search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 305 din 30 septembrie 2022

Monitorul Oficial Nr. 264-266

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova 
 
541. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi (nr. 607-IX, 11 august 2022)
 
542. Lege pentru modificarea Legii nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi (nr. 235, 28 iulie 2022)
 
543. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea Codului funciar nr. 828/1991 (nr. 615-IX, 15 august 2022)
 
544. Lege pentru modificarea Codului funciar nr. 828/1991 (nr. 237, 28 iulie 2022)
 
545. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 606-IX, 11 august 2022)
 
546. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 242, 28 iulie 2022)
 
547. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 26 din Legea nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural (nr. 613-IX, 15 august 2022)
 
548. Lege pentru modificarea articolului 26 din Legea nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural (nr. 244, 28 iulie 2022)
 
549. Decret privind rechemarea domnului Emil DRUC din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Canada (nr. 608-IX, 15 august 2022)
 
550. Decret privind numirea domnului Iulian GRIGORIȚĂ în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Statul Qatar (nr. 609-IX, 15 august 2022)
 
551. Decret privind numirea doamnei Liliana GUȚAN în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Suediei (nr. 610-IX, 15 august 2022)
 
552. Decret privind numirea domnului Sergiu ODAINIC în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Canada (nr. 611-IX, 15 august 2022)
 
553. Decret privind numirea domnului Emil DRUC în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Lituania (nr. 612-IX, 15 august 2022)
 
554. Decret cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Sistemul termoenergetic al municipiului Bălți („CET-Nord” SA)” - Faza II (nr. 614-IX, 15 august 2022)
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
32. Hotărâre cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării încheiate la 31 decembrie 2021 (nr. 40, 29 iulie 2022)
 
33. Hotărâre cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Educației și Cercetării încheiate la 31 decembrie 2021 (nr. 41, 29 iulie 2022)
 
34. Hotărâre cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Culturii încheiate la 31 decembrie 2021 (nr. 42, 29 iulie 2022)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova
 
962. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66/2010 (nr. 76, 8 august 2022)
 
Acte ale Ministerului Culturii al Republicii Moldova
 
963. Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea metodologică în cadrul Sistemului național de biblioteci (nr. 132, 14 iulie 2022)
 
Acte ale Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a Republicii Moldova
 
964. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. Rg04-000193, 16 august 2022)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranța Alimentelor
 
965. Ordin cu privire la aplicarea unor măsuri la plasarea pe piață a fructelor și legumelor proaspete provenite din import (nr. 256, 8 august 2022)
 
Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare
 
966. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii CNPF nr. 35/3 din 28.07.2020 cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 40/6, 9 august 2022)
 
967. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare aferente Societății pe acțiuni „DIRECȚIA SPECIALIZATĂ ÎN RESTAURĂRI” (nr. 40/9, 9 august 2022)
 
968. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării Î.C.S. O.C.N. „TOTAL LEASING & FINANCE” S.A. din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată (nr. 40/11, 9 august 2022)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
969. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciului media audiovizual de televiziune „Jurnal TV”, urmare a sesizării Ministerului Sănătății al Republicii Moldova (nr. 234, 15 iulie 2022)
 
970. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a licenței de emisie eliberată „Media Resurse” SRL pentru serviciul media audiovizual de televiziune „TV 6” (nr. 237, 15 iulie 2022)
 
971. Decizie cu privire la inițierea consultărilor publice asupra proiectului Regulamentului cu privire la autorizația de retransmisiune (nr. 238, 15 iulie 2022)
 
972. Decizie cu privire la reperfectarea condițiilor la autorizația de retransmisiune ÎS „Radiocomunicații” (nr. 239, 15 iulie 2022)
 
973. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciului media audiovizual de televiziune „M-Mульт” (nr. 240, 22 iulie 2022)
 
974. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a condițiilor la autorizația de retransmisiune eliberată „TV SAT” SRL (nr. 241, 22 iulie 2022)
 
975. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile depusă de „Media Pro Group” SRL (nr. 242, 22 iulie 2022)
 
976. Decizie cu privire la examinarea solicitării „Radio Plai” SRL (nr. 243, 22 iulie 2022)
 
977. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciului media audiovizual de televiziune „10 TV”, la capitolul respectării Concepției generale a serviciului de programe, urmare a autosesizării membrului Consiliului Audiovizualului, Orest Dabija (nr. 244, 22 iulie 2022)
 
978. Decizie cu privire la dispunerea monitorizării ser viciului media audiovizual de televiziune „Canal 3”, referitor la respectarea prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale privind comunicările comerciale audiovizuale (nr. 245, 22 iulie 2022)
 
979. Decizie cu privire la dispunerea monitorizării programelor informative difuzate în cadrul serviciilor media audiovizuale de televiziune „TV 6” și „Orhei TV”, referitor la respectarea prevederilor art. 13 din Codul serviciilor media audiovizuale (nr. 246, 22 iulie 2022)
 
980. Decizie cu privire la examinarea și avizarea unor proiecte de hotărâri ale Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (nr. 253, 29 iulie 2022)
 
981. Decizie cu privire la examinarea demersului Asociației „Motivație” din Moldova referitor la mediatizarea unor spoturi (nr. 254, 29 iulie 2022)
 
982. Decizie cu privire la examinarea Raportului de activitate al Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova în trimestrul II al anului 2022 (nr. 255, 29 iulie 2022)
 
983. Decizie cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Audiovizualului nr. 240 din 22 iulie 2022 (nr. 256, 29 iulie 2022)
 
984. Decizie cu privire la dispunerea controlului referitor la activitatea serviciilor media audiovizuale de televiziune „BTV” și „Gold TV”, în contextul prevederilor Deciziei CA nr. 145 din 6 mai 2022 (nr. 257, 29 iulie 2022)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
985. Ordin cu privire la aprobarea formularului Declarației privind stocul cartușelor și rezervelor pentru țigaretele electronice, țigaretelor electronice de unică folosință, preparatelor destinate utilizării în cartuşele şi rezervele pentru ţigaretele electronice de la poziția tarifară 382499960 (nr. 322, 16 august 2022)
 
Acte ale Comisiei interdepartamentale pentru echipamente de casă și de control
 
986. Decizie (nr. 26-11/1-19/03-2022, 16 august 2022)
 
Acte ale Băncii Naționale a Moldovei
 
987. Ordonanță cu privire la înlocuirea temporară a lichidatorului Băncii de Economii S.A. în proces de lichidare (nr. 23-01009/4, 16 august 2022)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 264-266 19 august 2022 XXIX

Selectați data