search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 17

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 19 ianuarie 2022

Monitorul Oficial Nr. 293-300

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
419. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998 (nr. 251-IX, 29 noiembrie 2021)
 
420. Lege pentru modificarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998 (nr. 52, 18 noiembrie 2021)
 
421. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic, comerț și cooperare dintre Republica Moldova și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (nr. 242-IX, 22 noiembrie 2021)
 
422. Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic, comerț și cooperare dintre Republica Moldova și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (nr. 172, 11 noiembrie 2021)
 
423. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova și Corporația Financiară Internațională în vederea realizării proiectului „Reforma climatului investițional în Republica Moldova, faza II” (nr. 252-IX, 29 noiembrie 2021)
 
424. Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova și Corporația Financiară Internațională în vederea realizării proiectului „Reforma climatului investițional în Republica Moldova, faza II” (nr. 180, 18 noiembrie 2021)
 
425. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Italiană în domeniul securității sociale (nr. 246-IX, 26 noiembrie 2021)
 
426. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Italiană în domeniul securității sociale (nr. 182, 18 noiembrie 2021)
 
427. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului în domeniul securității sociale dintre Republica Moldova și Republica Elenă (nr. 247-IX, 26 noiembrie 2021)
 
428. Lege pentru ratificarea Acordului în domeniul securității sociale dintre Republica Moldova și Republica Elenă (nr. 183, 18 noiembrie 2021)
 
429. Hotărâre privind desemnarea unor membri ai Consiliului de supraveghere și dezvoltare al furnizorului public național de servicii media (nr. 189, 25 noiembrie 2021)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
661. Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 461/2018 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a traficului de ființe umane pentru anii 2018-2023 și a Planului de acțiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea acesteia (nr. 319, 10 noiembrie 2021)
 
662. Dispoziţie cu privire la conferirea gradului de calificare (nr. 263-d, 29 noiembrie 2021)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
 
1352. Ordin cu privire la situaţia din Somalia şi reînnoirea măsurilor restrictive aplicate acestui stat, prin rezoluţia Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite S/RES/2607 (2021) din 15 noiembrie 2021 (nr. 293-S-11, 24 noiembrie 2021)
 
Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova
 
1353. Ordin cu privire la încetarea activității executorului judecătoresc Nemerenco Ion (nr. 177, 29 noiembrie 2021)
 
Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova
 
1354. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1068, 22 noiembrie 2021)
 
1355. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1069, 22 noiembrie 2021)
 
1356. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1070, 22 noiembrie 2021)
 
1357. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1072, 22 noiembrie 2021)
 
1358. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1073, 22 noiembrie 2021)
 
1359. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1074, 22 noiembrie 2021)
 
1360. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1075, 22 noiembrie 2021)
 
1361. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1076, 22 noiembrie 2021)
 
1362. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1077, 22 noiembrie 2021)
 
1363. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1078, 22 noiembrie 2021)
 
1364. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1079, 22 noiembrie 2021)
 
1365. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1080, 22 noiembrie 2021)
 
1366. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1081, 22 noiembrie 2021)
 
1367. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1082, 22 noiembrie 2021)
 
1368. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1083, 22 noiembrie 2021)
 
1369. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1084, 22 noiembrie 2021)
 
1370. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1085, 22 noiembrie 2021)
 
Acte ale Ministerului Mediului al Republicii Moldova
 
1371. Ordin cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului mediului nr. 13 din 23.11.2021 privind aprobarea cotelor de recoltare pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 2021-2022 (nr. 15, 26 noiembrie 2021)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
1372. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea laboratoarelor electrotehnice (nr. 476, 29 octombrie 2021)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale
 
1373. Hotărâre pentru aprobarea avizului asupra proiectului de lege nr.269 din 7 octombrie 2021 cu privire la publicitate (nr. 98, 30 octombrie 2021)
 
1374. Hotărâre cu privire la exercitarea atribuției de supraveghere a rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru primul semestru al anului 2021 (nr. 108, 2 noiembrie 2021)
 
1375. Hotărâre cu privire la supravegherea veniturilor și cheltuielilor concurenților electorali în campania electorală pentru alegerile locale noi din 21 noiembrie 2021, pentru perioada 23-29 octombrie 2021 (nr. 109, 2 noiembrie 2021)
 
1376. Hotărâre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) din partea Partidului „Patrioţii Moldovei” pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din data de 21 noiembrie 2021 (nr. 110, 2 noiembrie 2021)
 
1377. Hotărâre pentru modificarea punctului 2 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 33 din 8 octombrie 2021 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Hârtop nr.11/10, raionul Cimișlia” (nr. 113, 6 noiembrie 2021)
 
1378. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Asociația pentru siguranța urbană și mediere” în vederea monitorizării alegerilor locale noi din 21 noiembrie 2021 (nr. 114, 6 noiembrie 2021)
 
1379. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor locale noi din 21 noiembrie 2021 (nr. 115, 6 noiembrie 2021)
 
1380. Hotărâre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) din partea Partidului Liberal pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din data de 21 noiembrie 2021 (nr. 116, 6 noiembrie 2021)
 
1381. Hotărâre pentru modificarea punctului 2 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 44 din 8 octombrie 2021 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Negurenii Vechi nr. 35/23, raionul Ungheni” (nr. 117, 6 noiembrie 2021)
 
Acte ale Consiliului Concurenţei
 
1382. Decizie (nr. ASO-63, 18 noiembrie 2021)
 
1383. Decizie (nr. ASS-66, 25 noiembrie 2021)
 
Acte ale Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova
 
1384. Ordin privind modificarea Ordinului directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 69/2016 (nr. 66, 25 octombrie 2021)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 293-300 03 decembrie 2021 XXVIII

Selectați data