search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 383 din 26 noiembrie 2022

Monitorul Oficial Nr. 326-333

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
624. Lege privind ocrotirea monumentelor* (nr. 1530-XII, 22 iunie 1993)
 
625. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea unor acte normative (nr. 661-IX, 13 octombrie 2022)
 
626. Lege pentru promulgarea Legii privind modificarea unor acte normative (nr. 226, 30 septembrie 2022)
 
627. Decret pentru promulgarea Legii privind emisiile industriale (nr. 664-IX, 13 octombrie 2022)
 
628. Lege privind emisiile industriale (nr. 227, 30 septembrie 2022)
 
629. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea asistenței financiare din Fondul pentru migranți și refugiați „Sprijinirea furnizării în Moldova a serviciilor de sănătate pentru persoanele afectate de criza din Ucraina” (nr. 659-IX, 13 octombrie 2022)
 
630. Lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea asistenței financiare din Fondul pentru migranți și refugiați „Sprijinirea furnizării în Moldova a serviciilor de sănătate pentru persoanele afectate de criza din Ucraina” (nr. 279, 6 octombrie 2022)
 
631. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 2 la titlul IV din Codul fiscal nr. 1163/1997 (nr. 662-IX, 13 octombrie 2022)
 
632. Lege pentru modificarea anexei nr. 2 la titlul IV din Codul fiscal nr. 1163/1997 (nr. 282, 6 octombrie 2022)
 
633. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea articolului 39 din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală (nr. 665-IX, 13 octombrie 2022)
 
634. Lege pentru modificarea articolului 39 din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală (nr. 283, 6 octombrie 2022)
 
635. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 280/2011 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil (nr. 669-IX, 18 octombrie 2022)
 
636. Lege pentru modificarea Legii nr. 280/2011 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil (nr. 285, 6 octombrie 2022)
 
637. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 694-II din 28 iulie 1998 (nr. 658-IX, 12 octombrie 2022)
 
638. Decret privind numirea domnului Veaceslav DOBÎNDĂ în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Regatul Țărilor de Jos (nr. 660-IX, 13 octombrie 2022)
 
639. Decret pentru aprobarea semnării Convenției globale privind recunoașterea calificărilor din învățământul superior (nr. 663-IX, 13 octombrie 2022)
 
640. Decret privind numirea domnului Viorel CIBOTARU, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Regatul Belgiei, în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Marele Ducat de Luxemburg și de Șef al Misiunii Republicii Moldova pe lângă Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) (nr. 666-IX, 13 octombrie 2022)
 
641. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 667-IX, 17 octombrie 2022)
 
642. Decret privind acordarea Bursei Preşedintelui Republicii Moldova studenţilor din instituţiile de învăţământ superior şi elevilor din instituţiile de învăţământ profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar pentru anul de studii 2022-2023 (nr. 668-IX, 17 octombrie 2022)
 
643. Decret pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la „FISCALIS”, Programul Uniunii Europene pentru cooperare în domeniul fiscal (nr. 670-IX, 19 octombrie 2022)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
786. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova Europeană 2030” (nr. 653, 23 septembrie 2022)
 
787. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la proiectele de investiții capitale publice (nr. 684, 29 septembrie 2022)
 
788. Hotărâre cu privire la acordul trecerii unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale (nr. 705, 19 octombrie 2022)
 
789. Hotărâre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului „Deșeuri solide în Republica Moldova”, în sumă de 25 milioane de euro, și acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia (nr. 706, 19 octombrie 2022)
 
790. Hotărâre cu privire la aprobarea semnării Protocolului de amendare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind reglementarea construirii unor apeducte, semnat la 20 mai 2021 (nr. 707, 19 octombrie 2022)
 
791. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 837/2016 (nr. 708, 19 octombrie 2022)
 
792. Hotărâre privind repartizarea și redistribuirea unor alocații aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021 (nr. 710, 19 octombrie 2022)
 
793. Hotărâre cu privire la aprobarea semnării Acordului de facilitate de credit dintre Republica Moldova și Agenția Franceză pentru Dezvoltare în sumă de 60 milioane de euro (nr. 713, 19 octombrie 2022)
 
794. Hotărâre privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului adițional, încheiat prin schimb de note, la Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Asociația Universităților Parțial sau Integral de Limbă Franceză – Universitatea Rețelelor de Expresie Franceză relativ la Filiala Biroului Europa Centrală și Orientală a Asociației Universităților Parțial sau Integral de Limbă Franceză – Universitatea Rețelelor de Expresie Franceză, semnat la Hanoi la 13 noiembrie 1997 (nr. 714, 19 octombrie 2022)
 
795. Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 18 la Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 718, 19 octombrie 2022)
 
796. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018 (nr. 719, 19 octombrie 2022)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
1174. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare aferente Societății pe acțiuni „ENERGOCOM” (nr. 54/6, 11 octombrie 2022)
 
1175. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni „COMBINATUL AUTO NR. 5” din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată (nr. 54/7, 11 octombrie 2022)
 
1176. Hotărâre privind retragerea autorizației de societate de registru a Societății pe acțiuni „REGISTRU-IND” (nr. 54/8, 11 octombrie 2022)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova
 
1177. Hotărâre cu privire la supravegherea veniturilor și cheltuielilor concurenților electorali pentru perioada 24-30 septembrie 2022, în campania electorală a alegerilor locale noi din 16 octombrie 2022 (nr. 718, 7 octombrie 2022)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
1178. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării unor furnizori de servicii media audiovizuale, la capitolul respectării prevederilor art. 4 alin. (6) și (7) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018, urmare a autosesizării vicepreședintei Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova, Ana Gonța (nr. 287, 9 septembrie 2022)
 
1179. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a licenței de emisie eliberată „General Media Group Corp.” SRL pentru serviciul media audiovizual de televiziune „Publika TV” (nr. 288, 9 septembrie 2022)
 
1180. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării unor furnizori de servicii media audiovizuale de radiodifuziune sonoră, la capitolul respectării prevederilor art. 4 alin. (6) și (7) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018, urmare a autosesizării vicepreședintei Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova, Ana Gonța (nr. 291, 16 septembrie 2022)
 
1181. Decizie cu privire la modificarea deciziilor Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova nr. 101 din 30 martie 2022 și nr. 144 din 6 mai 2022 (nr. 292, 16 septembrie 2022)
 
1182. Decizie cu privire la examinarea cererii de eliberare a autorizației de retransmisiune „SPECTRAL GRUP” SRL (nr. 294, 16 septembrie 2022)
 
1183. Decizie cu privire la examinarea și avizarea proiectului de hotărâre de Guvern cu privire la organizarea și efectuarea recensământului populației și locuințelor în anul 2024 (nr. 295, 16 septembrie 2022)
 
1184. Decizie cu privire la examinarea demersului Instituției Publice ,,Oficiul Național al Viei și Vinului” de mediatizare a Zilei Naționale a Vinului (nr. 296, 16 septembrie 2022)
 
1185. Decizie cu privire la prelungirea termenului de efectuare a controlului privind serviciul media audiovizual de televiziune „RTR Moldova”, urmare a sesizărilor din partea „WatchDog.MD” (nr. 299, 23 septembrie 2022)
 
1186. Decizie cu privire la proiectul Regulamentului cu privire la autorizația de retransmisiune (nr. 302, 23 septembrie 2022)
 
1187. Decizie cu privire la examinarea și avizarea proiectului de lege pentru modificarea Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018 (nr. 313, 10 octombrie 2022)
 
Acte ale Consiliului Concurenței al Republicii Moldova
 
1188. Decizie (nr. OTS-60, 28 septembrie 2022)
 
1189. Decizie (nr. OTS-61, 28 septembrie 2022)
 
1190. Decizie (nr. OTS-62, 28 septembrie 2022)
 
1191. Decizie (nr. OTS-63, 28 septembrie 2022)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
1192. Ordin cu privire la modificarea anexei nr.11 la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O/2009 (nr. 319-O, 4 octombrie 2022)
 
1193. Ordin cu privire la modificarea anexei nr.5.1 la Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr.56-O/2008 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind vămuirea bunurilor trecute peste frontiera vamală a Republicii Moldova de către persoane fizice și a unor formulare tipizate” (nr. 326-O, 10 octombrie 2022)
 
Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale a Republicii Moldova
 
1194. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. Rg-04-000242, 17 octombrie 2022)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 326-333 21 octombrie 2022 XXIX

Selectați data