire la locuințe (nr. 218, 30 septembrie 2021)
 
452. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Codului navigației maritime comerciale al Republicii Moldova nr. 599/1999 (nr. 219, 30 septembrie 2021)
 
453. Hotărâre privind aprobarea Avizului asupra amendamentelor la proiectul de lege pentru modificarea articolului 2 din Legea nr. 121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație (nr. 220, 30 septembrie 2021)
 
454. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, adoptată la 11 mai 2011 (nr. 221, 30 septembrie 2021)
 
455. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 (nr. 222, 30 septembrie 2021)
 
456. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Constantin BOROSAN (nr. 218-d, 30 septembrie 2021)
 
457. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Dina ROȘCA (nr. 219-d, 30 septembrie 2021)
 
458. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Iulian RUSU (nr. 220-d, 30 septembrie 2021)
 
459. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Marian STAN (nr. 221-d, 30 septembrie 2021)
 
460. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Victor MĂTRĂGUNĂ (nr. 222-d, 30 septembrie 2021)
 
461. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Cristian CAINARIAN (nr. 223-d, 30 septembrie 2021)
 
462. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Valerii BOBUȚAC (nr. 224-d, 30 septembrie 2021)
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 238 01 octombrie 2021 XXVIII

Selectați data