search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 291-296 din 23 septembrie 2022

Monitorul Oficial Nr. 164-169

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
290. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 475-IX, 23 mai 2022)
 
291. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 111, 21 aprilie 2022)
 
292. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea Codului de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004 (nr. 479-IX, 27 mai 2022)
 
293. Lege pentru modificarea Codului de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004 (nr. 116, 5 mai 2022)
 
294. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 480-IX, 30 mai 2022)
 
295. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 118, 12 mai 2022)
 
296. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 120/2017 cu privire la prevenirea și combaterea terorismului (nr. 476-IX, 23 mai 2022)
 
297. Lege pentru modificarea Legii nr. 120/2017 cu privire la prevenirea și combaterea terorismului (nr. 119, 12 mai 2022)
 
298. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 490-IX, 30 mai 2022)
 
299. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 126-IX, 19 mai 2022)
 
300. Hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Ilan ȘOR (nr. 130, 26 mai 2022)
 
301. Hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Ilan ȘOR (nr. 131, 26 mai 2022)
 
302. Hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Marina TAUBER (nr. 132, 26 mai 2022)
 
303. Hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Marina TAUBER (nr. 133, 26 mai 2022)
 
304. Decret privind numirea domnului Sergiu COTOROBAI în funcţia de secretar general adjunct al Aparatului Președintelui Republicii Moldova (nr. 474-IX, 20 mai 2022)
 
305. Decret privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Securitatea Furnizării Gazelor Naturale” (nr. 477-IX, 27 mai 2022)
 
306. Decret privind conferirea gradului de calificare al funcţionarului public domnului Sergiu COTOROBAI (nr. 478-IX, 27 mai 2022)
 
307. Decret pentru inițierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului de Grant dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova (nr. 481-IX, 30 mai 2022)
 
308. Decret pentru inițierea negocierilor şi aprobarea semnării Memorandumului de Înțelegere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova (nr. 482-IX, 30 mai 2022)
 
309. Decret privind rechemarea domnului Eugen CARAS din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii și în Statele Unite Mexicane (nr. 483-IX, 30 mai 2022.)
 
310. Decret privind numirea domnului Viorel URSU în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii (nr. 484-IX, 30 mai 2022)
 
311. Decret privind numirea domnului Viorel CIBOTARU în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Belgiei (nr. 485-IX, 30 mai 2022)
 
312. Decret privind numirea domnului Andrei POPOV în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Elenă (nr. 486-IX, 30 mai 2022)
 
313. Decret privind numirea doamnei Mihaela MOCANU în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Austria, de Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lângă OSCE și de Reprezentant pe lângă Biroul Națiunilor Unite de la Viena (nr. 487-IX, 30 mai 2022)
 
314. Decret privind numirea domnului Valeriu CHIVERI, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Ucraina, în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Turkmenistan și în Republica Uzbekistan (nr. 488-IX, 30 mai 2022)
 
315. Decret privind numirea domnului Lilian DARII, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Federația Rusă, în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Kazahstan și în Republica Tadjikistan (nr. 489-IX, 30 mai 2022)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
80. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 20g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 6 alineatele (3) și (4) din Legea nr. 87 din 21 aprilie 2011 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătorești, a articolului 68 alineatele (2) și (21) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 și a articolului 389 alineatul (4) din Codul de procedură civilă (nr. 56, 19 aprilie 2022)
 
81. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 34g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 3042 din Codul contravențional (claritatea noțiunii de „participant profesionist la piața financiară nebancară”) (nr. 57, 19 aprilie 2022)
 
82. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 26g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 35 alin. (4) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (notificarea creditorilor despre intentarea procedurii de insolvabilitate) (nr. 58, 19 aprilie 2022)
 
83. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 31g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a Legii nr. 1593 din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală (nr. 59, 19 aprilie 2022)
 
84. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 141a/2021 privind controlul constituționalității Legii nr. 235 din 3 octombrie 2016 privind emisiunea obligațiunilor de stat în vederea executării de către Ministerul Finanțelor a obligațiilor de plată derivate din garanțiile de stat nr. 807 din 17 noiembrie 2014 şi nr. 101 din 1 aprilie 2015 (nr. 60, 22 aprilie 2022)
 
85. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 261g/2021privind excepția de neconstituționalitate a unor texte din articolele 5 alin. (2), 104 alin. (1) și 105 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (competenţa instanței de insolvabilitate de a judeca litigiile ce țin de masa debitoare) (nr. 61, 22 aprilie 2022)
 
86. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 40g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 252 alineatul (1) din Codul de procedură civilă și a articolului 77 alineatele (1) și (2) din Codul de executare (schimbarea modului sau ordinii de executare a unei hotărâri judecătorești) (nr. 62, 22 aprilie 2022)
 
87. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 48g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 287 alin. (18) din Codul contravențional (folosirea vehiculelor declarate prin acțiune organului vamal) (nr. 63, 22 aprilie 2022)
 
88. Decizie referitoare la cererea de suspendare a acțiunii articolului II punctul 98 din Legea nr. 102 din 14 aprilie 2022 pentru modificarea unor acte normative (sesizarea nr. 54a/2022) (nr. 64, 5 mai 2022)
 
89. Decizie de confirmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 64 din 5 mai 2022 referitoare la cererea de suspendare a acțiunii articolului II pct. 98 din Legea nr. 102 din 14 aprilie 2022 pentru modificarea unor acte normative(sesizarea nr. 54a/2022) (nr. 65, 12 mai 2022)
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
14. Hotărâre cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene încheiate la 31 decembrie 2021 (nr. 16, 23 mai 2022)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
409. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 349, 1 iunie 2022)
 
410. Hotărâre pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de facilitate de împrumut dintre Republica Moldova, Uniunea Europeană și Banca Națională a Moldovei privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova (nr. 350, 1 iunie 2022)
 
411. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova”, semnat la Washington la 21 aprilie 2022 (nr. 351, 1 iunie 2022)
 
412. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Programul Alimentar Mondial privind prezența și activitățile PAM în Republica Moldova, semnat la Chișinău la 27 aprilie 2022 (nr. 352, 1 iunie 2022)
 
413. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Amendamentului, prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare (a treia finanțare adițională) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (Credit nr. 6749-MD) în vederea realizării Proiectului „Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P)”, semnat la 3 mai 2022 (nr. 353, 1 iunie 2022)
 
414. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) în calitate de Agenție de implementare pentru Fondul Global de Mediu (GEF) – (a patra finanțare adițională) în cadrul Proiectului „Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P)”, semnat la 10 decembrie 2021 (nr. 354, 1 iunie 2022)
 
415. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Amendamentului, prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare (a doua finanțare adițională) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (Credit nr. 5858-MD) în vederea realizării Proiectului „Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P)”, semnat la 3 mai 2022 (nr. 355, 1 iunie 2022)
 
416. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aprobarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea asistenței tehnice „Activități preparatorii aferente unui proiect privind locuințele sociale”, semnat la 5 mai 2022 (nr. 356, 1 iunie 2022)
 
417. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 357, 1 iunie 2022)
 
418. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 271/2022 cu privire la organizarea și funcționarea Instituției Publice Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (nr. 358, 1 iunie 2022)
 
419. Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 256/2013 cu privire la aprobarea unor acte normative pentru implementarea Legii nr. 228/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 939/2000 cu privire la activitatea editorială (nr. 359, 1 iunie 2022)
 
420. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de Hotărâre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2021 (nr. 361, 1 iunie 2022)
 
421. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de Hotărâre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2021 (nr. 362, 1 iunie 2022)
 
422. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de Hotărâre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală în anul 2021 (nr. 363, 1 iunie 2022)
 
423. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Ina VOICU (nr. 68-d, 1 iunie 2022)
 
424. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Svetlana ȚURCANU (nr. 69-d, 1 iunie 2022)
 
425. Dispoziţie cu privire la preavizare a doamnei Dina GAȘCO (nr. 70-d, 1 iunie 2022)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
641. Ordin cu privire la modificarea Clasificației bugetare (nr. 57, 17 mai 2022)
 
642. Ordin privind completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.153/2021 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2022” (nr. 61, 25 mai 2022)
 
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova
 
643. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66/2010 (nr. 54, 31 mai 2022)
 
Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova
 
644. Ordin cu privire la modificarea ordinului MSMPS nr. 1346/2018 (nr. 501, 27 mai 2022)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
645. Hotărâre cu privire la retragerea licenței CA „MOLDOVA-ASTROVAZ” SA (nr. 21/7, 25 mai 2022)
 
646. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare aferente Societății pe acțiuni „GEOMACON” (nr. 21/10, 25 mai 2022)
 
647. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare aferente Societății pe acțiuni „TERMOENERGOMONTAJ” (nr. 21/11, 25 mai 2022)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova
 
648. Hotărâre cu privire la supravegherea veniturilor și cheltuielilor concurenților electorali în campania electorală a alegerilor locale noi din 29 mai 2022, pentru perioada 14 – 20 mai 2022 (nr. 526, 27 mai 2022)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
649. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciilor media audiovizuale de televiziune „Jurnal TV” și „PRO TV CHIȘINĂU”, urmare a petițiilor dnei Natalia Dașchevici și dlui Oleg D. Pietraru (nr. 114, 15 aprilie 2022)
 
650. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciului media audiovizual de televiziune „PRO TV Chișinău”, urmare a petiției „CASA MEDIA CORP” SRL (nr. 115, 15 aprilie 2022)
 
651. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciului media audiovizual de televiziune „STV”, urmare a petițiilor Asociației Patronale a Radiodifuzorilor din Moldova (nr. 116, 15 aprilie 2022)
 
652. Decizie cu privire la rezultatele monitorizării serviciului media audiovizual de televiziune „TV 8”, urmare a sesizărilor dnei Daria Racu și dlui Alexandru Butuc (nr. 117 Chişinău, 15 aprilie 2022)
 
653. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciului media audiovizual de televiziune „Drochia TV”, urmare a petiției dlui Petru Macovei (nr. 118, 15 aprilie 2022)
 
Acte ale Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova
 
654. Ordin privind modificarea Ordinului directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 14 din 28 martie 2019 (nr. 32, 30 mai 2022)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
655. Ordin cu privire la modificarea Instrucțiunii privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget, aprobată prin Ordinul șefului IFPS nr. 400 din 14 martie 2014 (nr. 206, 19 mai 2022)
 
656. Ordin cu privire la eliberarea Confirmării rezidenței pe teritoriul Republicii Moldova cu scopul deschiderii conturilor la instituțiile bancare din străinătate (nr. 231, 30 mai 2022)
 
657. Decizie privind includerea modelului echipamentului de casă și de control în Registrul unic al echipamentelor de casă și de control (nr. 9, 30 mai 2022)
 
658. Decizie privind includerea modelului echipamentului de casă și de control în Registrul unic al echipamentelor de casă și de control (nr. 10, 30 mai 2022)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
659. Ordin cu privire la modificarea anexei nr.11 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O/2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 168-O, 20 mai 2022)
 
Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale a Republicii Moldova
 
660. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. Rg04-000128, 31 mai 2022)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
661. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind creditarea responsabilă a consumatorilor de către bănci (nr. 101, 19 mai 2022)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 164-169 03 iunie 2022 XXIX

Selectați data