search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 383 din 26 noiembrie 2022

Monitorul Oficial Nr. 297

 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
737. Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1167/2008 pentru aprobarea  Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social (nr . 655 , 23 septembrie 2022)
 
737a. Hotărâre cu privire la numirea domnului Alexandr ESAULENCO în funcția de Ambasador  Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan (nr . 664, 29 septembrie 2022)
 
737b. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 108/2005 privind aprobarea Regulamentului cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a  indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă (nr . 666 , 29 septembrie 2022)
 
737c . Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.1231/ 2018 pentru punerea în aplicare a preve¬ derilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (nr. 671, 29 septembrie 2022)
 
737d. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra amendamentelor la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (nr. 680, 29 septembrie 2022)
 
737e. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr . 681 , 29 septembrie 2022)
 
737f. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea  articolului 1 din Legea nr. 54/2003 privind contracararea activităţii extremiste (nr. 682, 29 septembrie 2022)
 
737g. Hotărâre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.  198/2007 cu privire la asistenţa juridică garantată de stat (nr. 683, 29 septembrie 2022)
 
737h. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Olga TAGADIUC (nr . 98-d, 29 septembrie 2022)
 
737i. Dispoziţie cu privire la exercitarea atribuţiilor (nr . 99-d , 29 septembrie 2022)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor si ale Băncii Nationale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova
 
1091a. Ordin cu privire la încetarea activităţii notarului Ţurcan Olga (nr. 244, 27 septembrie 2022)
 
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
1091b. Ordin cu privire la modificarea Clasificaţiei bugetare (nr. 96, 22 septembrie 2022)
 
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova
 
1191c. Ordin cu privire aprobarea listei standardelor moldoveneşti care adoptă standarde europene armonizate pentru echipamentele  individuale de protecţie (nr. 84, 15 septembrie 2022)
Nr. 297 29 septembrie 2022 XXIX

Selectați data