search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 305 din 30 septembrie 2022

Monitorul Oficial Nr. 135-140

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
248. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 452-IX, 3 mai 2022)
 
249. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 96, 14 aprilie 2022)
 
250. Decret privind conferirea de titluri onorifice (nr. 451-IX, 29 aprilie 2022)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
347. Hotărâre cu privire la aprobarea Programului național de facilitare a transporturilor aeriene (nr. 147, 9 martie 2022)
 
348. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 1420/2002 cu privire la filantropie și sponsorizare (nr. 293, 4 mai 2022)
 
349. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea unor acte normative (nr. 294, 4 mai 2022)
 
350. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 295, 4 mai 2022)
 
351. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 356/2015 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Organizarea pieței vitivinicole” (nr. 296, 4 mai 2022)
 
352. Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 266/2016 cu privire la lista serviciilor publice desconcentrate administrate în mod direct/din subordinea ministerelor și altor autorități administrative centrale (nr. 297, 4 mai 2022)
 
353. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1143/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea activității parcului pentru tehnologia informației (nr. 298, 4 mai 2022)
 
354. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de hotărâre a Parlamentului privind modificarea Registrului monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531/1993 (nr. 299, 4 mai 2022)
 
355. Hotărâre cu privire la modificarea Listei agenților economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 359/2014 (nr. 300, 4 mai 2022)
 
356. Hotărâre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 283/2003 privind activitatea particulară de detectiv și de pază (nr. 301, 4 mai 2022)
 
357. Hotărâre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de hotărâre a Parlamentului pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 184/2021 cu privire la participarea contingentului Armatei Naționale în cadrul Forței Interimare a Națiunilor Unite în Liban (UNIFIL) (nr. 302, 4 mai 2022)
 
358. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021 (nr. 303, 4 mai 2022)
 
359. Hotărâre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la stabilirea moratoriului asupra controlului de stat la întreprinderile micro, mici și mijlocii (nr. 304, 4 mai 2022)
 
360. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra amendamentelor la proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021 (nr. 305, 4 mai 2022)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova
 
512. Ordin cu privire la încetarea activității notarului Lupașcu Eugenia (nr. 109, 26 aprilie 2022)
 
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova
 
513. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66/2010 (nr. 46, 3 mai 2022)
 
Acte ale Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova
 
514. Ordin privind aprobarea Regulamentului cu privire la selectarea și achiziția manualelor școlare (nr. 300, 29 aprilie 2022)
 
Acte ale Agenției Navale a Republicii Moldova
 
515. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului Serviciului de pilotaj (nr. 30-P, 11 aprilie 2022)
 
Acte ale Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova
 
516. Ordin cu privire la modificarea Clasificatorului terenurilor după categoria de destinație și folosință (nr. 28, 21 aprilie 2022)
 
Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale
 
517. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. Rg04-000103, 29 aprilie 2022)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
518. Hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului privind circulația valorilor mobiliare pe piaţa de capital, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 14/5/2016 (nr. 14/15, 19 aprilie 2022)
 
519. Extras din Hotărârea CNPF nr. 15/1 din 26 aprilie 2022 cu privire la administrarea CA „GARANȚIE” SA.
 
520. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni „VELTIM” din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată (nr. 15/7, 26 aprilie 2022)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale
 
521. Hotărâre cu privire la cererea de înregistrare a Blocului electoral al Comuniștilor și Socialiștilor și a simbolului electoral (nr. 452, 26 aprilie 2022)
 
522. Hotărâre pentru modificarea punctului 2 din Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 423 din 18 aprilie 2022 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Moara de Piatră nr. 14/15, raionul Drochia” (nr. 453, 26 aprilie 2022)
 
523. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor locale noi din 29 mai 2022 (nr. 470, 26 aprilie 2022)
 
524. Hotărâre pentru modificarea punctului 2 din Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 429/2022 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Zastînca nr. 29/35, raionul Soroca” (nr. 471, 28 aprilie 2022)
 
525. Hotărâre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) din partea Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din 29 mai 2022 (nr. 472, 28 aprilie 2022)
 
526. Hotărâre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) din partea Partidului Democrat din Moldova pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din 29 mai 2022 (nr. 473, 28 aprilie 2022)
 
527. Hotărâre cu privire la aprobarea unor modele ale documentelor electorale pentru alegerile locale noi din data de 29 mai 2022 (nr. 474, 28 aprilie 2022)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
528. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciului media audiovizual de televiziune „RTR Moldova”, în contextul crizei de securitate din regiune (nr. 82, 17 martie 2022)
 
529. Decizie cu privire la examinarea demersului „Bravo TV” SRL referitor la serviciul media audiovizual de televiziune „Bravo TV” (nr. 109, 8 aprilie 2022)
 
530. Decizie cu privire la dispunerea controlului referitor la activitatea serviciilor media audiovizuale de televiziune „BTV”, „Gold TV” și „MBC”, în contextul prevederilor Condițiilor licenței de emisie (nr. 113, 8 aprilie 2022)
 
Acte ale Consiliului Concurenței
 
531. Decizie (nr. ASO-20, 18 aprilie 2022)
 
532. Decizie (nr. ASO-21, 18 aprilie 2022)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
533. Ordin cu privire la modificarea anexei nr.11 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O/2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 131-O, 15 aprilie 2022)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
534. Hotărâre cu privire la modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 74, 14 aprilie 2022)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 135-140 06 mai 2022 XXIX

Selectați data