search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 141-150 din 13 mai 2022

Monitorul Oficial Nr. 315-324

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
477. Decret pentru promulgarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022 (nr. 287-IX, 22 decembrie 2021)
 
478. Legea bugetului de stat pentru anul 2022 (nr. 205, 6 decembrie 2021)
 
479. Decret pentru promulgarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 (nr. 284-IX, 21 decembrie 2021)
 
480. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 (nr. 206, 6 decembrie 2021)
 
481. Decret privind promulgarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2022 (nr. 285-IX, 21 decembrie 2021)
 
482. Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2022 (nr. 207, 6 decembrie 2021)
 
483. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei cu privire la amendarea Acordului privind comerțul liber dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei (nr. 274-IX, 20 decembrie 2021)
 
484. Lege pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei cu privire la amendarea Acordului privind comerțul liber dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei (nr. 210, 6 decembrie 2021)
 
485. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la investigarea accidentelor și incidentelor în transporturi (nr. 277-IX, 20 decembrie 2021)
 
486. Lege cu privire la investigarea accidentelor și incidentelor în transporturi (nr. 213, 9 decembrie 2021)
 
487. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului din 18 august 2017 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de achiziție a locomotivelor și de restructurare a infrastructurii feroviare (nr. 286-IX, 22 decembrie 2021)
 
488. Lege pentru ratificarea Amendamentului din 18 august 2017 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de achiziție a locomotivelor și de restructurare a infrastructurii feroviare (nr. 214, 9 decembrie 2021)
 
489. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului din 6 octombrie 2021 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de achiziție a locomotivelor și de restructurare a infrastructurii feroviare (nr. 288-IX, 22 decembrie 2021)
 
490. Lege pentru ratificarea Amendamentului din 6 octombrie 2021 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de achiziție a locomotivelor și de restructurare a infrastructurii feroviare (nr. 215, 9 decembrie 2021)
 
491. Hotărâre privind constituirea Comisiei speciale pentru selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului (nr. 223, 16 decembrie 2021)
 
492. Decret cu privire la aprobarea semnării Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Sistemul termoenergetic al municipiului Bălți („CET-Nord” SA)” - Faza II (nr. 289-IX, 22 decembrie 2021)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
225. Hotărâre privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 3438 din Codul de procedură civilă (aprecierea rezultatului testului de integritate profesională) (sesizarea nr. 41g/2021) (nr. 37, 7 decembrie 2021)
 
226. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 113g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 151 alineatele (1) și (2) din Legea nr. 514 din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească (competența examinării de către judecătorul de instrucție a cauzelor contravenționale) (nr. 161, 2 noiembrie 2021)
 
227. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 161g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a punctului 71 subpunctul 5) din Statutul disciplinar al funcționarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 409 din 7 iunie 2017 (obligațiile funcționarului care urmează a fi audiat în cadrul anchetei de serviciu) (nr. 167, 4 noiembrie 2021)
 
228. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 210g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 287 alin. (8) din Codul contravențional (obligarea scoaterii de pe teritoriul vamal a mijloacelor de transport [4]) (nr. 173, 11 noiembrie 2021)
 
229. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 140g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 70 alin. (7) pct. 3) din Codul de procedură penală și a Hotărârii Guvernului nr. 1175 din 21 decembrie 2010 cu privire la aprobarea formularului și modului de utilizare a mandatului avocatului (nulitatea mandatului avocatului) (nr. 176, 23 noiembrie 2021)
 
230. Decizie de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 188g/2021 și nr. 189g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 240 alin. (2) din Codul administrativ (imposibilitatea instanței de apel de a trimite cauza pentru a fi rejudecată de instanța de fond) (nr. 177, 23 noiembrie 2021)
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
74. Hotărâre pentru aprobarea Raportului misiunii de follow-up privind implementarea recomandărilor înaintate prin Hotărârea nr.1 din 31 ianuarie 2019 „Privind Raportul auditului performanței implementării Planului de acțiuni al Programului național de prevenire și control al diabetului zaharat pentru anii 2017-2018 (I semestru)” (nr. 60, 29 noiembrie 2021)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova
 
1418. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaționale și decizii (nr. 305-T-08, 30 noiembrie 2021)
 
Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova
 
1419. Ordin cu privire la suspendarea activității notarului Șian Olga (nr. 191, 15 decembrie 2021)
 
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
 
1420. Ordin privind modificarea Clasificaţiei bugetare (nr. 146, 14 decembrie 2021)
 
1421. Ordin cu privire la modificarea Regulamentului privind administrarea Clasificației bugetare (nr. 147, 14 decembrie 2021)
 
1422. Ordin privind abrogarea unor ordine ale ministrului finanțelor (nr. 149, 16 decembrie 2021)
 
Acte ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
 
1423. Ordin cu privire la aprobarea unor formulare (nr. 9, 9 noiembrie 2021)
 
Acte ale Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale
 
1424. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. Rg04-000312, 17 decembrie 2021)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale
 
1425. Hotărâre privind executarea hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 108 din 2 noiembrie 2021 „Cu privire la exercitarea atribuției de supraveghere a rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru primul semestru al anului 2021” (nr. 140, 15 noiembrie 2021)
 
1426. Hotărâre cu privire la supravegherea veniturilor și cheltuielilor concurenților electorali în campania electorală pentru alegerile locale noi din 21 noiembrie 2021,pentru perioada 6 - 12 noiembrie 2021 (nr. 141, 15 noiembrie 2021)
 
1427. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor locale noi din 21 noiembrie 2021 (nr. 142, 15 noiembrie 2021)
 
1428. Hotărâre cu privire la transportarea organizată a alegătorilor la secțiile de votare în ziua alegerilor locale noi din 21 noiembrie 2021 (nr. 149, 16 noiembrie 2021)
 
1429. Hotărâre cu privire la contestația nr. CEC-10ALN/1 din 15 noiembrie 2021 a domnului Vladimir Dachi, candidat desemnat de Partidul Politic „NOI” pentru funcția de primar al municipiului Bălți la alegerile locale noi din 21 noiembrie 2021 (nr. 150, 16 noiembrie 2021)
 
1430. Hotărâre cu privire la contestația nr. CEC-7/685 din 12 noiembrie 2021 depusă de domnul Vladimir Dachi, candidat desemnat de Partidul Politic „NOI” pentru funcția de primar al municipiului Bălți la alegerile locale noi din 21 noiembrie 2021 (nr. 151, 16 noiembrie 2021)
 
1431. Hotărâre cu privire la controlul reflectării veniturilor și cheltuielilor a Partidului Politic „NOI” în campania electorală a alegerilor locale noi din 21 noiembrie 2021, pentru perioada de până la 16 noiembrie 2021 (nr. 155, 17 noiembrie 2021)
 
1432. Hotărâre cu privire la controlul reflectării veniturilor și cheltuielilor concurentului electoral Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” în campania electorală a alegerilor locale noi din 21 noiembrie 2021, pentru perioada de până la 16 noiembrie 2021 (nr. 156, 19 noiembrie 2021)
 
1433. Hotărâre cu privire la supravegherea veniturilor și cheltuielilor concurenților electorali în campania electorală pentru alegerile locale noi din 21 noiembrie 2021, pentru perioada 13 - 19 noiembrie 2021 (nr. 157, 20 noiembrie 2021)
 
1434. Hotărâre cu privire la controlul reflectării veniturilor și cheltuielilor concurentului electoral Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor în campania electorală a alegerilor locale noi din 21 noiembrie 2021, pentru perioada de până la 19 noiembrie 2021 (nr. 167, 20 noiembrie 2021)
 
1435. Hotărâre cu privire la controlul reflectării veniturilor și cheltuielilor concurentului electoral Partidul Liberal în campania electorală a alegerilor locale noi din 21 noiembrie 2021, pentru perioada de până la 19 noiembrie 2021 (nr. 168, 20 noiembrie 2021)
 
1436. Hotărâre cu privire la controlul reflectării veniturilor și cheltuielilor concurentului electoral Partidul Politic „Șor” în campania electorală pentru alegerile locale noi din 21 noiembrie 2021, pentru perioada de până la 19 noiembrie 2021 (nr. 169, 20 noiembrie 2021)
 
1437. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Centrul pentru Investigații Juridice și Apărarea Drepturilor Omului” în vederea monitorizării turului doi al alegerilor locale noi din 5 decembrie 2021 (nr. 175, 29 noiembrie 2021)
 
1438. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Republicii Turcia în Republica Moldova în vederea monitorizării turului doi al alegerilor locale noi din 5 decembrie 2021 (nr. 176, 29 noiembrie 2021)
 
1439. Hotărâre pentru modificarea punctului 2 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 33 din 8 octombrie 2021 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Hârtop nr.11/10, raionul Cimișlia” (nr. 177, 29 noiembrie 2021)
 
1440. Hotărâre cu privire la supravegherea veniturilor și cheltuielilor concurenților electorali în campania electorală aferentă turului doi al alegerilor locale noi pentru funcția de primar din 5 decembrie 2021, pentru perioada 23 - 26 noiembrie 2021 (nr. 178, 30 noiembrie 2021)
 
1441. Hotărâre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi pentru funcția de primar în unele localități (nr. 179, 30 noiembrie 2021)
 
Acte ale Comisiei Naționale de Heraldică
 
1442. Decizie cu privire la înregistrarea unor însemne corporative ale Agenției de administrare a instanțelor judecătorești a Ministerului Justiției în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 52-VI.01, 11 noiembrie 2021)
 
1443. Decizie cu privire la înregistrarea unor însemne corporative ale Asociației Obștești „Federația de Box din Republica Moldova” în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 53-VI.01, 11 noiembrie 2021)
 
1444. Decizie cu privire la înregistrarea stemei și drapelului familiei Gaius în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 63-VI.01, 11 noiembrie 2021)
 
1445. Decizie cu privire la înregistrarea stemei și drapelului familiei Boaghi în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 64-VI.01, 11 noiembrie 2021)
 
1446. Decizie cu privire la înregistrarea stemei și drapelului familiei Ungureanu în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 65-VI.01, 11 noiembrie 2021)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
1447. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării posturilor de televiziune „N4”, „Canal 2”, „Canal 3”, „ITV”, „CTC Mega” („Mega TV”) și „Familia Domashny” („FAMILIA”), urmare a Deciziei CA nr. 26/172 din 15 iulie 2021 (nr. 37/219, 15 octombrie 2021)
 
1448. Decizie cu privire la examinarea cererii de prelungire a licenței de emisie eliberată „BUSUIOC MEDIA” SRL pentru postul de televiziune „Busuioc TV” (nr. 38/227, 22 octombrie 2021)
 
1449. Decizie cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a licențelor de emisie (nr. 38/228, 22 octombrie 2021)
 
1450. Decizie cu privire la examinarea raportului de monitorizare a nivelului tăriei sonore în serviciile de programe audiovizuale (nr. 38/229, 22 octombrie 2021)
 
1451. Decizie cu privire la propunerile de monitorizare a nivelului tăriei sonore în serviciile de programe audiovizuale (nr. 38/230, 22 octombrie 2021)
 
Acte ale Procuraturii Generale a Republicii Moldova
 
1452. Ordin cu privire la modificarea Regulamentului Procuraturii, aprobat prin Ordinul Procurorului General nr.24/28 din 24.09.2016 (nr. 84/8/1, 11 noiembrie 2021)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
1453. Ordin cu privire la aprobarea listei persoanelor cu drept de evaluare a bunurilor sechestrate (nr. 618, 15 decembrie 2021)
 
1454. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr.370 din 24 iulie 2020 cu privire la aprobarea formularului UNIF21 – Dare de seamă fiscală unificată/(Declarația) și a Modului de completare a acesteia (nr. 634, 20 decembrie 2021)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 315-324 24 decembrie 2021 XXVIII

Selectați data