search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 291-296 din 23 septembrie 2022

Monitorul Oficial Nr. 158

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
277. Decret pentru promulgarea Legii privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV de transport al energiei electrice Vulcănești – Chișinău și a stației Back-to-Back Vulcănești (nr. 470-IX, 20 mai 2022)
 
278. Lege privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV de transport al energiei electrice Vulcănești – Chișinău și a stației Back-to-Back Vulcănești (nr. 120, 12 mai 2022)
 
279. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea articolului 2 din Legea nr. 121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație (nr. 471-IX, 20 mai 2022)
 
280. Lege pentru modificarea articolului 2 din Legea nr. 121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație (nr. 128, 19 mai 2022)
 
281. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 117/2021 privind grupurile parlamentare de prietenie (nr. 122, 12 mai 2022)
 
282. Hotărâre privind numirea în funcția de membru al Curții de Conturi (nr. 123, 19 mai 2022)
 
283. Hotărâre privind numirea în funcția de consilier pentru soluționarea contestațiilor al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor (nr. 125, 19 mai 2022)
 
284. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” unui grup de artiști (nr. 467-IX, 20 mai 2022)
 
285. Decret privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) pentru implementarea Proiectului de competitivitate a întreprinderilor micro, mici și mijlocii (Proiectul ÎMMM) (nr. 468-IX, 20 mai 2022)
 
286. Decret privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (AID) pentru implementarea Proiectului de competitivitate a întreprinderilor micro, mici și mijlocii (Proiectul ÎMMM) (nr. 469-IX, 20 mai 2022)
 
287. Decret privind eliberarea domnului Ion COTEA din funcția de judecător la Judecătoria Cahul (nr. 472-IX, 20 mai 2022)
 
288. Decret privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului în domeniul securității sociale dintre Republica Moldova și Confederația Elvețiană (nr. 473-IX, 20 mai 2022)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
406. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova în legătură cu participarea doamnei Natalia GAVRILIȚA, Prim-ministru, la Forumul Economic Mondial de la Davos (or. Davos, Elveția, 23-26 mai 2022) (nr. 64-d, 17 mai 2022)
 
407. Dispoziţie cu privire la aprobarea componențelor nominale ale delegațiilor tripartite ale Republicii Moldova pentru participarea la cea de-a 110-a sesiune a Conferinței Internaționale a Muncii care se va desfășura în format hibrid (or. Geneva, Elveția, 5-10 iunie 2022) (nr. 67-d, 23 mai 2022)
Nr. 158 24 mai 2022 XXIX

Selectați data