search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 307 din 06 octombrie 2022

Monitorul Oficial Nr. 245

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
472. Hotărâre privind prelungirea stării de urgență (nr. 245, 28 iulie 2022)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
633. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri şi modificarea anexei nr. 229 la Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 561, 27 iulie 2022)
 
634. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de acordare a compensațiilor pentru compensarea majorării ratei dobânzii la creditele parțial garantate de stat, acordate în cadrul Programului de stat „Prima casă” (nr. 564, 27 iulie 2022)
 
635. Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 565, 27 iulie 2022)
 
636.Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra amendamentului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 567, 27 iulie 2022)
 
637. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice (nr. 569, 27 iulie 2022)
 
638. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra amendamentului la proiectul de lege privind acordarea unor facilități fiscale și vamale pentru cetățenii Republicii Moldova care revin cu traiul în Republica Moldova (nr. 571, 29 iulie 2022)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova
 
895. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 761/2016 cu privire la verificarea stării de sănătate a candidaţilor la funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţie privind corespunderea pentru exercitarea funcţiei de procuror (nr. 753, 27 iulie 2022)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
896. Decizie cu privire la aprobarea structurii funcționale și a efectivului-limită a Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova (nr. 209, 17 iunie 2022)
 
897. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile depusă de „Exclusiv Media” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de televiziune „NTV Moldova” (nr. 211, 24 iunie 2022)
 
898. Decizie cu privire la examinarea cererii de suspendare a licenței de emisie eliberată „Noi Media de Sud” SRL pentru serviciul media audiovizual de televiziune „STV” (nr. 219, 1 iulie 2022)
 
899. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a licenței de emisie eliberată „Vocea Media” SRL pentru serviciul media audiovizual de radiodifuziune sonoră „Vocea Basarabiei” (nr. 220, 1 iulie 2022)
 
900. Decizie cu privire la retragerea licențelor de emisie eliberate „BIZIM DALGAMIZ” SRL pentru serviciul media audiovizual de televiziune „TV BIZIM DALGAMIZ” și „ENI Al” SRL pentru serviciul media audiovizual de televiziune „ENI Al” (nr. 222, 1 iulie 2022)
 
901. Decizie cu privire la inițierea controlului serviciului media audiovizual de televiziune „Bravo TV” (nr. 223, 1 iulie 2022)
 
902. Decizie cu privire la dispunerea monitorizării serviciului media audiovizual de televiziune „10 TV”, la capitolul respectării Structurii serviciului media audiovizual de programe (nr. 224, 1 iulie 2022)
Nr. 245 29 iulie 2022 XXIX

Selectați data