search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 305 din 30 septembrie 2022

Monitorul Oficial Nr. 141-150

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
251. Decret pentru promulgarea Legii privind calitatea aerului atmosferic (nr. 458-IX, 6 mai 2022)
 
252. Lege privind calitatea aerului atmosferic (nr. 98, 14 aprilie 2022)
 
253. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 459-IX, 6 mai 2022)
 
254. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 107, 21 aprilie 2022)
 
255. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 457-IX, 6 mai 2022)
 
256. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 109, 21 aprilie 2022)
 
257. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021 (nr. 453-IX, 6 mai 2022)
 
258. Lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021 (nr. 112, 5 mai 2022)
 
259. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 nr. 206/2021 (nr. 454-IX, 6 mai 2022)
 
260. Lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 nr. 206/2021 (nr. 113, 5 mai 2022)
 
261. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2022 nr. 207/2021 (nr. 455-IX, 6 mai 2022)
 
262. Lege pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2022 nr. 207/2021 (nr. 114, 5 mai 2022)
 
263. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind terenul pentru construcția Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova (nr. 456-IX, 6 mai 2022)
 
264. Lege pentru ratificarea Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind terenul pentru construcția Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova (nr. 115, 5 mai 2022)
 
265. Decret privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de grant Fondul fiduciar multidonator pentru cofinanțarea Programului „Moldova, măsuri în situație de urgență, reziliență și competitivitate. Operațiunea de politici de dezvoltare” dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (nr. 460-IX, 11 mai 2022)
 
266. Decret privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Programului „Moldova, măsuri în situație de urgență, reziliență și competitivitate. Operațiunea de politici de dezvoltare” (nr. 461-IX, 11 mai 2022)
 
267. Decret privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Programului „Moldova, măsuri în situație de urgență, reziliență și competitivitate. Operațiunea de politici de dezvoltare” (nr. 462-IX, 11 mai 2022)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
361. Dispoziție cu privire la modificarea Dispoziției Guvernului nr. 41-d/2022 privind instituirea și aprobarea componenței nominale a Comitetului organizatoric „Moldova Business Week 2022” (nr. 62-d, 6 mai 2022)
 
362. Dispoziție cu privire la organizarea și desfășurarea activităților consacrate Zilei Familiei în anul 2022 (nr. 63-d, 11 mai 2022)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova
 
535. Ordin cu privire la aprobarea Cerințelor minime pentru escală în porturile și cheiurile din Republica Moldova și a Formularelor de notificare a sosirii și plecării din port/chei, a listei de echipaj, a listei de pasageri (nr. 67, 26 aprilie 2022)
 
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova
 
536. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 41 din 20 aprilie 2022 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de compensare a diferenței de preț pentru consumul gazelor naturale consumatorilor noncasnici de gaze naturale care desfășoară anumite activități principale (nr. 48, 6 mai 2022)
 
Acte ale Agenţiei de Mediu
 
537. Ordin cu privire la pescuitul scrumbiei în obiectivele acvatice piscicole naturale în anul 2022 (nr. 17, 5 mai 2022)
 
Acte ale Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova
 
538. Ordin privind modificarea unor acte normative (nr. 16, 9 martie 2022)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
539. Hotărâre privind aprobarea Normelor minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice (nr. 155, 1 aprilie 2022)
 
540. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către S.A. „Apă-Canal Cahul” (nr. 234, 4 mai 2022)
 
541. Hotărâre privind tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către S.R.L. „Compania Doboș” (nr. 235, 4 mai 2022)
 
542. Hotărâre privind stabilirea costurilor de bază ale operatorului sistemului de distribuție al gazelor naturale Î.C.S. „Nord Gaz - Sîngerei” S.R.L. (nr. 236, 4 mai 2022)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
543. Hotărâre referitor la retragerea licenţei AEÎ „TIGHECI-CREDIT” (nr.16/9, 4 mai 2022)
 
544. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare aferente Societății pe acțiuni „DRUMUL VIILOR” (nr.16/13, 4 mai 2022)
 
545. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni „SERVIS” prin dezmembrare (separare) (nr.16/14, 4 mai 2022)
 
546. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul emitenților de valori mobiliare emise de unele societăți pe acțiuni (nr.16/15, 4 mai 2022)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
547. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciului media audiovizual „NTV Moldova”, urmare a autosesizării membrului Consiliului Audiovizualului, Orest Dabija (nr. 83, 17 martie 2022)
 
548. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării programului informativ „Вести-Moldova”, difuzat în cadrul serviciului media audiovizual de televiziune „RTR Moldova”, referitor la respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) lit. (b), alin. (4) și art. 66 alin. (3) din Codul serviciilor media audiovizuale (nr. 89, 23 martie 2022)
 
549. Decizie cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a licențelor de emisie (nr. 101, 30 martie 2022)
 
550. Decizie cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a licențelor de emisie (nr. 108, 8 aprilie 2022)
 
551. Decizie cu privire la examinarea demersurilor de mediatizare a unor campanii sociale (nr. 111, 8 aprilie 2022)
 
552. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile depusă de „Selectcanal-TV” SRL (nr. 112, 8 aprilie 2022)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
553. Decizie privind includerea modelului echipamentului de casă și de control în Registrul unic al echipamentelor de casă și de control (nr. 8, 10 mai 2022)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
554. Hotărâre cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii (nr. 90, 5 mai 2022)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 141-150 13 mai 2022 XXIX

Selectați data