search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 383 din 26 noiembrie 2022

Monitorul Oficial Nr. 305

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
602. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (nr. 645-IX, 30 septembrie 2022)
 
603. Lege pentru modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (nr. 272, 30 septembrie 2022)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
748. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului de amendare a Acordului dintre părțile Convenției privind cooperarea polițienească în Europa de Sud-Est privind schimbul automatizat de date ADN, date dactiloscopice și date de înregistrare a autovehiculelor (nr. 665, 29 septembrie 2022)
 
749. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1240/2006 cu privire la aprobarea normelor de asigurare cu produse alimentare, medicamente și consumabile a bolnavilor (maturi și copii), precum și a normelor de compensare a donatorilor de sânge și componente sangvine și alimentația lor (nr. 667, 29 septembrie 2022)
 
750. Hotărâre cu privire la crearea și menținerea stocurilor de securitate de gaze naturale (nr. 668, 29 septembrie 2022)
 
751. Hotărâre cu privire la modificarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2022, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 41/2022 (nr. 669, 29 septembrie 2022)
 
752. Hotărâre privind stabilirea cuantumului salariului minim pe țară (nr. 670, 29 septembrie 2022)
 
753. Hotărâre cu privire la schimbarea clasei Consulatului Republicii Moldova cu sediul în orașul Odesa, Ucraina, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 697/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene (nr. 673, 29 septembrie 2022)
 
754. Hotărâre pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 959/2018 cu privire la aprobarea Nomenclatorului funcțiilor și coeficienților de ierarhizare pentru stabilirea indemnizațiilor de funcție pentru personalul instituțiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare, a bazei de calcul pentru stabilirea indemnizațiilor de funcție, precum și a structurilor și efectivelor de personal ale acestora (nr. 674, 29 septembrie 2022)
 
755. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1049/2001 privind reglementarea atribuirii seriilor speciale de înmatriculare a mijloacelor de transport (nr. 675, 29 septembrie 2022)
 
756. Hotărâre cu privire la înființarea în satul Palanca, raionul Ștefan Vodă, a operei comemorative de război în memoria grănicerului Vieru C. Dumitru (nr. 676, 29 septembrie 2022)
 
757. Hotărâre cu privire la înființarea în satul Fundurii Vechi, raionul Glodeni, a operei comemorative de război în memoria eroilor căzuți în Primul Război Mondial (nr. 677, 29 septembrie 2022)
 
758. Hotărâre cu privire la încheierea unui contract de asistenţă juridică (nr. 678, 29 septembrie 2022)
 
759. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri mobile (nr. 679, 29 septembrie 2022)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
1130. Ordin cu privire la modificarea anexei nr.11 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O/2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 301-O, 19 septembrie 2022)
 
1131. Ordin cu privire la modificarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declarației vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O/2009 (nr. 304-O, 20 septembrie 2022)
 
1132. Ordin privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de acordare a scutirii de la plata drepturilor de import persoanelor fizice care revin cu traiul în Republica Moldova (nr. 312-O, 28 septembrie 2022)
Nr. 305 30 septembrie 2022 XXIX

Selectați data