search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 383 din 26 noiembrie 2022

Monitorul Oficial Nr. 314

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
613. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 3/2016 cu privire la Procuratură (nr. 651-IX, 7 octombrie 2022)
 
614. Lege pentru modificarea Legii nr. 3/2016 cu privire la Procuratură (nr. 280, 6 octombrie 2022)
 
615. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 91/2021 privind componența nominală a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale și la organizațiile parlamentare bilaterale (nr. 275, 30 septembrie 2022)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova
 
1157. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului arhitecturalurbanistic republican (nr. 167, 26 septembrie 2022)
 
Acte ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova
 
1158. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaționale (nr. 226-T-07, 30 septembrie 2022)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova
 
1159. Hotărâre cu privire la aprobarea simbolurilor electorale pentru imprimare în buletinele de vot la alegerile locale noi din 16 octombrie 2022 (nr. 707, 4 octombrie 2022)
 
1160. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor locale noi din 16 octombrie 2022 (nr. 708, 4 octombrie 2022)
 
Acte ale Consiliului Concurenței al Republicii Moldova
 
1161. Decizie (nr. ASS-57, 22 septembrie 2022)
Nr. 314 10 octombrie 2022 XXIX

Selectați data