search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 305 din 30 septembrie 2022

Monitorul Oficial Nr. 257-263

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
513. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea articolului 1 din Legea nr. 150/2020 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind transporturile internaționale feroviare (COTIF) (nr. 591-IX, 5 august 2022)
 
514. Lege cu privire la modificarea articolului 1 din Legea nr. 150/2020 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind transporturile internaționale feroviare (COTIF) (nr. 215, 21 iulie 2022)
 
515. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 592-IX, 5 august 2022)
 
516. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 219, 21 iulie 2022)
 
517. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 596-IX, 9 august 2022)
 
518. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 228, 28 iulie 2022)
 
519. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea unor acte normative (nr. 597-IX, 9 august 2022)
 
520. Lege cu privire la modificarea unor acte normative (nr. 229, 28 iulie 2022)
 
521. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului nr. 1, întocmit prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova, Uniunea Europeană și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice al României privind Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014–2020 pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră al Instrumentului European de Vecinătate (ENI) pentru anii 2014–2020 (nr. 598-IX, 9 august 2022)
 
522. Lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 1, întocmit prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova, Uniunea Europeană și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice al României privind Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014–2020 pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră al Instrumentului European de Vecinătate (ENI) pentru anii 2014–2020 (nr. 233, 28 iulie 2022)
 
523. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la acordarea statutului de obiect al patrimoniului cultural-național al Republicii Moldova bunurilor Societății pe Acțiuni „Barza Albă” (nr. 599-IX, 9 august 2022)
 
524. Lege cu privire la acordarea statutului de obiect al patrimoniului cultural-național al Republicii Moldova bunurilor Societății pe Acțiuni „Barza Albă” (nr. 238, 28 iulie 2022)
 
525. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 600-IX, 9 august 2022)
 
526. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 239, 28 iulie 2022)
 
527. Decret cu privire la promulgarea Legii privind acordarea scutirii de plata drepturilor de import pentru cetățenii Republicii Moldova care revin cu traiul în Republica Moldova și modificarea Codului contravențional nr. 218/2008 (nr. 601-IX, 9 august 2022)
 
528. Lege privind acordarea scutirii de plata drepturilor de import pentru cetățenii Republicii Moldova care revin cu traiul în Republica Moldova și modificarea Codului contravențional nr. 218/2008 (nr. 248, 29 iulie 2022)
 
529. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unui mijloc de transport (nr. 602-IX, 9 august 2022)
 
530. Lege privind importul unui mijloc de transport (nr. 251, 29 iulie 2022)
 
531. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unui autovehicul (nr. 603-IX, 9 august 2022)
 
532. Lege privind importul unui autovehicul (nr. 252, 29 iulie 2022)
 
533. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea Legii culturii nr. 413/1999 (nr. 604-IX, 9 august 2022)
 
534. Lege pentru modificarea Legii culturii nr. 413/1999 (nr. 253, 29 iulie 2022)
 
535. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 605-IX, 9 august 2022)
 
536. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 256, 29 iulie 2022)
 
537. Hotărâre pentru aprobarea Codului deontologic al angajatului Centrului Național Anticorupție (nr. 185, 7 iulie 2022)
 
538. Decret pentru modificarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 580-V din 6 octombrie 2010 (nr. 589-IX, 3 august 2022)
 
539. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 441-IX din 22 aprilie 2022 (nr. 590-IX, 4 august 2022)
 
540. Decret pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la Programul Uniunii Europene pentru cooperare în domeniul vamal „Vama” (nr. 595-IX, 9 august 2022)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
137. Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (sesizarea nr. 128e/2022) (nr. 16, 4 august 2022)
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
31. Hotărâre cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale Operațiunii „Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova” încheiate la 31 decembrie 2021 (nr. 38, 28 iulie 2022)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
649. Hotărâre cu privire la aprobarea Programului de gestionare a districtului bazinului hidrografic Dunărea – Prut și Marea Neagră, ciclul II (2023-2028) (nr. 444, 29 iunie 2022)
 
650. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (asigurarea drepturilor victimelor în cazul infracțiunilor privind viața sexuală și violența în familie) (nr. 513, 22 iulie 2022)
 
651. Hotărâre pentru aprobarea Reglementării tehnice privind instalațiile pe cablu (nr. 518, 22 iulie 2022)
 
652. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către organele vamale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 915/2016 (nr. 557, 27 iulie 2022)
 
653. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la cerinţele de bază în securitatea radiologică (nr. 572, 3 august 2022)
 
654. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 322/2021 cu privire la pilotarea centrelor unificate de prestare a serviciilor publice (nr. 585, 10 august 2022)
 
655. Hotărâre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării celui de-al treisprezecelea Amendament la Acordul de asistenţă privind obiectivul de dezvoltare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru consolidarea democrației participative, semnat la Chișinău la 28 septembrie 2016 (nr. 586, 10 august 2022)
 
656. Hotărâre cu privire la inițierea negocierilor şi aprobarea semnării celui de-al treisprezecelea Amendament la Acordul de asistență privind obiectivul de dezvoltare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru creștere economică durabilă ancorată în integrarea europeană, semnat la Chișinău la 28 septembrie 2016 (nr. 587, 10 august 2022)
 
657. Hotărâre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României, prin schimb de note verbale, privind înființarea punctului de trecere a frontierei de stat dintre Republica Moldova și România deschis traficului internațional rutier Leova–Bumbăta (nr. 588, 10 august 2022)
 
658. Hotărâre cu privire la impunerea obligației de serviciu public în vederea asigurării securității aprovizionării cu gaze naturale în situație de urgență (nr. 589, 10 august 2022)
 
659. Hotărâre cu privire la dizolvarea Agenției de Stat pentru Protecția Moralității și modificarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 592, 10 august 2022)
 
660. Hotărâre privind redistribuirea unor alocații aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021 (nr. 593, 10 august 2022)
 
661. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 1527/1998 privind Zona Antreprenoriatului Liber – Parcul de Producție „Valkaneș” (nr. 594, 10 august 2022)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
 
941. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaționale (nr. 153-T-05, 29 iulie 2022)
 
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
942. Ordin cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 94 din 30 iulie 2020 (nr. 86, 10 august 2022)
 
Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină și ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale a Republicii Moldova
 
943. Ordin cu privire la aprobarea Planului sectorial de acţiuni anticorupţie în domeniul sănătăţii şi asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anii 2022-2023 (nr. 677/157-A/Rg04-000168, 13 iulie 2022)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
944. Hotărâre privind aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de către S.A. „Moldovagaz” în contextul obligației de serviciu public (nr. 635, 4 august 2022)
 
945. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către S.A. „Regia Apă-Canal Soroca” (nr. 660, 5 august 2022)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei
 
946. Hotărâre pentru aprobarea Anunţului publicitar despre organizarea concursului pentru eliberarea licenţelor pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda de frecvențe [470-694 MHz] în scopul furnizării rețelelor publice cu acoperire regională și serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului în sistem digital terestru de televiziune în Republica Moldova (nr. 41, 9 august 2022)
 
Acte ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică
 
947. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a produselor biocide (nr. 166, 2 august 2022)
 
Acte ale Autorității Aeronautice Civile a Republicii Moldova
 
948. Ordin cu privire la aprobarea amendamentului nr. 01 la Cerințele tehnice privind controlul oboselii controlorilor de trafic aerian (CT-ATCO-NCO) ediția nr. 01 (nr. 38/GEN, 1 august 2022)
 
949. Ordin cu privire la aprobarea Procedurilor și Instrucțiunilor Aeronautice Civile „Certificarea aerodromurilor civile conform Regulamentului privind procedurile administrative referitoare la aerodromuri – Certificarea aerodromurilor civile” (PIAC-AD) Partea 3 (nr. 39/GEN, 4 august 2022)
 
950. Ordin cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind prelungirea resurselor și termenilor de serviciu ale aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice din aviația civilă a Republicii Moldova (nr. 40/GEN, 5 august 2022.)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
951. Extras din Hotărârea CNPF nr. 38/5 din 03.08.2022 cu privire la rezultatele controlului complex în cadrul AEÎ „SOFMICROCREDIT”.
 
952. Hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 2/1/2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind marjele de solvabilitate și coeficientul de lichiditate ale asigurătorului (reasigurătorului) (nr. 34/12, 19 iulie 2022)
 
953. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare aferente Societății pe acțiuni „USTA” (nr. 38/6, 3 august 2022)
 
954. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare aferente Societății pe acțiuni „UNITED CHEMICAL GROUP” (nr. 38/7, 3 august 2022)
 
955. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni „STARLEF” din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată (nr. 38/8, 3 august 2022)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
956. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării unor furnizori de servicii media audiovizuale de televiziune la capitolul respectării prevederilor art. 13 din Codul serviciilor media audiovizuale (nr. 227, 8 iulie 2022)
 
957. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciilor media audiovizuale de televiziune „Primul în Moldova” și „NTV Moldova”, urmare a sesizării Asociației Obștești Comunitatea „WatchDog.MD” (nr. 228, 8 iulie 2022)
 
958. Decizie cu privire la nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (2) din Codul serviciilor media audiovizuale de către serviciul media audiovizual de televiziune „Canal Regional” (nr. 229, 8 iulie 2022)
 
959. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciului media audiovizual de televiziune „PRO TV Chișinău” (nr. 235, 15 iulie 2022)
 
960. Decizie cu privire la examinarea cererii de eliberare a licenței de emisie „REALITATEA-PHG” SRL pentru serviciul media audiovizual de televiziune „TV Realitatea din Moldova” (nr. 236, 15 iulie 2022)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
961. Hotărâre cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii (nr. 159, 4 august 2022)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 257-263 12 august 2022 XXIX

Selectați data