search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 394-400 din 09 decembrie 2022

Monitorul Oficial Nr. 274-277

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
572. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 630-IX, 30 august 2022)
 
573. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 259, 26 august 2022)
 
574. Decret privind conferirea de distincții de stat unor angajați ai organelor afacerilor interne (nr. 627-IX, 27 august 2022)
 
575. Decret privind conferirea de distincții de stat unor angajați și veterani ai Poliției de Frontieră (nr. 628-IX, 27 august 2022)
 
576. Decret privind eliberarea din serviciul militar în termen şi cu termen redus şi trecerea în rezervă a militarilor, durata serviciului militar al cărora a expirat, precum şi încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen şi cu termen redus, în octombrie 2022 - ianuarie 2023 (nr. 629-IX, 29 august 2022)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
681. Hotărâre cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional integrat „Asigurarea obligatorie de asistență medicală” (nr. 575, 3 august 2022)
 
682. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de demolare a construcțiilor neautorizate și de defrișare a arborilor și arbuștilor (nr. 582, 3 august 2022)
 
683. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 315/2016 privind prestațiile sociale pentru copii (nr. 608, 1 septembrie 2022)
 
684. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 280/2011 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil (nr. 609, 1 septembrie 2022)
 
685. Hotărâre cu privire la înființarea plăcii comemorative „Petre Teodorovici” în municipiul Chișinău (nr. 611, 1 septembrie 2022)
 
686. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 613, 1 septembrie 2022)
 
687. Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare Societății cu Răspundere Limitată „Arena Națională” (nr. 614, 1 septembrie 2022)
 
688. Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 615, 1 septembrie 2022)
 
689. Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 895/2005 cu privire la crearea Unității de implementare a Proiectului Băncii Mondiale de ameliorare a competitivității (nr. 616, 1 septembrie 2022)
 
690. Hotărâre pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Memorandumului de înțelegere dintre Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi Ministerul de Interne al Republicii Turcia privind transmiterea bunurilor (nr. 617, 1 septembrie 2022)
 
691. Hotărâre cu privire la acordarea de împuterniciri (nr. 618, 1 septembrie 2022)
 
692. Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României, prin schimb de note verbale, privind înființarea punctului de trecere a frontierei de stat dintre Republica Moldova și România deschis traficului internațional rutier Leova–Bumbăta, încheiat la București la 22 august 2022 (nr. 619, 1 septembrie 2022)
 
693. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Codului fiscal nr. 1163/1997 (nr. 620, 1 septembrie 2022)
 
694. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Tudor MANCAȘ (nr. 92-d, 1 septembrie 2022)
 
695. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Stelian MANIC (nr. 93-d, 1 septembrie 2022)
 
696. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Marin CIOBANU (nr. 94-d, 1 septembrie 2022)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova
 
1007. Ordin cu privire la încetarea activității notarului Belciug Petru (nr. 209, 23 august 2022)
 
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
1008. Ordin privind modificarea și completarea Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale pentru autorități/instituții bugetare, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 77 din 29 iunie 2022 (nr. 87, 19 august 2022)
 
1009. Ordin cu privire la modificarea Clasificației bugetare (nr. 88, 19 august 2022)
 
Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova și ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova
 
1010. Ordin comun cu privire la aprobarea Programei de instruire teoretică inițială pentru admiterea în profesia de administrator autorizat (nr. 137, 30 mai 2022, nr. 38, 11 aprilie 2022)
 
Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale a Republicii Moldova
 
1011. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. Rg04-000204, 29 august 2022)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
1012. Hotărâre сu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare aferente Societății pe acțiuni „DRUMUL VIILOR” (nr. 42/4, 23 august 2022)
 
1013. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni „K.D.D.” din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată (nr. 42/5, 23 august 2022)
 
1014. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 26/15 din 07.07.2011 (nr. 42/8, 23 august 2022)
 
1015. Hotărâre privind modificarea Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 25/2/2019 cu privire la modul de prezentare, avizare şi aplicare a calculelor actuariale ale primelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (nr. 42/13, 23 august 2022)
 
Acte ale Comisiei Naționale de Heraldică
 
1016. Decizie cu privire la înregistrarea stemei familiei Tutinelli în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 112-VI.01, 4 august 2022)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
1017. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciului media audiovizual de televiziune „M-Mульт” (nr. 259, 5 august 2022)
 
1018. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciilor media audiovizuale de televiziune „Orhei TV” și „TV 6”, urmare a autosesizării membrului Consiliului Audiovizualului, Orest Dabija (nr. 260, 5 august 2022)
 
1019. Decizie cu privire la informația privind petițiile adresate Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova în perioada ianuarie – august 2022 (nr. 261, 5 august 2022)
 
1020. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării unor furnizori de servicii media de radiodifuziune sonoră, la capitolul respectării prevederilor art. 4 alin. (6) și (7) din Codul serviciilor media audiovizuale, urmare a autosesizării vicepreședintei Consiliului Audiovizualului, Ana Gonța (nr. 263, 12 august 2022)
 
1021. Decizie cu privire la examinarea petiției din partea Asociației Patronale a Radiodifuzorilor din Moldova (nr. 264, 12 august 2022)
 
1022. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciilor media audiovizuale de televiziune „NTV Moldova” și „Primul în Moldova”, urmare a sesizării Comunității pentru advocacy și politici publice „WatchDog.MD” (nr. 265, 12 august 2022)
 
1023. Decizie cu privire la retragerea licenței de emisie eliberată „IUSIVMEDIA” SRL pentru serviciul media audiovizual de radiodifuziune sonoră „Radio Sud” (nr. 266, 12 august 2022)
 
1024. Decizie cu privire la examinarea cererii de retragere a autorizației de retransmisiune eliberată „GLAVSLAVIA” SRL, fondatoarea studioului de televiziune „Glav TV” (nr. 267, 12 august 2022)
 
1025. Decizie cu privire la examinarea unei cereri prealabile depusă de „TV-Comunicații Grup” SRL, „Bravo TV” SRL, „A.Video-Content” SRL și „Media Production TV” SRL (nr. 268, 12 august 2022)
 
1026. Decizie cu privire la examinarea și avizarea proiectului Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale noi din 16 octombrie 2022 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova (nr. 269, 12 august 2022)
 
1027. Decizie cu privire la monitorizarea serviciului media audiovizual de televiziune „NTV Moldova” (nr. 271, 12 august 2022)
 
Acte ale Consiliului Concurenței al Republicii Moldova
 
1028. Decizie (nr. ASR-51, 25 iulie 2022)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
1029. Ordin cu privire la modificarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul directorului general al Serviciului Vamal nr. 346-O/2009 (nr. 267-O, 22 august 2022)
 
Acte ale Casei Naționale de Asigurări Sociale
 
1030. Ordin cu privire la modificarea Regulamentului privind evidenţa plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat (nr. 120-A, 24 august 2022)
 
Acte ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină
 
1031. Ordin cu privire la raportarea serviciilor medicale prestate cetățenilor străini refugiați din Ucraina, care nu sunt titulari ai dreptului de ședere în Republica Moldova, și a cheltuielilor aferente (nr. 79-A, 18 aprilie 2022)
 
1032. Ordin cu privire la raportarea serviciilor în domeniul sănătății reproductive prestate cetățenilor străini refugiați din Ucraina și a cheltuielilor aferente (nr. 89-A, 19 aprilie 2022)
 
1033. Ordin cu privire la raportarea serviciilor medicale prestate copiilor refugiați din Ucraina (vârsta 0-18 ani) și a cheltuielilor aferente (nr. 135-A, 22 iunie 2022)
 
1034. Ordin cu privire la raportarea serviciilor de dializă oferite în condiții de ambulatoriu și staționar prestate cetățenilor străini refugiați din Ucraina și a cheltuielilor aferente (nr. 186-A, 8 august 2022)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
1035. Decizie privind includerea modelului echipamentului de casă și de control în Registrul unic al echipamentelor de casă și de control (nr. 12, 26 august 2022)
 
1036. Decizie privind includerea modelului echipamentului de casă și de control în Registrul unic al echipamentelor de casă și de control (nr. 13, 30 august 2022)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 274-277 02 septembrie 2022 XXIX

Selectați data