search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 394-400 din 09 decembrie 2022

Monitorul Oficial Nr. 284-290

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
580. Decret cu privire la promulgarea Legii privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021 (nr. 637-IX, 13 septembrie 2022)
 
581. Lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021 (nr. 260, 8 septembrie 2022)
 
582. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 nr. 206/2021 (nr. 638-IX, 13 septembrie 2022)
 
583. Lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 nr. 206/2021 (nr. 261, 8 septembrie 2022)
 
584. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2022 nr. 207/2021 (nr. 639-IX, 13 septembrie 2022)
 
585. Lege pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2022 nr. 207/2021 (nr. 262, 8 septembrie 2022)
 
586. Decret privind demisia doamnei Iuliana CANTARAGIU din funcția de ministru al mediului (nr. 632-IX, 9 septembrie 2022)
 
587. Decret privind înregistrarea stemei și drapelului orașului Vatra, municipiul Chișinău (nr. 633-IX,9 septembrie 2022)
 
588. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 634-IX, 12 septembrie 2022)
 
589. Decret privind demisia domnului Nicolae NIŢA din funcția de pictor heraldist (nr. 635-IX, 12 septembrie 2022)
 
590. Decret pentru modificarea unor decrete ale Președintelui Republicii Moldova (nr. 636-IX, 13 septembrie 2022)
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
40. Hotărâre cu privire la Raportul auditului performanței: „Sistemele informaționale implementate în sectorul public contribuie la un management eficient și sigur al documentelor?” (nr. 45, 25 august 2022)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
723. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind transferurile de deșeuri (nr. 411, 22 iunie 2022)
 
724. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea emițătoarelor și coordonarea frecvențelor radio atribuite serviciilor din domeniul aviației civile (nr. 527, 22 iulie 2022)
 
725. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 204/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă (nr. 573, 3 august 2022)
 
726. Hotărâre cu privire la aprobarea Programului de atragere a remitenţelor în economie „PARE 1+2” (nr. 622, 7 septembrie 2022)
 
727. Hotărâre cu privire la unele măsuri în vederea recepției Arenei polivalente de interes național (nr. 644, 14 septembrie 2022)
 
728. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 897/2000 privind constituirea Comisiei naționale pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, cu tranzitarea prin Republica Moldova (nr. 645, 14 septembrie 2022)
 
729. Hotărâre cu privire la transmiterea unui mijloc de transport (nr. 646, 14 septembrie 2022)
 
730. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 647, 14 septembrie 2022)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
 
1070. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaționale (nr. 202-T-06, 30 august 2022)
 
Acte ale Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova
 
1071. Ordin privind modificarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățământ general, aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 163/2015 (nr. 884, 1 septembrie 2022)
 
1072. Ordin privind modificarea Instrucțiunii cu privire la evaluarea candidaților la funcția de director al instituției de învățământ general și profesional tehnic, aprobată prin Ordinul ministrului educației, culturii și cercetării nr. 409/2020 (nr. 902, 13 septembrie 2022)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
1073. Hotărâre privind modificarea Metodologiei de calculare, de aprobare şi de aplicare a preţurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 355/2021 (nr. 727, 13 septembrie 2022)
 
Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale a Republicii Moldova
 
1074. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. Rg04-000223, 13 septembrie 2022)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
1075. Decizie cu privire la declarațiile privind politica editorială pentru campania electorală la alegerile locale noi din 16 octombrie 2022 (nr. 274, 26 august 2022)
 
1076. Decizie cu privire la examinarea cererilor de reperfectare a condițiilor la autorizația de retransmisiune eliberată „ARAX-IMPEX” SRL (nr. 275, 26 august 2022)
 
1077. Decizie cu privire la inițierea consultărilor publice asupra proiectului Regulamentului cu privire la licența de emisie (nr. 276, 26 august 2022)
 
1078. Decizie cu privire la examinarea demersurilor Ministerului Culturii al Republicii Moldova referitor la mediatizarea unor spoturi video (nr. 277, 26 august 2022)
 
1079. Decizie cu privire la dispunerea controlului activității furnizorului de servicii media audiovizuale „NOROC MEDIA” SRL, în contextul respectării art. 25 alin. (5) din Codul serviciilor media audiovizuale și a prevederilor licenței de emisie (nr. 278, 26 august 2022)
 
1080. Decizie cu privire la dispunerea monitorizării serviciilor media audiovizuale de televiziune „RTR Moldova”, „Cinema 1” și „PEH TV” la capitolul respectării Concepției generale a serviciului de programe, prevăzută în conținutul licențelor de emisie (nr. 279, 26 august 2022)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 284-290 16 septembrie 2022 XXIX

Selectați data