search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 307 din 06 octombrie 2022

Monitorul Oficial Nr. 238-244

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
464. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 1420/2002 cu privire la filantropie și sponsorizare (nr. 568-IX, 22 iulie 2022)
 
465. Lege pentru modificarea Legii nr. 1420/2002 cu privire la filantropie și sponsorizare (nr. 182, 7 iulie 2022)
 
466. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la condominiu (nr. 569-IX, 22 iulie 2022)
 
467. Lege cu privire la condominiu (nr. 187, 14 iulie 2022)
 
468. Hotărâre cu privire la Raportul Comisiei speciale pentru examinarea eficienței aplicării reglementărilor din sectorul produselor petroliere (nr. 212, 15 iulie 2022)
 
469. Hotărâre privind încetarea mandatului de director al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (nr. 218, 21 iulie 2022)
 
470. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 86/2021 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 220, 21 iulie 2022)
 
471. Hotărâre cu privire la Raportul de activitate al Centrului Național Anticorupție pentru anul 2021 și pentru primul semestru al anului 2022 (nr. 224, 21 iulie 2022)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
119. Hotărâre privind validarea unor mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (sesizarea nr. 120e/2022) (nr. 15, 21 iulie 2022)
 
120. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 44g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a textului „dacă nu există un motiv temeinic pentru rezoluțiune” din articolul 1753 alin. (2) din Codul civil (rezoluțiunea contractului de cont curent bancar) (nr. 92, 7 iulie 2022)
 
121. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 85g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 361 alin. (2) lit. b) din Codul penal (confecționarea și deținerea documentelor oficiale false, care acordă drepturi, comise de două sau mai multe persoane) (nr. 93, 7 iulie 2022)
 
122. Decizie de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 57g/2022, nr. 61g/2022 și nr. 69g/2022 privind excepțiile de neconstituționalitate a articolului 302 alin. (2) din Codul de procedură penală și a unor prevederi din articolul 106 alin. (2) din Codul penal (confiscarea bunurilor persoanelor care nu au participat la comiterea infracțiunilor și dreptul de a contesta sechestrul aplicat în privința bunurilor persoanelor care nu au un statut procesual în cauza penală) (nr. 94, 7 iulie 2022)
 
123. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 41g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolul 2 alin. (4) din Legea nr. 243 din 24 decembrie 2021 privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenţei Republicii Moldova (aplicarea amnistiei și încetarea procesului penal) (nr. 95, 12 iulie 2022)
 
124. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 42g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolul 389 alin. (4) pct. 2) din Codul de procedură penală (sentința de condamnare în cazul aplicării amnistiei) (nr. 96, 12 iulie 2022)
 
125. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 47g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolul 264 alin. (1) din Codul penal (imprevizibilitatea textului „regulilor de securitate a circulației”) (nr. 97, 12 iulie 2022)
 
126. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 74g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 197 alin. (29) din Codul contravențional (neclaritatea contravenției care stabilește răspunderea pentru încălcarea normelor privind efectuarea transportului rutier și imposibilitatea individualizării pedepsei aferente) (nr. 98, 12 iulie 2022)
 
127. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 77g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a punctului 45 din Instrucțiunea privind determinarea gradului de dizabilitate, Anexa nr. 3, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 357 din 18 aprilie 2018 (determinarea gradului de dizabilitate) (nr. 99, 12 iulie 2022)
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
29. Hotărâre cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Mediului încheiate la 31 decembrie 2021 (nr. 31, 29 iunie 2022)
 
30. Hotărâre cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Interne încheiate la 31 decembrie 2021 (nr. 33, 1 iulie 2022)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
619. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1145/2018 cu privire la organizarea şi funcționarea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (nr. 520, 22 iulie 2022)
 
620. Hotărâre cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a unor instituții de învățământ (nr. 521, 22 iulie 2022)
 
621. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului medical, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 586/2017 (nr. 522, 22 iulie 2022)
 
622. Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 834/2008 cu privire la Sistemul informațional integrat al Poliției de Frontieră (nr. 523, 22 iulie 2022)
 
623. Hotărâre cu privire la transmiterea unui bun imobil (nr. 525, 22 iulie 2022)
 
624. Hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului de activitate al Consiliului de supraveghere publică a auditului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 807/2018 (nr. 528, 22 iulie 2022)
 
625. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 585/2016 cu privire la Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională (nr. 553, 27 iulie 2022)
 
626. Hotărâre cu privire la transmiterea unor încăperi (nr. 558, 27 iulie 2022)
 
627. Hotărâre cu privire la transmiterea Întreprinderii Medicale de Stat Clinica Stomatologică din Telenești și modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 148/2021 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății (nr. 559, 27 iulie 2022)
 
628. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 560, 27 iulie 2022)
 
629. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra amendamentului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 562, 27 iulie 2022)
 
630. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 563, 27 iulie 2022)
 
631. Hotărâre privind aprobarea Avizului asupra amendamentului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 566, 27 iulie 2022)
 
632. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 568, 27 iulie 2022)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova
 
870. Ordin cu privire la situaţia din Libia și reînnoirea măsurilor restrictive aplicate acestui stat, prin adoptarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite S/RES/2644 (2022) din 13 iulie 2022 (nr. 172-s-04, 22 iulie 2022)
 
Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova
 
871. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 140/2008 (nr. 124, 22 iulie 2022)
 
Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova și ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină
 
872. Ordin cu privire la modificarea Ordinului ministrului sănătății și directorului general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină nr.198/86-A din 17.03.2014 „Cu privire la aprobarea formularelor de evidență medicală primară și dărilor de seamă în cadrul asigurării obligatorii de asistentă medicală” (nr. 1256/366-A, 31 decembrie 2021)
 
873. Ordin cu privire la aprobarea formularelor de evidență medicală primară și dărilor de seamă în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală (nr. 709/163-A, 20 iulie 2022)
 
Acte ale Agenției Naționale de Reglementare în Energetică
 
874. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.I.S. „Acva-Nord” (nr. 432, 21 iulie 2022)
 
875. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către S.A „Apă - Canal Leova” (nr. 435, 21 iulie 2022)
 
Acte ale Autorității Aeronautice Civile a Republicii Moldova
 
876. Ordin cu privire la aprobarea amendamentului nr.1 la Procedurile și Instrucțiunile Aeronautice Civile referitoare la operațiunile aeriene - PIAC-OPS Partea CAT (PIAC-OPS Partea CAT), ediția nr.03 (nr. 35-GEN, 13 iulie 2022)
 
Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare
 
877. Hotărâre pentru modificarea Instrucțiunii cu privire la raportările persoanelor licenţiate şi autorizate pe piaţa de capital, aprobate prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 38/5/2015 (nr. 34/1, 19 iulie 2022)
 
878. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare aferente Societății pe acțiuni „VOLAN” (nr. 34/2, 19 iulie 2022)
 
879. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul emitenților de valori mobiliare emise anterior de unele societăți pe acțiuni (nr. 34/3, 19 iulie 2022)
 
880. Hotărâre referitor la eliberarea licenţei AEÎ „CIRCULAR-FIN” (nr. 34/7, 19 iulie 2022)
 
881. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei BAR „ASPREM ELITE” SRL (nr. 34/13, 19 iulie 2022)
 
882. Hotărâre cu privire la retragerea licenței Companiei de Asigurări „KLASSIKA ASIGURĂRI” SA (nr. 34/18, 19 iulie 2022)
 
883. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare aferente Societății pe acțiuni „DETA” (nr. 36/5, 26 iulie 2022)
 
884. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare aferente Societății pe acțiuni „PAMELA” (nr. 36/6, 26 iulie 2022)
 
885. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul emitenților de valori mobiliare emise anterior de unele societăți pe acțiuni (nr. 36/7, 26 iulie 2022)
 
886. Hotărâre privind rectificarea bugetară 2022 (nr. 36/19, 26 iulie 2022)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
887. Decizie cu privire la neprezentarea înregistrărilor serviciului media audiovizual de către unii furnizori de servicii media de televiziune (nr. 194, 10 iunie 2022)
 
888. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciului media audiovizual de televiziune „Primul în Moldova”, la capitolul respectării prevederilor art. 4 alin. (3) și (7) din Codul serviciilor media audiovizuale (nr. 195, 10 iunie 2022)
 
889. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile depusă de „Reforma Art” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de televiziune „Jurnal TV” (nr. 197, 10 iunie 2022)
 
890. Decizie cu privire la reperfectarea unor licențe de emisie: „Vocea Media” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de radiodifuziune sonoră „Vocea Basarabiei”, și „Studio-L” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de televiziune „Studio-L” (nr. 205, 17 iunie 2022)
 
891. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile depusă de „SG Media M1” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de televiziune „MBC” (nr. 208, 17 iunie 2022)
 
Acte ale Comisiei interdepartamentale pentru echipamente de casă și de control
 
892. Decizie (nr. 26-11/1-19/02-2022 , 15 iulie 2022)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
893. Ordin privind modificarea Ordinului directorului Serviciului Vamal nr.212-O/2022 cu privire la delimitarea razei de activitate teritorială a birourilor vamale (nr. 228-O, 18 iulie 2022)
 
894. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Serviciului Vamal nr. 333-O/2014 cu privire la formularul, modul de completare și utilizare a Deciziei de regularizare (nr. 230-O, 18 iulie 2022)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 238-244 29 iulie 2022 XXIX

Selectați data