search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 291-296 din 23 septembrie 2022

Monitorul Oficial Nr. 159-163

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
289. Hotărâre privind modificarea Registrului monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531/1993 (nr. 129, 19 mai 2022)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
75. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 284g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolul 3641 alineatele (1), (2), (4) și (6) din Codul de procedură penală (încadrarea juridică a faptei în contextul judecării cauzei în baza probelor administrate în faza de urmărire penală) (nr. 50, 19 aprilie 2022)
 
76. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 271g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 88 alineatul (2) din Codul muncii (temeiurile care suspendă curgerea termenului de preavizare) (nr. 51, 19 aprilie 2022)
 
77. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 25g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 309 alin. (1) din Codul de procedură penală (omisiunea includerii apărătorului în categoria persoanelor care au dreptul de a solicita eliberarea provizorie a învinuitului/inculpatului) (nr. 53, 19 aprilie 2022)
 
78. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 35g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 198 alineatul (3) din Codul administrativ (cazurile de strămutare a acțiunii în contencios administrativ) (nr. 54, 19 aprilie 2022)
 
79. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 2g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 1506 din 31 octombrie 2003 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea azilului politic de către Președintele Republicii Moldova (nr. 55, 19 aprilie 2022)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
408. Dispoziţie cu privire la instituirea Comisiei specializate pentru coordonarea și monitorizarea implementării Convenției Consiliului Europei pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale și aprobarea Regulamentului acesteia (nr. 66-d, 19 mai 2022)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova
 
591. Ordin cu privire la modificarea Regulamentului-cadru de activitate a comisiilor speciale privind aplicarea amnistiei în privința persoanelor condamnate, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 44/2022 (nr. 120, 10 mai 2022)
 
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova
 
592. Ordin cu privire la aprobarea NML 10-04:2022 „Sisteme pentru măsurarea vitezei medii de mișcare a autovehiculelor. Cerinţe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologică” (nr. 51, 24 mai 2022)
 
593. Ordin cu privire la aprobarea NML 6-07:2022 „Higrometre psihrometrice, psihrometre prin aspirație. Cerințe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologică” (nr. 52, 24 mai 2022)
 
Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova
 
594. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 153 din 26 iunie 2018 (nr. 79, 13 mai 2022)
 
Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova
 
595. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 439, 12 mai 2022)
 
596. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 440, 12 mai 2022)
 
597. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 441, 12 mai 2022)
 
598. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 442, 12 mai 2022)
 
599. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 443, 12 mai 2022)
 
600. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 444, 12 mai 2022)
 
601. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 445, 12 mai 2022)
 
602. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 446, 12 mai 2022)
 
603. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 447, 12 mai 2022)
 
604. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 448, 12 mai 2022)
 
605. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 449, 12 mai 2022)
 
606. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 450, 12 mai 2022)
 
607. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 451, 12 mai 2022)
 
608. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 452, 12 mai 2022)
 
609. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 453, 12 mai 2022)
 
610. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 454, 12 mai 2022)
 
611. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 455, 12 mai 2022)
 
612. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 456, 12 mai 2022)
 
613. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 457, 12 mai 2022)
 
614. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 458, 12 mai 2022)
 
615. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 459, 12 mai 2022)
 
616. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 460, 12 mai 2022)
 
617. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 461, 12 mai 2022)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
618. Hotărâre privind modificarea Hotărârii Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 283/2020 cu privire la aprobarea Regulilor pieței energiei electrice (nr. 232, 29 aprilie 2022)
 
619. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către Î.M. Direcția de Producție ”Apă-Canal” din or. Ștefan Vodă (nr. 270, 20 mai 2022)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
620. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare aferente Societății pe acțiuni „AVIATEHSERVICE” (nr. 20/12, 20 mai 2022)
 
621. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni „CENTRUL TEHNIC COMERCIAL ALFA” din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată (nr. 20/13, 20 mai 2022)
 
622. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării Societății comerciale „GARA NORD” SA din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată (nr. 20/14, 20 mai 2022)
 
623. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni „TIPOGRAFIA ANENII NOI” din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată (nr. 20/15, 20 mai 2022)
 
624. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul emitenților de valori mobiliare emise de Societatea pe acțiuni ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ „MĂRȚIȘOR” (nr. 20/16, 20 mai 2022)
 
625. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul emitenților de valori mobiliare emise de unele societăți pe acțiuni (nr. 20/17, 20 mai 2022)
 
626. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul emitenților de valori mobiliare emise de unele societăți pe acțiuni (nr. 20/18, 20 mai 2022)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova
 
627. Hotărâre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) din partea Partidului Politic „Puterea Oamenilor” pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din 29 mai 2022 (nr. 511, 19 mai 2022)
 
628. Hotărâre cu privire la supravegherea veniturilor și cheltuielilor concurenților electorali în campania electorală a alegerilor locale noi din 29 mai 2022, pentru perioada 7–13 mai 2022 (nr. 512, 19 mai 2022)
 
629. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor locale noi din 29 mai 2022 (nr. 513, 19 mai 2022)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
630. Decizie cu privire la aprobarea Listei furnizorilor de servicii media audiovizuale naționali, regionali și locali (nr. 100, 30 martie 2022)
 
631. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciilor media audiovizuale de televiziune „TV 6” și „Orhei TV”, la capitolul respectării prevederilor art. 13 alin. (1), (4), (5) și (6) din Codul serviciilor media audiovizuale (nr. 106, 8 aprilie 2022)
 
632. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciului media audiovizual de televiziune „RTR Moldova”, urmare a sesizării Asociației Obștești Comunitatea „WatchDog.MD” (nr. 107, 8 aprilie 2022)
 
633. Decizie cu privire la examinarea unei cereri de reperfectare a licenței de emisie (nr. 120, 15 aprilie 2022)
 
634. Decizie cu privire la dispunerea monitorizării serviciului media audiovizual de televiziune „Familia” referitor la respectarea prevederilor art. 19 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale (nr. 126, 15 aprilie 2022)
 
635. Decizie cu privire la dispunerea controlului referitor la activitatea furnizorului de servicii media audiovizuale „MEGAN-TV” SA, fondatoare a serviciului media audiovizual de radiodifuziune sonoră „Radio Prim” și a serviciului media audiovizual de televiziune „TV Prim”, în contextul prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale (nr. 127, 15 aprilie 2022)
 
636. Decizie cu privire la abrogarea Deciziei nr. 97 din 23 martie 2022 a Consiliului Audiovizualului (nr. 128, 15 aprilie 2022)
 
637. Decizie cu referire la avizarea proiectului de Hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea programului pentru susținerea populației de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2022-2025 (nr. 129, 22 aprilie 2022)
 
638. Decizie cu privire la dispunerea monitorizării unor servicii media audiovizuale de televiziune, referitor la respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) și (4) din Codul serviciilor media audiovizuale (nr. 138, 22 aprilie 2022)
 
Acte ale Procuraturii Generale a Republicii Moldova
 
639. Ordin privind aprobarea Regulamentului Procuraturii (nr. 33/3, 3 mai 2022)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
640. Ordin cu privire la modificarea Anexei nr. 17 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O/2009 „Cu privire la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 148-O, 5 mai 2022)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 159-163 27 mai 2022 XXIX

Selectați data