search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 307 din 06 octombrie 2022

Monitorul Oficial Nr. 237

 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
615. Hotărâre privind propunerea de prelungire a stării de urgență (nr. 551, 27 iulie 2022)
 
616. Hotărâre pentru modificarea punctului 2 din Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a alocațiilor lunare de stat unor categorii de populație, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 470/2006 (nr. 552, 27 iulie 2022)
 
617. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru prevenirea și combaterea dopajului în sport (nr. 554, 27 iulie 2022)
 
618. Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 3 la Regulamentul privind cerințele generale de echipare a autovehiculelor cu regim prioritar de circulație și a autovehiculelor speciale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 500/2018 (nr. 555, 27 iulie 2022)
Nr. 237 27 iulie 2022 XXIX

Selectați data