search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 394-400 din 09 decembrie 2022

Monitorul Oficial Nr. 283

 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
713. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind implementarea Programului de consolidare a sistemului medical, semnat la Chișinău la 17 august 2022 (nr. 636, 14 septembrie 2022)
 
714. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea asistenței financiare din Fondul pentru migranți și refugiați „Sprijinirea furnizării în Moldova a serviciilor de sănătate pentru persoanele afectate de criza din Ucraina”, semnat la Paris la 4 august 2022 și la Chișinău la 9 august 2022 (nr. 637, 14 septembrie 2022)
 
715. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a apeductului magistral Chișinău – Strășeni – Călărași (nr. 638, 14 septembrie 2022)
 
716. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (nr. 639, 14 septembrie 2022)
 
717. Hotărâre cu privire la inițierea negocierilor şi aprobarea semnării Amendamentului nr. 1 la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană „Suport pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană”, semnat la 24 iulie 2019 (nr. 640, 14 septembrie 2022)
 
718. Hotărâre pentru modificarea punctului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 697/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene (nr. 641, 14 septembrie 2022)
 
719. Hotărâre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Memorandumului de înțelegere dintre Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Externe și Comerțului al Ungariei privind cooperarea în cadrul programului „Stipendium Hungaricum” pentru anii 2023-2025 (nr. 643, 14 septembrie 2022)
 
720. Hotărâre cu privire la decernarea Premiului Naţional (nr. 648, 14 septembrie 2022)
 
721. Dispoziție cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldovenești pentru participare la cea de-a VI-a reuniune a Comisiei interguvernamentale moldo-polone pentru cooperare economică (12-14 septembrie 2022, or. Varșovia, Republica Polonă) (nr. 95-d, 9 septembrie 2022)
 
722. Dispoziție cu privire la numirea în funcţie a domnului Alexandru IACUB (nr. 96-d, 14 septembrie 2022)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
1059. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni „EVIDENT-ELECTRO” din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată (nr. 44/4, 6 septembrie 2022)
 
1060. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni „MICRON” din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată (nr. 44/5, 6 septembrie 2022)
 
1061. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni „ZODIER” în societate cu răspundere limitată (nr. 44/6, 6 septembrie 2022)
 
1062. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare aferente Societății pe Acțiuni AGROFIRMA „CIMIȘLIA” (nr. 44/7, 6 septembrie 2022)
 
1063. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare aferente Societății pe acțiuni „APAVITAL M” (nr. 44/8, 6 septembrie 2022)
 
1064. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare aferente Societății pe acțiuni „MOLDACOM” (nr. 44/9, 6 septembrie 2022)
 
1065. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare aferente Societății pe acțiuni „SERVIS” (nr. 44/10, 6 septembrie 2022)
 
1066. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul emitenților de valori mobiliare emise anterior de unele societăți pe acțiuni (nr. 44/11, 6 septembrie 2022)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
1067. Decizie privind includerea modelului echipamentului de casă și de control în Registrul unic al echipamentelor de casă și de control (nr. 14, 14 septembrie 2022)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
1068. Ordin cu privire la modificarea anexei nr.11 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O/2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 251-O, 8 august 2022)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
1069. Hotărâre cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 193, 13 septembrie 2022)
Nr. 283 15 septembrie 2022 XXIX

Selectați data