search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 383 din 26 noiembrie 2022

Monitorul Oficial Nr. 318-325

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
616. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului, încheiat prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind implementarea Programului de consolidare a sistemului medical (nr. 653-IX, 7 octombrie 2022)
 
617. Lege pentru ratificarea Acordului, încheiat prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind implementarea Programului de consolidare a sistemului medical (nr. 273, 30 septembrie 2022)
 
618. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj (nr. 652-IX, 7 octombrie 2022)
 
619. Lege pentru modificarea Legii nr. 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj (nr. 274, 30 septembrie 2022)
 
620. Hotărâre pentru modificarea punctului 1 din Hotărârea Parlamentului nr. 433/1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova (nr. 284, 6 octombrie 2022)
 
621. Decret privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului nr. 3, prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova şi Asociația Internațională pentru Dezvoltare și a Amendamentului nr. 3, prin schimb de scrisori, la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de modernizare a administrării fiscale (TAMP) (nr. 655-IX, 10 octombrie 2022)
 
622. Decret privind numirea domnului Ion MUNTEANU în funcţia de Procuror General interimar (nr. 656-IX, 12 octombrie 2022)
 
623. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 657-IX, 12 octombrie 2022)
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
47. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului anual 2021 asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și a patrimoniului public (nr. 51, 13 septembrie 2022)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică
 
1169. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către Î.M. ”Apă Canal” Vulcănești (nr. 776, 12 octombrie 2022)
 
1170. Hotărâre privind tariful pentru energia termică livrată consumatorilor de către Î.M. „Servicii comunale Glodeni” (nr. 777, 12 octombrie 2022)
 
1171. Hotărâre privind tariful pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A. „Comgaz-Plus” (nr. 778, 12 octombrie 2022)
 
1172. Hotărâre privind prețurile reglementate de furnizare a energiei electrice de către Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L. (nr. 779, 12 octombrie 2022)
 
1173. Hotărâre privind prețurile reglementate de furnizare a energiei electrice de către S.A. „Furnizarea energiei electrice Nord” (nr. 780, 12 octombrie 2022)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 318-325 14 octombrie 2022 XXIX

Selectați data