search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 291-296 din 23 septembrie 2022

Monitorul Oficial Nr. 178-184

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
334. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 499-IX, 8 iunie 2022)
 
335. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 127, 19 mai 2022)
 
336. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea articolului 4 din Legea nr. 1308/1997 privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului (nr. 500-IX, 14 iunie 2022)
 
337. Lege pentru modificarea articolului 4 din Legea nr. 1308/1997 privind prețul normativ și modul de vânzarecumpărare a pământului (nr. 139, 26 mai 2022)
 
338. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea articolului 24 din Codul fiscal nr. 1163/1997 (nr. 501-IX, 14 iunie 2022)
 
339. Lege pentru modificarea articolului 24 din Codul fiscal nr. 1163/1997 (nr. 145, 2 iunie 2022)
 
340. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 502-IX, 14 iunie 2022)
 
341. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 146, 2 iunie 2022)
 
342. Hotărâre privind modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 239/2020 pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020–2025 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020–2025 (nr. 138, 26 mai 2022)
 
343. Hotărâre pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 163/2021 cu privire la constituirea Comisiei de anchetă privind modul de exploatare a substanțelor minerale utile și determinarea impactului asupra mediului (nr. 144, 2 iunie 2022)
 
344. Hotărâre privind încetarea mandatului de membru al Curții de Conturi (nr. 149, 9 iunie 2022)
 
345. Hotărâre privind numirea în funcție a unui adjunct al Avocatului Poporului (nr. 150, 9 iunie 2022)
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
17. Hotărâre cu privire la Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2021 (nr. 17, 24 mai 2022)
 
18. Hotărâre cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Economiei și Infrastructurii încheiate la 31 decembrie 2021 (nr. 21, 27 mai 2022)
 
19. Hotărâre cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale încheiate la 31 decembrie 2021 (nr. 22, 27 mai 2022)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
452. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 523/1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale (nr. 384, 15 iunie 2022)
 
453. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 386, 15 iunie 2022)
 
454. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului cu privire la formarea continuă a adulților, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 193/2017 (nr. 387, 15 iunie 2022)
 
455. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 389, 15 iunie 2022)
 
456. Hotărâre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului tehnic dintre Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Ministerul Apărării al Republicii Italiene privind cooperarea în cadrul operației UNIFIL (nr. 390, 15 iunie 2022)
 
457. Hotărâre cu privire la aprobarea Cadastrului funciar conform situației la 1 ianuarie 2022 (nr. 391, 15 iunie 2022)
 
458. Hotărâre pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 392, 15 iunie 2022)
 
459. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (nr. 393, 15 iunie 2022)
 
460. Hotărâre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 1100/2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice (nr. 394, 15 iunie 2022)
 
461. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor (nr. 395, 15 iunie 2022)
 
462. Hotărâre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 1549/2002 cu privire la înregistrarea dactiloscopică de stat (nr. 396, 15 iunie 2022)
 
463. Hotărâre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 1/2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară (nr. 397, 15 iunie 2022)
 
464. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare (nr. 398, 15 iunie 2022)
 
465. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități (nr. 399, 15 iunie 2022)
 
466. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 20 din Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995 (nr. 400, 15 iunie 2022)
 
467. Dispoziție pentru aprobarea componenței reprezentative a Consiliului de Coordonare a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (nr. 77-d, 10 iunie 2022)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova și ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină
 
704. Ordin cu privire la modificarea Criteriilor de contractare a prestatorilor de servicii medicale în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2022, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și directorului general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină nr.1227/350-A din 29 decembrie 2021 (562/128-A, 10 iunie 2022)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
705. Hotărâre cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. „Apă-Canal” Edineț (nr. 330, 10 iunie 2022)
 
706. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către S.A. ”Operator Regional Apă-Canal Hîncești” (nr. 331, 10 iunie 2022)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
707. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind avizarea constituirii fondului de pensii facultative (18/3, 11 mai 2022)
 
708. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul emitenților de valori mobiliare emise de Societatea pe acțiuni PENTRU PROTECȚIA CEREALELOR „PROTECȚIA” (26/3, 13 iunie 2022)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
709. Decizie cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova (nr. 199, 10 iunie 2022)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
710. Ordin cu privire la modificarea Instrucțiunii privind modul de determinare și aprobare a listei agenților economici obligați de a utiliza factura fiscală electronică (e-factura), aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului Fiscal de Stat nr. 645 din 30.11.2018 (nr. 256, 8 iunie 2022)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova
 
711. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului pentru anul 2021 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale (nr. 531, 31 mai 2022)
 
712. Hotărâre cu privire la stabilirea datei de 12 iunie 2022 pentru desfășurarea turului al doilea al alegerilor locale noi în unele localități (nr. 533, 31 mai 2022)
 
713. Hotărâre cu privire la prelungirea termenului degrevării de atribuțiile de la locul de muncă permanent și al convocării unor membri ai consiliilor electorale de circumscripție de nivelul întâi, precum și aprobarea statelor de personal ale aparatelor acestora în vederea asigurării efectuării celui de-al doilea tur al alegerilor locale noi (nr. 534, 31 mai 2022)
 
714. Hotărâre cu privire la supravegherea veniturilor și cheltuielilor concurenților electorali în campania electorală a alegerilor locale noi din 29 mai 2022, pentru perioada 21 – 27 mai 2022 (nr. 544, 3 iunie 2022)
 
Acte ale Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova
 
715. Ordin privind modificarea Ordinului directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 14 din 28 martie 2019 (nr. 37, 10 iunie 2022)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 178-184 17 iunie 2022 XXIX

Selectați data