search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 264-266 din 19 august 2022

Monitorul Oficial Nr. 187-193

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
353. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Programul Alimentar Mondial privind prezența și activitățile Programului Alimentar Mondial în Republica Moldova (nr. 506-IX, 20 iunie 2022)
 
354. Lege pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Programul Alimentar Mondial privind prezența și activitățile Programului Alimentar Mondial în Republica Moldova (nr. 153, 9 iunie 2022)
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
20. Hotărâre cu privire la Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2021 (nr. 20, 26 mai 2022)
 
21. Hotărâre cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Economiei încheiate la 31 decembrie 2021 (nr. 23, 27 mai 2022)
 
22. Hotărâre cu privire la Raportul auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2021 (nr. 24, 30 mai 2022)
 
23. Hotărâre cu privire la Raportul auditului conformității asupra managementului datoriei de stat, garanțiilor de stat și recreditării de stat în anul 2021 (nr. 25, 30 mai 2022)
 
24. Hotărâre cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Finanțelor încheiate la 31 decembrie 2021 (nr. 26, 30 mai 2022)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
470. Hotărâre cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Registrul unităților de instruire a conducătorilor de vehicule și al formabililor” și a Regulamentului privind modalitatea de ținere a Registrului unităților de instruire a conducătorilor de vehicule și al formabililor (nr. 370, 8 iunie 2022)
 
471. Hotărâre cu privire la rechemarea domnului Victor HARUȚA din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Emiratele Arabe Unite și, prin cumul, în Regatul Arabiei Saudite (nr. 402, 22 iunie 2022)
 
472. Hotărâre cu privire la rechemarea doamnei Tatiana PÂRVU din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Țărilor de Jos (nr. 403, 22 iunie 2022)
 
473. Hotărâre cu privire la rechemarea doamnei Angela PONOMARIOV din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (nr. 404, 22 iunie 2022)
 
474. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind dreptul de autor și drepturile conexe (nr. 405, 22 iunie 2022)
 
475. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 406, 22 iunie 2022)
 
476. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 407, 22 iunie 2022)
 
477. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 165/2017 (nr. 408, 22 iunie 2022)
 
478. Hotărâre cu privire la aprobarea Programului activităților de reintegrare a țării pentru anul 2022 (nr. 410, 22 iunie 2022)
 
479. Hotărâre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de grant dintre Guvernul Republicii Moldova și Agenția Japoneză de Cooperare Internațională pentru Proiectul privind îmbunătățirea echipamentelor de prevenire a incendiilor (nr. 412, 22 iunie 2022)
 
480. Hotărâre pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului, întocmit prin schimb de note, privind cea de-a III-a fază de asistență tehnică pentru Centrul de Medicină Tradițională Chineză din Republica Moldova (nr. 413, 22 iunie 2022)
 
481. Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 777/1997 privind perfecționarea mecanismului de reglementare a comerțului exterior (nr. 414, 22 iunie 2022)
 
482. Hotărâre cu privire la încheierea unui contract de asistență juridică (nr. 415, 22 iunie 2022)
 
483. Hotărâre cu privire la încheierea unui contract de asistență juridică (nr. 416, 22 iunie 2022)
 
484. Hotărâre cu privire la reorganizarea unor întreprinderi de stat (nr. 417, 22 iunie 2022)
 
485. Hotărâre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea articolului 2 din Legea nr. 121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație (nr. 418, 22 iunie 2022)
 
486. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 419, 22 iunie 2022)
 
487. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea anexei la Legea nr. 668/1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului (nr. 420, 22 iunie 2022)
 
488. Hotărâre privind aprobarea Avizului asupra amendamentelor la proiectul de lege pentru modificarea art. 75 din Legea nr. 68/2016 cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar (nr. 421, 22 iunie 2022)
 
489. Hotărâre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la acordarea suportului financiar unic beneficiarilor de pensii și alocații sociale de stat (nr. 422, 22 iunie 2022)
 
490. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind compensarea majorării prețurilor la pâine pentru unele categorii de consumatori (nr. 423, 22 iunie 2022)
 
491. Dispoziție cu privire la instituirea și aprobarea componenței nominale a Comitetului de coordonare (nr. 78-d, 21 iunie 2022)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
 
719. Ordin cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaționale ale Uniunii Europene (nr. 135-S-03, 3 iunie 2022)
 
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
720. Ordin cu privire la modificarea unor ordine ale ministrului finanțelor (nr. 73, 10 iunie 2022)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
721. Hotărâre privind aprobarea Regulamentul privind măsurarea gazelor naturale în scopuri comerciale (nr. 297, 3 iunie 2022)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
722. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind cerințele de creditare responsabilă aplicate organizațiilor de creditare nebancară (nr. 20/5, 20 mai 2022)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova
 
723. Hotărâre cu privire la controlul reflectării veniturilor și cheltuielilor concurenților electorali în campania electorală pentru alegerile locale noi din 29 mai 2022 (nr. 549, 7 iunie 2022)
 
724. Hotărâre pentru modificarea hotărârii nr. 261/2021 „Cu privire la aprobarea efectivului-limită, structurii organizatorice şi organigramei Comisiei Electorale Centrale” (nr. 551, 14 iunie 2022)
 
725. Hotărâre cu privire la supravegherea veniturilor și cheltuielilor concurenților electorali în campania electorală aferentă turului doi al alegerilor locale noi pentru funcția de primar din 12 iunie 2022, pentru perioadele 31 mai – 3 iunie și 4 - 10 iunie 2022 (nr. 552, 14 iunie 2022)
 
726. Hotărâre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi pentru funcția de primar al satului Sălcuța, raionul Căușeni (nr. 553, 15 iunie 2022)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
727. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciului media audiovizual de televiziune „Jurnal TV”, urmare a petiției cetățeanului Serghei Rusu (nr. 139, 6 mai 2022)
 
728. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării unor furnizori de servicii media audiovizuale, la capitolul respectării prevederilor art. 4 alin. (3) și (7) din Codul serviciilor media audiovizuale (nr. 140, 6 mai 2022)
 
729. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciului media audiovizual de televiziune „10 TV”, la capitolul respectării Concepției generale a serviciului de programe (nr. 141, 6 mai 2022)
 
730. Decizie cu privire la examinarea sesizării IP „Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio” (nr. 143, 6 mai 2022)
 
731. Decizie cu privire la rezultatele controlului referitor la activitatea serviciilor media audiovizuale de televiziune „BTV”, „Gold TV” și „MBC”, în contextul prevederilor Condițiilor licenței de emisie, urmare a autosesizării vicepreședintei Consiliului Audiovizualului, Ana Gonța (nr. 145, 6 mai 2022)
 
732. Decizie cu privire la examinarea contestației depusă de „Radio Hit” SRL (nr. 155, 6 mai 2022)
 
733. Decizie cu privire la examinarea și avizarea proiectului de Hotărâre de Guvern cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 164, 16 mai 2022)
 
734. Decizie cu privire la examinarea și avizarea proiectului de Hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind Programul de investiții în domeniul producției de film și alte opere audiovizuale (nr. 165, 16 mai 2022)
 
735. Decizie cu privire la examinarea și avizarea proiectului unei Foi de parcurs privind Dialogul Strategic Republica Moldova – SUA (nr. 166, 16 mai 2022)
 
736. Decizie cu privire la examinarea și avizarea proiectului de Hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea Programului Național pentru Protecția Copilului pe anii 2022-2026 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia (nr. 167, 16 mai 2022)
 
737. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile depusă de „TV-Comunicații Grup” SRL privind anularea Deciziei CA nr. 89 din 23 martie 2022 (nr. 171, 16 mai 2022)
 
738. Decizie cu privire la dispunerea monitorizării programului informativ „Știrile orei 19:00”, difuzat în cadrul serviciului media audiovizual de televiziune „NTV Moldova”, referitor la respectarea prevederilor art. 13 din Codul serviciilor media audiovizuale (nr. 172, 16 mai 2022)
 
739. Decizie cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la procedura și condițiile de acordare a dreptului de utilizare a sloturilor din multiplex și/sau a frecvențelor radio prin concurs (nr. 203, 17 iunie 2022)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 187-193 24 iunie 2022 XXIX

Selectați data