search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 393 din 08 decembrie 2022

Monitorul Oficial Nr. 314

 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
736. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea Sistemului de informare și monitorizare a traficului navelor maritime (nr. 413, 14 decembrie 2021)
 
737. Hotărâre cu privire la numirea domnului Valeriu CHIVERI în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Ucraina (nr. 435, 22 decembrie 2021)
 
738. Hotărâre cu privire la numirea domnului Eugeniu REVENCO în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Regatul Spaniei (nr. 436, 22 decembrie 2021)
 
739. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind restituirea drepturilor de import sau de export plătite în plus, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 876/2014 (nr. 437, 22 decembrie 2021)
 
740. Hotărâre cu privire la înființarea în orașul Taraclia a monumentului în memoria participanților la lucrările de lichidare a consecințelor avariei de la Centrala Atomoelectrică Cernobâl (nr. 438, 22 decembrie 2021)
 
741. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 1100/2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice (nr. 439, 22 decembrie 2021)
 
742. Hotărâre cu privire la dizolvarea Unității de implementare a grantului acordat de Guvernul Japoniei (nr. 440, 22 decembrie 2021)
 
743. Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 2 și nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 230/2020 cu privire la organizarea și funcționarea Casei Naționale de Asigurări Sociale (nr. 442, 22 decembrie 2021)
 
744. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova (nr. 443, 22 decembrie 2021)
 
745. Hotărâre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege și abrogarea unei hotărâri de Guvern (nr. 444, 22 decembrie 2021)
 
746. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (nr. 445, 22 decembrie 2021)
 
747. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 446, 22 decembrie 2021)
 
748. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale (nr. 447, 22 decembrie 2021)
 
749. Hotărâre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de hotărâre a Parlamentului cu privire la declararea anului 2022 – Anul Recunoștinței veteranilor de război, participanți la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova (nr. 448, 22 decembrie 2021)
 
750. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru efectuarea auditului public extern în domeniul gazelor naturale (nr. 449, 22 decembrie 2021)
 
751. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de modificare și de reformulare a Contractului de finanțare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiții privind infrastructura feroviară şi parcul de material rulant ale Republicii Moldova (din 26 septembrie 2016), semnat la 17 decembrie 2021 (nr. 450, 22 decembrie 2021)
 
752. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 din 15 decembrie 2021 la Acordul de restructurare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Banca Japoneză pentru Cooperare Internațională (JBIC), semnat la 5 aprilie 2007 (nr. 451, 22 decembrie 2021)
 
753. Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare Societății cu Răspundere Limitată „Arena Națională” (nr. 452, 22 decembrie 2021)
 
754. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege privind atragerea de către Guvernul Republicii Moldova a împrumutului de stat extern din partea Fondului Monetar Internațional prin intermediul mecanismului de finanțare extinsă (EFF) (nr. 453, 22 decembrie 2021)
 
755. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege privind atragerea de către Guvernul Republicii Moldova a împrumutului de stat extern din partea Fondului Monetar Internațional prin intermediul mecanismului extins de creditare (ECF) (nr. 454, 22 decembrie 2021)
 
756. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 1530/1993 privind ocrotirea monumentelor (nr. 455, 22 decembrie 2021)
 
757. Hotărâre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea articolului 1 din Legea nr. 72/2020 privind unele măsuri de susținere a călătorilor și a agenților economici din industria turismului pentru atenuarea efectelor negative generate de situația epidemiologică (COVID-19) (nr. 456, 22 decembrie 2021)
 
758. Dispoziție cu privire la numirea în funcție a domnului Ghenadie GOGOLI (nr. 285-d, 22 decembrie 2021)
Nr. 314 23 decembrie 2021 XXVIII

Selectați data