search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 383 din 26 noiembrie 2022

Monitorul Oficial Nr. 342

 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova și ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină
 
1250. Ordin cu privire la modificarea Ordinului ministrului sănătății și al directorului general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină nr. 605/133-A din 21.06.2022 cu privire la medicamentele și dispozitivele medicale compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală (nr. 1009/231-A, 25 octombrie 2022)
 
1251. Ordin cu privire la modificarea Ordinului ministrului sănătății și directorului general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină nr.727/494-A din 21.09.2016 despre aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea tratamentului episodic în sala de tratamente/staționar de zi, cabinete de proceduri și la domiciliu, cu medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, a unor maladii frecvent întîlnite în practica medicului de familie (nr. 1010/232-A, 25 octombrie 2022)
 
1252. Ordin cu privire la modificarea Criteriilor de contractare a prestatorilor de servicii medicale în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2022, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și directorului general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină nr.1227/350-A din 29 decembrie 2021 (nr. 1027/236-A, 27 octombrie 2022)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
1253. Hotărâre referitor la reperfectarea autorizaţiei de societate de registru a Societăţii pe acţiuni „GRUPA FINANCIARĂ” (nr. 56/4, 25 оctombrie 2022)
 
1254. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare aferentă Societății pe acțiuni „AUTOSERVICE” (nr. 56/5, 25 оctombrie 2022)
 
1255. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul emitenților de valori mobiliare emise anterior de unele societăți pe acțiuni (nr. 56/6, 25 оctombrie 2022)
 
1256. Extras din Hotărârea CNPF nr. 56/10 din 25.10.2022 cu privire la suspendarea activității OCN „LIKE CREDIT” SRL.
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
1257. Ordin cu privire la modificarea anexei nr.11 la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O/2009 (nr. 340-O, 21 octombrie 2022)
Nr. 342 01 noiembrie 2022 XXIX

Selectați data