search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 394-400 din 09 decembrie 2022

Monitorul Oficial Nr. 278-282

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
577. Decret pentru promulgarea Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe (nr. 626-IX, 26 august 2022)
 
578. Lege privind dreptul de autor și drepturile conexe (nr. 230, 28 iulie 2022)
 
579. Decret privind conferirea de distincții de stat unor militari și angajați civili ai Ministerului Apărării și Armatei Naționale (nr. 631-IX, 3 septembrie 2022)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
697. Hotărâre cu privire la aprobarea Programului pentru susținerea populației de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2022-2025 (nr. 576, 3 august 2022)
 
698. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Tratatul cu privire la Sistemul european de informații privind vehiculele și permisele de conducere (EUCARIS), semnat la Luxemburg la 29 iunie 2000, și la Protocolul de modificare a Tratatului referitor la Sistemul european de informații privind vehiculele și permisele de conducere (EUCARIS), semnat la Luxemburg la 8 iunie 2017 (nr. 621, 7 septembrie 2022)
 
699. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 985/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile şi procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele investiționale de îmbunătățiri funciare întru implementarea Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025 (nr. 623, 7 septembrie 2022)
 
700. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinației şi schimb de terenuri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1170/2016 (nr. 625, 7 septembrie 2022)
 
701. Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 626, 7 septembrie 2022)
 
702. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 56/2017 cu privire la Consiliul Național de Planificare a Teritoriului (nr. 627, 7 septembrie 2022)
 
703. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 216/2022 cu privire la comisiile interguvernamentale de colaborare economică, comercială, științifică și tehnică (nr. 628, 7 septembrie 2022)
 
704. Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 424/2022 cu privire la Comisia guvernamentală pentru identificarea și achiziționarea imobilului destinat Ambasadei Republicii Moldova în Republica Franceză (nr. 629, 7 septembrie 2022)
 
705. Hotărâre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj (nr. 630, 7 septembrie 2022)
 
706. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 631, 7 septembrie 2022)
 
707. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 293/2017 privind unele măsuri în vederea implementării Programului de stat „Prima casă” (nr. 632, 7 septembrie 2022)
 
708. Hotărâre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea Codului fiscal nr. 1163/1997 (nr. 633, 7 septembrie 2022)
 
709. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra amendamentelor la proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021 (nr. 634, 7 septembrie 2022)
 
710. Hotărâre privind aprobarea Avizului asupra amendamentului la proiectul de lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 nr. 206/2021 (nr. 635, 7 septembrie 2022)
 
711. Dispoziție cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova în legătură cu participarea doamnei Natalia GAVRILIŢA, Prim-ministru, la forumul „Moldova – România: Capital Bridges 2022” (or. București, România, 13 septembrie 2022) (nr. 90-d, 26 august 2022)
 
712. Dispoziție cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova în legătură cu vizita de lucru a doamnei Natalia GAVRILIȚA, Prim-ministru, în orașul Tokyo, Japonia (25-29 septembrie 2022) (nr. 91-d, 1 septembrie 2022)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova
 
1037. Ordin cu privire la aprobarea NML 03-16:2022 „Cisterne auto pentru produse petroliere lichide. Cerințe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologică” (nr. 79, 30 august 2022)
 
1038. Ordin cu privire la aprobarea NML 01-10:2022 „Taximetre. Procedura de verificare metrologică” (nr. 80, 30 august 2022)
 
Acte ale Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova
 
1039. Ordin cu privire la acreditarea programelor de studii profesional tehnice (nr. 872, 25 august 2022)
 
Acte ale Ministerului Mediului al Republicii Moldova
 
1040. Ordin cu privire la aprobarea Planului de Acțiuni privind aprovizionarea cu lemne de foc pentru perioada rece a anului 2022-2023 (nr. 76, 1 septembrie 2022)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
1041. Hotărâre privind rectificarea Hotărârii Consiliului de administrație al ANRE nr. 331 din 30 iulie 2021 (nr. 688, 2 septembrie 2022)
 
1042. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către Î.M. ”Servicii Comunale Glodeni” (nr. 689, 2 septembrie 2022)
 
1043. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. „Apă-Canal” din Ungheni (nr. 692, 2 septembrie 2022)
 
Acte ale Autorității Aeronautice Civile a Republicii Moldova
 
1044. Ordin cu privire la aprobarea amendamentului nr. 01 la Procedurile și Instrucțiunile Aeronautice Civile – Certificarea personalului navigant (PIAC-CPN) ediția nr. 01 (nr. 42/GEN, 26 august 2022)
 
1045. Ordin cu privire la aprobarea Procedurilor și Instrucțiunilor Aeronautice Civile – Licențierea personalului pentru întreținerea aeronavelor (PIAC-AIR.66) ediția nr. 01 (nr. 43/GEN, 29 august 2022)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
1046. Extras din Hotărârea CNPF nr. 43/2 din 1 septembrie 2022 cu privire la CA „GARANȚIE” SA.
 
1047. Extras din Hotărârea CNPF nr. 43/4 din 01.09.2022 referitor la administrarea specială a AEÎ „ECONOM FIX”.
 
1048. Hotărâre privind aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni „COPILĂRIE” (nr. 43/6, 1 septembrie 2022)
 
1049. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare aferente Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” SA (nr. 43/7, 1 septembrie 2022)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova
 
1050. Hotărâre cu privire la constituirea circumscripțiilor electorale pentru organizarea alegerilor locale noi în unele localități din data de 16 octombrie 2022 (nr. 651, 30 august 2022)
 
1051. Hotărâre cu privire la stabilirea cuantumului creditului fără dobândă acordat concurenților electorali la alegerile locale noi din 16 octombrie 2022 (nr. 652, 30 august 2022)
 
1052. Hotărâre cu privire la stabilirea plafonului general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate în contul „Fond electoral” și utilizate de concurenții electorali la alegerile locale noi din data de 16 octombrie 2022 (nr. 653, 30 august 2022)
 
1053. Hotărâre cu privire la stabilirea plafonului mijloacelor financiare ce pot fi transferate în contul „Destinat grupului de inițiativă” și utilizate pentru susținerea candidatului independent la funcția de primar în cadrul alegerilor locale noi din data de 16 octombrie 2022 (nr. 654, 30 august 2022)
 
1054. Hotărâre pentru aprobarea avizului asupra proiectului de hotărâre pentru aprobarea Regulilor generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova și modelului declarației privind starea de apărare împotriva incendiilor (nr. 655, 30 august 2022)
 
1055. Hotărâre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Sălcuța nr. 10/20, raionul Căușeni (nr. 656, 5 septembrie 2022)
 
1056. Hotărâre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Ialpujeni nr. 11/11, raionul Cimișlia (nr. 657, 5 septembrie 2022)
 
1057. Hotărâre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Braniște nr. 27/6, raionul Râșcani (nr. 658, 5 septembrie 2022)
 
Acte ale Consiliului Concurenței al Republicii Moldova 1058. Decizie (nr. ASER-54, 4 august 2022)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 278-282 09 septembrie 2022 XXIX

Selectați data