search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 291

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 26 noiembrie 2021

Monitorul Oficial Nr. 239-248

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
279. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 178-IX, 5 octombrie 2021)
 
280. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 119, 16 septembrie 2021)
 
281. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 177-IX, 5 octombrie 2021)
 
282. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 121, 30 septembrie 2021)
 
283. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 789/1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiție (nr. 175-IX, 5 octombrie 2021)
 
284. Lege pentru modificarea Legii nr. 789/1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiție (nr. 128, 30 septembrie 2021)
 
285. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație (nr. 179-IX, 6 octombrie 2021)
 
286. Lege pentru modificarea Legii nr. 121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație (nr. 129, 1 octombrie 2021)
 
287. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 86/2021 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 125, 30 septembrie 2021)
 
288. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de angajați ai Universității de Stat din Moldova (nr. 170-IX, 1 octombrie 2021)
 
289. Decret privind iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Republica Moldova şi Republica Franceză în domeniul securității sociale (nr. 171-IX, 4 octombrie 2021)
 
290. Decret privind numirea domnului Gheorghe LEUCĂ în funcția de Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lângă Organizația Națiunilor Unite (New York) (nr. 172-IX, 5 octombrie 2021)
 
291. Decret privind rechemarea domnului Ruslan BOLBOCEAN din funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Ucraina, în Republica Armenia, în Republica Uzbekistan și în Turkmenistan (nr. 173-IX, 5 octombrie 2021)
 
292. Decret privind numirea domnului Dumitru SOCOLAN în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Japonia (nr. 174-IX, 5 octombrie 2021)
 
293. Decret privind conferirea de distincții de stat unor cadre didactice (nr. 176-IX, 5 octombrie 2021)
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
67. Hotărâre cu privire la Raportul auditului conformității asupra achizițiilor publice în cadrul sistemului Ministerului Afacerilor Interne în anii 2019-2020 (nr. 50, 10 septembrie 2021)
 
68. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului anual 2020 asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și a patrimoniului public (nr. 52, 10 septembrie 2021)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
463. Hotărâre cu privire la aprobarea structurii Clasificatorului ocupațiilor din Republica Moldova (nr. 208, 30 septembrie 2021)
 
464. Hotărâre cu privire la reconstituirea bustului regelui Ferdinand I în satul Verejeni, raionul Telenești (nr. 209, 30 septembrie 2021)
 
465. Hotărâre cu privire la reconstituirea în satul Mălăiești, raionul Criuleni, a monumentului eroilor grăniceri căzuți la datorie în perioada anilor 1918-1940 (nr. 210, 30 septembrie 2021)
 
466. Hotărâre cu privire la înființarea bustului lui Ion Ungureanu în satul Opaci, raionul Căușeni (nr. 211, 30 septembrie 2021)
 
467. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 212, 30 septembrie 2021)
 
468. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de decret al Preşedintelui Republicii Moldova privind numirea domnului Eduard OHLADCIUC în funcţia de şef al Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, comandant al Armatei Naţionale (nr. 223, 6 octombrie 2021)
 
469. Hotărâre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării celui de-al unsprezecelea Amendament la Acordul de asistenţă privind obiectivul de dezvoltare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru o guvernare democratică mai eficientă şi mai responsabilă, semnat la 28 septembrie 2016 (nr. 224, 6 octombrie 2021)
 
470. Hotărâre cu privire la inițierea negocierilor şi aprobarea semnării celui de-al unsprezecelea Amendament la Acordul de asistență privind obiectivul de dezvoltare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru creşterea comerţului şi investiţiilor în sectoarele-cheie, semnat la 28 septembrie 2016 (nr. 225, 6 octombrie 2021)
 
471. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind transportarea mărfurilor prin posturile vamale interne de control, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 792/2004 (nr. 226, 6 octombrie 2021)
 
472. Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică şi statutul funcționarului public (nr. 228, 6 octombrie 2021)
 
473. Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 672/2017 pentru aprobarea regulamentelor cu privire la Registrul de stat al actelor locale (nr. 229, 6 octombrie 2021)
 
474. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 71/2013 cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii și efectivului-limită ale Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (nr. 230, 6 octombrie 2021)
 
475. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 18 din Legea nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural (nr. 231, 6 octombrie 2021)
 
476. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 233, 6 octombrie 2021)
 
477. Dispoziţie cu privire la conferirea gradului de calificare (nr. 225-d, 1 octombrie 2021)
 
478. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Ilona BURDUJA (nr. 226-d, 5 octombrie 2021)
 
479. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Radu MUSTEAȚA (nr. 227-d, 6 octombrie 2021)
 
480. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Stelian MANIC (nr. 228-d, 6 octombrie 2021)
 
481. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Fiodor CUCER (nr. 229-d, 6 octombrie 2021)
 
482. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Simion PADUREAN (nr. 230-d, 6 octombrie 2021)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
1168. Ordin cu privire la modificarea unor ordine ale Ministerului Finanțelor (nr. 119, 30 septembrie 2021)
 
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova
 
1169. Ordin cu privire la aprobarea standardului ocupațional „523003 Casier în sala de comerț” (nr. 138, 29 septembrie 2021)
 
Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale
 
1170. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. Rg04-000234, 30 septembrie 2021)
 
Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile
 
1171. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor Procedurilor și Instrucțiunilor Aeronautice Civile referitoare la emiterea legitimațiilor de membru al echipajului (LME) pentru personalul operatorilor aerieni naționali (PIAC – LME), aprobate prin Ordinul nr.56/GEN din 7 octombrie 2019 (nr. 46/GEN, 22 septembrie 2021)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale
 
1172. Hotărâre pentru aprobarea Raportului cu privire la rezultatele alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 5182, 19 iulie 2021)
 
1173. Hotărâre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități pentru data de 21 noiembrie 2021 (nr. 5224, 26 august 2021)
 
1174. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Consulatului General al Republicii Turcia la Comrat, UTA Găgăuzia, în vederea monitorizării alegerilor pentru Adunarea Populară a UTA Găgăuzia din 19 septembrie 2021 și înregistrarea interpretului (nr. 5225, 26 august 2021)
 
1175. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor pentru Adunarea Populară a UTA Găgăuzia din 19 septembrie 2021 și înregistrarea interpretului (nr. 5226, 26 august 2021)
 
1176. Hotărâre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi pentru funcția de primar al municipiului Bălți (nr. 5243, 7 septembrie 2021)
 
1177. Hotărâre cu privire la acreditarea unui observator internațional din partea Ambasadei Republicii Austria în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor pentru Adunarea Populară a UTA Găgăuzia din 19 septembrie 2021 (nr. 5244, 7 septembrie 2021)
 
1178. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, în vederea monitorizării alegerilor pentru Adunarea Populară a UTA Găgăuzia din 19 septembrie 2021 și înregistrarea interpreților (nr. 5245, 7 septembrie 2021)
 
1179. Hotărâre cu privire la acreditarea unui observator internațional din partea Comisiei Electorale Centrale a Republicii Azerbaidjan în vederea monitorizării alegerilor pentru Adunarea Populară a UTA Găgăuzia din 19 septembrie 2021 (nr. 5246, 7 septembrie 2021)
 
1180. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorului internațional din partea Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor pentru Adunarea Populară a UTA Găgăuzia din 19 septembrie 2021 și înregistrarea interpretului (nr. 5247, 7 septembrie 2021)
 
1181. Hotărâre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi pentru funcțiile de primar al satului Opaci, raionul Căușeni, și al comunei Cneazevca, raionul Leova, pentru data de 21 noiembrie 2021 (nr. 5258, 14 septembrie 2021)
 
1182. Hotărâre cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli estimativ pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi pentru funcția de primar al satului Hlinaia, r-nul Edineț, al satului Opaci, r-nul Căușeni, al comunei Cneazevca, r-nul Leova, și al mun. Bălți din 21 noiembrie 2021 (nr. 5259, 14 septembrie 2021)
 
1183. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Ucrainei în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor pentru Adunarea Populară a UTA Găgăuzia din 19 septembrie 2021 (nr. 5260, 14 septembrie 2021)
 
1184. Hotărâre cu privire la acreditarea unui observator internațional din partea Ambasadei Republicii Turcia în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor pentru Adunarea Populară a UTA Găgăuzia din 19 septembrie 2021 (nr. 5261, 14 septembrie 2021)
 
1185. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Regatului Suediei în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor pentru Adunarea Populară a UTA Găgăuzia din 19 septembrie 2021 (nr. 5262, 14 septembrie 2021)
 
1186. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Republicii Polone în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor pentru Adunarea Populară a UTA Găgăuzia din 19 septembrie 2021 (nr. 5263, 14 septembrie 2021)
 
1187. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Republicii Federale Germania în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor pentru Adunarea Populară a UTA Găgăuzia din 19 septembrie 2021 și înregistrarea interpreților (nr. 5264, 14 septembrie 2021)
 
1188. Hotărâre cu privire la acreditarea unui observator internațional din partea Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor pentru Adunarea Populară a UTA Găgăuzia din 19 septembrie 2021 (nr. 5265, 14 septembrie 2021)
 
1189. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Asociației obștești „Reprezentanța din Moldova a International Republican Institute din SUA” în vederea monitorizării alegerilor pentru Adunarea Populară a UTA Găgăuzia din 19 septembrie 2021 și înregistrarea interpreților (nr. 5266, 14 septembrie 2021)
 
1190. Hotărâre privind abrogarea punctului 70 din Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 137/2006 (nr. 2, 20 septembrie 2021)
 
1191. Hotărâre cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi pentru funcția de primar în unele localități din data de 21 noiembrie 2021 (nr. 3, 20 septembrie 2021)
 
1192. Hotărâre cu privire la repartizarea atribuțiilor între membrii Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală a alegerilor locale noi din data de 21 noiembrie 2021 (nr. 4, 20 septembrie 2021)
 
1193. Hotărâre cu privire la lista partidelor şi altor organizaţii social-politice care au dreptul de a participa la alegerile locale noi pentru funcția de primar în unele localități din 21 noiembrie 2021 (nr. 5, 20 septembrie 2021)
 
1194. Hotărâre cu privire la constituirea circumscripțiilor electorale pentru organizarea alegerilor locale noi din data de 21 noiembrie 2021 (nr. 6, 24 septembrie 2021)
 
1195. Hotărâre cu privire la cererea de înregistrare a Blocului electoral al Comuniștilor și Socialiștilor și a simbolului electoral (nr. 14, 1 octombbrie 2021)
 
1196. Hotărâre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Bălți nr. 2 (nr. 15, 1 octombrie 2021)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
1197. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului public de televiziune „Moldova-1”, urmare a autosesizării membrei Consiliului Audiovizualului, Larisa Manole (nr. 31/197, 23 august 2021)
 
1198. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Jurnal TV”, urmare a petițiilor parvenite din partea dlor Alexei Vizdan, Ion Țărnă și Igor Axenti (nr. 31/198, 23 august 2021)
 
1199. Decizie cu privire la examinarea cererii de eliberare a licenței de emisie „BEST WAY MEDIA” SRL pentru postul de televiziune „SPECIAL TV” (nr. 31/199, 23 august 2021)
 
1200. Decizie cu privire la examinarea cererii de suspendare a executării Deciziei CA nr. 31/198 din 23 august 2021, depusă de ÎCS „Reforma Art” SRL prin cererea prealabilă nr. 159-R/21-E din 23 august 2021 (nr. 33/204, 10 septembrie 2021)
 
1201. Decizie cu privire la examinarea și avizarea proiectului definitivat de hotărâre de Guvern privind aprobarea proiectului de lege cu privire la serviciile publice (nr. 35/212, 23 septembrie 2021)
 
1202. Decizie cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (nr. 35/213, 23 septembrie 2021)
 
Acte ale Consiliului Concurenţei
 
1203. Decizie (nr. ASR-46, 23 septembrie 2021)
 
1204. Decizie (nr. ASO-47, 30 septembrie 2021)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
1205. Hotărâre cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii (nr. 196, 5 octombrie 2021)
 
1206. Ordonanță cu privire la înlocuirea temporară a lichidatorului BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare și B.C. „UNIBANK” S.A. în proces de lichidare (nr. 23-01009/6, 30 septembrie 2021)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 239-248 08 octombrie 2021 XXVIII

Selectați data