search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 308-313 din 07 octombrie 2022

Monitorul Oficial Nr. 279

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
378. Decret privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Eficiența energetică în Republica Moldova” (nr. 228-IX, 10 noiembrie 2021)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
601. Hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului privind selectarea reprezentanților societății civile în Consiliul de Integritate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1089/2016 (nr. 328, 10 noiembrie 2021)
 
602. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea ajutorului salariaților cu regim de activitate redusă (nr. 333, 10 noiembrie 2021)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
1317. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de eliberare, prelungire, reperfectare, suspendare, reluare a valabilității și retragere a autorizațiilor (nr. 445, 12 octombrie 2021)
Nr. 279 12 noiembrie 2021 XXVIII

Selectați data