search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 307 din 06 octombrie 2022

Monitorul Oficial Nr. 246-250

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
473. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 583-IX, 3 august 2022)
 
474. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 155, 15 iulie 2022)
 
475. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 572-IX, 27 iulie 2022)
 
476. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 190, 21 iulie 2022)
 
477. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 571-IX, 27 iulie 2022)
 
478. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 195, 14 iulie 2022)
 
479. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 573-IX, 27 iulie 2022)
 
480. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 209, 15 iulie 2022)
 
481. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 1549/2002 cu privire la înregistrarea dactiloscopică de stat (nr. 581-IX, 2 august 2022)
 
482. Lege pentru modificarea Legii nr. 1549/2002 cu privire la înregistrarea dactiloscopică de stat (nr. 210, 15 iulie 2022)
 
483. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 570-IX, 27 iulie 2022)
 
484. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 211, 15 iulie 2022)
 
485. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 523/1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale (nr. 576-IX, 27 iulie 2022)
 
486. Lege pentru modificarea Legii nr. 523/1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativteritoriale (nr. 214, 21 iulie 2022)
 
487. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare (nr. 577-IX, 27 iulie 2022)
 
488. Lege pentru modificarea Legii nr. 192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare (nr. 216, 21 iulie 2022)
 
489. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 585-IX, 3 august 2022)
 
490. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 217, 21 iulie 2022)
 
491. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 584-IX, 3 august 2022)
 
492. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 223, 21 iulie 2022)
 
493. Decret pentru promulgarea Legii privind eliberarea S.A. „Energocom” de obligația de a garanta rambursarea împrumutului și privind acordarea facilităților fiscale și vamale la importul și/sau livrările de mărfuri și/sau servicii destinate implementării proiectului „Securitatea furnizării gazelor naturale” (nr. 579-IX, 2 august 2022)
 
494. Lege privind eliberarea S.A. „Energocom” de obligația de a garanta rambursarea împrumutului și privind acordarea facilităților fiscale și vamale la importul și/sau livrările de mărfuri și/sau servicii destinate implementării proiectului „Securitatea furnizării gazelor naturale” (nr. 234, 28 iulie 2022)
 
495. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea articolului 6 din Legea nr. 293/2017 privind unele măsuri în vederea implementării Programului de stat „Prima Casă” (nr. 586-IX, 3 august 2022)
 
496. Lege pentru modificarea articolului 6 din Legea nr. 293/2017 privind unele măsuri în vederea implementării  Programului de stat „Prima Casă” (nr. 236, 28 iulie 2022)
 
497. Decret pentru promulgarea Legii privind Fondul de reducere a vulnerabilității energetice (nr. 580-IX, 2 august 2022)
 
498. Lege privind Fondul de reducere a vulnerabilității energetice (nr. 241, 28 iulie 2022)
 
499. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 587-IX, 3 august 2022)
 
500. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 255, 29 iulie 2022)
 
501. Hotărâre cu privire la Raportul Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2021 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale (nr. 240, 28 iulie 2022)
 
502. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 86/2021 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 254, 29 iulie 2022)
 
503. Hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 257, 29 iulie 2022)
 
504. Hotărâre cu privire la încheierea primei sesiuni ordinare a anului 2022 (nr. 258, 29 iulie 2022)
 
505. Decret pentru inițierea negocierilor şi aprobarea semnării Protocolului cu privire la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Republica Moldova și Republica Sierra Leone (nr. 574-IX, 27 iulie 2022)
 
506. Decret pentru aprobarea semnării Convenției Consiliului Europei privind coproducția cinematografică (revizuită) (nr. 575-IX, 27 iulie 2022)
 
507. Decret privind numirea domnului Alexandr ROITMAN în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Statul Israel (nr. 578-IX, 2 august 2022)
 
508. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1196-VIII din 2 iulie 2019 (nr. 582-IX, 2 august 2022)
 
509. Decret cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții în vederea realizării Proiectului „Eficiența energetică în Republica Moldova” (nr. 588-IX, 3 august 2022)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
128. Hotărâre privind excepția de neconstituționalitate a textului „fără recalculare” din punctul 14 din Anexa nr. 5 la Regulamentul cu privire la modul de prestare și achitare a serviciilor locative, comunale și necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor și condițiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire și alimentare cu apă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 191 din 19 februarie 2002 (recalcularea sumei facturate pentru apă) (sesizarea nr. 285g/2021) (nr. 14, 21 iulie 2022)
 
129. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 70g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 441 alin. (2) din Codul de procedură penală (efectul devolutiv al recursului și limitele lui) (nr. 100, 12 iulie 2022)
 
130. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 99a/2022 privind controlul constituționalității Hotărârii Parlamentului nr. 163 din 23 iunie 2022 privind prelungirea stării de urgență (nr. 101, 12 iulie 2022)
 
131. Decizie referitoare la cererea de suspendare a acțiunii articolului 311 alin. (5) din Legea nr. 3 din 25 februarie 2016 cu privire la procuratură (sesizarea nr. 108g/2022) (nr. 102, 12 iulie 2022)
 
132. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 24a/2022 privind controlul constituționalității Articolului I al Legii nr. 156 din 4 noiembrie 2021 pentru modificarea unor acte normative (statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică) (nr. 103, 19 iulie 2022)
 
133. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 292g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a textului „comportamentul acestuia din urmă” din articolul 64 alin. (1) din Codul familiei (interzicerea întrevederilor părintelui cu copilul său) (nr. 104, 19 iulie 2022)
 
134. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 112g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolul 389 alin. (4) pct. 2) din Codul de procedură penală (sentința de condamnare în cazul aplicării amnistiei [2]) (nr. 105, 19 iulie 2022)
 
135. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 28b/2022 privind interpretarea articolului 122 din Constituție (posibilitatea prelungirii de drept a mandatelor membrilor Consiliului Superior al Magistraturii) (nr. 106, 21 iulie 2022)
 
136. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 38g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 71 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (destituirea administratorului provizoriu [3]) (nr. 107, 21 iulie 2022)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
639. Hotărâre cu privire la aprobarea Programului de retehnologizare și eficiență energetică a întreprinderilor mici și mijlocii (nr. 515, 22 iulie 2022)
 
640. Hotărâre cu privire la transmiterea unui bun imobil (nr. 574, 3 august 2022)
 
641. Hotărâre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de grant dintre Guvernul Republicii Moldova și Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională privind implementarea Programului de consolidare a sistemului medical (nr. 577, 3 august 2022)
 
642. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile și schimbarea categoriei de destinație a unui teren (nr. 578, 3 august 2022)
 
643. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de admitere la programele de postdoctorat cu finanțare bugetară pentru anul 2023 (nr. 580, 3 august 2022)
 
644. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 133/2019 cu privire la organizarea și funcționarea Autorității Aeronautice Civile (nr. 581, 3 august 2022)
 
645. Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1278/2005 cu privire la instituirea Comisiei Centrale de Rechiziții (nr. 583, 3 august 2022)
 
646. Hotărâre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 119/2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți (nr. 584, 3 august 2022)
 
647. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Dina GAȘCO (nr. 88-d, 3 august 2022)
 
648. Convenție colectivă (nivel național) nr. 20 din 29 iulie 2022 cu privire la dezvoltarea și promovarea parteneriatului social.
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova
 
903. Ordin cu privire la încetarea activității notarului Bumbu Adelina (nr. 191, 29 iulie 2022)
 
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
904. Ordin cu privire la modificarea Clasificației bugetare (nr. 83, 29 iulie 2022)
 
Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova
 
905. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 729, 25 iulie 2022)
 
906. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 730, 25 iulie 2022)
 
907. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 731, 25 iulie 2022)
 
908. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 732, 25 iulie 2022)
 
909. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 733, 25 iulie 2022)
 
910. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 734, 25 iulie 2022)
 
911. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 735, 25 iulie 2022)
 
912. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 736, 25 iulie 2022)
 
913. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 737, 25 iulie 2022)
 
914. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 738, 25 iulie 2022)
 
915. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 739, 25 iulie 2022)
 
916. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 740, 25 iulie 2022)
 
917. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 741, 25 iulie 2022)
 
918. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 742, 25 iulie 2022)
 
919. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 743, 25 iulie 2022)
 
920. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 744, 25 iulie 2022)
 
921. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 745, 25 iulie 2022)
 
922. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 746, 25 iulie 2022)
 
923. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 747, 25 iulie 2022)
 
Acte ale Ministerului Mediului al Republicii Moldova
 
924. Ordin privind aprobarea cotelor de recoltare pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 2022-2023 (nr. 70, 26 iulie 2022)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
925. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării unor furnizori de servicii media audiovizuale de televiziune, la capitolul respectării prevederilor art. 13 din Codul serviciilor media audiovizuale (nr. 212, 24 iunie 2022)
 
926. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării unor furnizori de servicii media audiovizuale de televiziune, la capitolul respectării prevederilor art. 13 din Codul serviciilor media audiovizuale (nr. 216, 1 iulie 2022)
 
927. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciilor media audiovizuale de televiziune „Prime”, „Publika TV”, „Canal 2” și „Canal 3”, la capitolul respectării Concepției generale a serviciului de programe (nr. 217, 1 iulie 2022)
 
928. Decizie cu privire la examinarea petiției Asociației Patronale a Radiodifuzorilor din Moldova (nr. 218, 1 iulie 2022)
 
929. Decizie cu privire la neprezentarea înregistrărilor de către serviciul media audiovizual de televiziune „10 TV” (nr. 221, 1 iulie 2022)
 
930. Decizie cu privire la dispunerea monitorizării serviciului media audiovizual de televiziune „M-Mulit” („M-Мульт”) (nr. 225, 1 iulie 2022)
 
931. Decizie cu privire la examinarea cererii de suspendare a licenței de emisie eliberată „SG MEDIA M1” SRL pentru serviciul media audiovizual de televiziune „MBC” (nr. 226, 8 iulie 2022)
 
932. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a condițiilor la autorizația de retransmisiune eliberată „MOLDCELL” SA (nr. 230, 8 iulie 2022)
 
933. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile depusă de „TV-Comunicații Grup” SRL (nr. 231, 8 iulie 2022)
 
934. Decizie cu privire la examinarea unei cereri depusă de „Teleproiect” SRL (nr. 232, 8 iulie 2022)
 
935. Decizie cu privire la dispunerea monitorizării a 11 servicii media audiovizuale de televiziune la capitolul protejarea patrimoniului lingvistic și cultural-național – art. 19 alin. (2) din Codul serviciilor media audiovizuale (nr. 233, 8 iulie 2022)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
936. Decizie privind includerea modelului echipamentului de casă și de control în Registrul unic al echipamentelor de casă și de control (nr. 11, 29 iulie 2022.)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
937. Ordin cu privire la modificarea anexei nr.8 la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 346-O/2009 (nr. 248-O, 1 august 2022)
 
Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale a Republicii Moldova
 
938. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. Rg04-000172, 29 iulie 2022)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
939. Ordonanță cu privire la înlocuirea temporară a lichidatorului B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare și B.C. „UNIBANK” S.A. în proces de lichidare (nr. 23-01009/3, 26 iulie 2022)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 246-250 05 august 2022 XXIX

Selectați data