search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 394-400 din 09 decembrie 2022

Monitorul Oficial Nr. 267-273

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
555. Decret pentru promulgarea Legii zootehniei (nr. 619-IX, 18 august 2022)
 
556. Legea zootehniei (nr. 213, 21 iulie 2022)
 
557. Decret pentru promulgarea Legii privind recensământul populației și locuințelor (nr. 620-IX, 18 august 2022)
 
558. Lege privind recensământul populației și locuințelor (nr. 231, 28 iulie 2022)
 
559. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 621-IX, 18 august 2022)
 
560. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 232, 28 iulie 2022)
 
561. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 622-IX, 18 august 2022)
 
562. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 243, 28 iulie 2022)
 
563. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 624-IX, 19 august 2022)
 
564. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 246, 29 iulie 2022)
 
565. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 618-IX, 18 august 2022)
 
566. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 247, 29 iulie 2022)
 
567. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 625-IX, 19 august 2022)
 
568. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 250, 29 iulie 2022)
 
569. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Kęstutis KUDZMANAS (nr. 616-IX, 18 august 2022)
 
570. Decret privind conferirea gradului special de colonel al Serviciului de Protecție și Pază de Stat domnului Vasile POPA (nr. 617-IX, 18 august 2022)
 
571. Decret privind conferirea post-mortem a „Ordinului de Onoare” regretatului Valeriu TUREA (nr. 623-IX, 19 august 2022)
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
35. Hotărâre cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale încheiate la 31 decembrie 2021 (nr. 35, 28 iulie 2022)
 
36. Hotărâre cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Sănătății încheiate la 31 decembrie 2021 (nr. 36, 28 iulie 2022)
 
37. Hotărâre cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale încheiate la 31 decembrie 2021 (nr. 37, 28 iulie 2022)
 
38. Hotărâre cu privire la Raportul auditului conformității administrării veniturilor publice de către Serviciul Fiscal de Stat în anii 2020-2021 (nr. 43, 2 august 2022)
 
39. Hotărâre cu privire la Raportul auditului conformității administrării sistemului de facilități fiscale în anii 2020 - 2021 (nr. 44, 2 august 2022)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
662. Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de atribuire a contractelor de achiziții sectoriale/acordurilor-cadru în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale (nr. 464, 6 iulie 2022)
 
663. Hotărâre pentru aprobarea Conceptului Sistemului informațional automatizat de evidență a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții și a Regulamentului cu privire la evidența unică a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții (nr. 517, 22 iulie 2022)
 
664. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de asistență telefonică gratuită pentru copii și a Standardelor minime de calitate (nr. 519, 22 iulie 2022)
 
665. Hotărâre cu privire la aprobarea Conceptului Portalului administrației publice locale din Republica Moldova (e-APL) (nr. 556, 27 iulie 2022)
 
666. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 439/2020 cu privire la aprobarea Programului de susținere a afacerilor cu potențial înalt de creștere și internaționalizare a acestora (nr. 579, 3 august 2022)
 
667. Hotărâre privind trecerea la pierderi sau la deșeuri a bunurilor din rezervele de stat și de mobilizare (nr. 591, 10 august 2022)
 
668. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021 (nr. 595, 24 august 2022)
 
669. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 nr. 206/2021 (nr. 596, 24 august 2022)
 
670. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2022 nr. 207/2021 (nr. 597, 24 august 2022)
 
671. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Qatar privind abolirea vizelor de scurtă ședere pentru titularii pașapoartelor ordinare, semnat la Doha la 12 iunie 2022 (nr. 598, 24 august 2022)
 
672. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului în domeniul securității sociale dintre Republica Moldova și Regatul Spaniei, semnat la Madrid la 21 iulie 2022 (nr. 599, 24 august 2022)
 
673. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (pe componenta de consolidare a cadrului instituțional de integrare europeană) (nr. 600, 24 august 2022)
 
674. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (privind instituirea unor funcții în autoritățile publice) (nr. 601, 24 august 2022)
 
675. Hotărâre cu privire la modificarea Nomenclatorului informațiilor atribuite la secret de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 411/2010 (nr. 602, 24 august 2022)
 
676. Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 603, 24 august 2022)
 
677. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 395/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului Fiscal de Stat (nr. 605, 24 august 2022)
 
678. Hotărâre cu privire la aprobarea unor măsuri de prevenire și atenuare a impactului crizei energetice în caz de limitare a furnizării gazelor naturale și pregătire pentru perioada sezonului de încălzire 2022-2023 (nr. 606, 24 august 2022)
 
679. Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 781/2020 cu privire la aprobarea unor simboluri corporative ale Ministerului Afacerilor Interne (nr. 607, 24 august 2022)
 
680. Dispoziție cu privire la suspendarea raporturilor de serviciu ale doamnei Natalia MOGOL (nr. 89-d, 24 august 2022)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova
 
988. Ordin cu privire la situația din Republica Centrafricană și reînnoirea măsurilor restrictive aplicate în privința acestui stat, prin adoptarea Rezoluției Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite S/RES/2648 (2022) din 29 iulie 2022 (nr. 188-S-3, 10 august 2022)
 
Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova
 
989. Ordin cu privire la recunoașterea Organismului de Inspecție (nr. 767, 3 august 2022)
 
Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova și ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină
 
990. Ordin cu privire la aprobarea Listei maladiilor prioritare pentru care urmează a fi depuse dosare ale medicamentelor în scopul includerii spre compensare din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală pentru perioada 2022-2023 (nr. 775/187-A, 11 august 2022)
 
991. Ordin cu privire la modificarea Ordinului ministrului sănătății și al directorului general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină nr. 605/133-A din 21.06.2022 cu privire la medicamentele și dispozitivele medicale compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală (nr. 776/188-A, 11 august 2022)
 
Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică
 
992. Hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului privind racordarea la rețelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 112/2019 (nr. 673, 16 august 2022)
 
Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare
 
993. Hotărâre cu privire la radierea unor valori mobiliare din Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 41/7, 16 august 2022)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
994. Decizie cu privire la examinarea sesizării dlui Vlad Batrîncea (nr. 247, 29 iulie 2022)
 
995. Decizie cu privire la examinarea petiției din partea Asociației Patronale a Radiodifuzorilor din Moldova (nr. 248, 29 iulie 2022)
 
996. Decizie cu privire la rezultatele controlului referitor la activitatea serviciului media audiovizual de televiziune „Bravo TV”, în contextul prevederilor Condițiilor licenței de emisie, urmare a autosesizării membrului Consiliului Audiovizualului, Ruslan Mihalevschi (nr. 249, 29 iulie 2022)
 
997. Decizie cu privire la rezultatele controlului privind activitatea fără autorizație de retransmisiune (nr. 250, 29 iulie 2022)
 
998. Decizie cu privire la examinarea și avizarea proiectului de lege pentru adoptarea Codului electoral al Republicii Moldova (nr. 251, 29 iulie 2022)
 
999. Decizie cu privire la examinarea și avizarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (inițiativa legislativă nr. 289 din 13 iulie 2022) (nr. 252, 29 iulie 2022)
 
1000. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciilor media audiovizuale de televiziune „NTV Moldova”, „Exclusiv TV”, „Primul în Moldova” și „Accent TV”, la capitolul respectării Concepției generale a serviciului de programe (nr. 258, 5 august 2022)
 
1001. Decizie cu privire la examinarea solicitării „Radio Hit” SRL (nr. 262, 5 august 2022)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova
 
1002. Hotărâre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi pentru funcția de primar al comunei Braniște, raionul Râșcani (nr. 612, 29 iulie 2022)
 
1003. Hotărâre cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi pentru funcția de primar în unele localități din data de 16 octombrie 2022 (nr. 629, 5 august 2022)
 
1004. Hotărâre cu privire la repartizarea atribuțiilor între membrii Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală a alegerilor locale noi din data de 16 octombrie 2022 (nr. 636, 9 august 2022)
 
1005. Hotărâre cu privire la lista partidelor și altor organizații social-politice care au dreptul de a participa la alegerile locale noi în unele localități din 16 octombrie 2022 (nr. 637, 9 august 2022)
 
1006. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale noi din 16 octombrie 2022 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova (nr. 638, 15 august 2022)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 267-273 26 august 2022 XXIX

Selectați data