search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 383 din 26 noiembrie 2022

Monitorul Oficial Nr. 343-348

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
648. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea unor acte normative (nr. 677-IX, 28 octombrie 2022)
 
649. Lege privind modificarea unor acte normative (nr. 225, 13 octombrie 2022)
 
650. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 674-IX, 27 octombrie 2022)
 
651. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 286, 13 octombrie 2022)
 
652. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Tratatul cu privire la Sistemul european de informații privind vehiculele și permisele de conducere (EUCARIS) și la Protocolul de modificare a Tratatului referitor la Sistemul european de informații privind vehiculele și permisele de conducere (EUCARIS) (nr. 675-IX, 27 octombrie 2022)
 
653.Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Tratatul cu privire la Sistemul european de informații privind vehiculele și permisele de conducere (EUCARIS) și la Protocolul de modificare a Tratatului referitor la Sistemul european de informații privind vehiculele și permisele de conducere (EUCARIS) (nr. 287, 13 octombrie 2022)
 
654. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 676-IX, 27 octombrie 2022)
 
655. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 288, 13 octombrie 2022)
 
656. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 678-IX, 28 octombrie 2022)
 
657. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 290, 20 octombrie 2022)
 
658. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții în vederea realizării Proiectului „Eficiența energetică în Republica Moldova” (nr. 679-IX, 28 octombrie 2022)
 
659. Lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții în vederea realizării Proiectului „Eficiența energetică în Republica Moldova” (nr. 294, 27 octombrie 2022)
 
660. Hotărâre privind constituirea Grupului parlamentar pentru susținerea „Belarus Democrat” (nr. 293, 20 octombrie 2022)
 
661. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 208-IX din 25 octombrie 2021 (nr. 672-IX, 24 octombrie 2022)
 
662. Decret privind conferirea post-mortem a medaliei „Meritul Civic” regretatului Constantin MARINIUC (nr. 673-IX, 26 octombrie 2022)
 
663. Decret privind conferirea titlului onorific „Artist Emerit” unor artişti ai Ansamblului de cântece şi dansuri populare „Cadînja” (nr. 680-IX, 30 octombrie 2022)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
820. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la mecanismul de finanțare nerambursabilă a proiectelor organizațiilor necomerciale (nr. 656, 23 septembrie 2022)
 
821. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de administrare a Fondului Național pentru Mediu (nr. 711, 19 octombrie 2022)
 
822. Hotărâre сu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 712, 19 octombrie 2022)
 
823. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 745, 2 noiembrie 2022)
 
824. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru abrogarea Legii nr. 265/2003 cu privire la inspecţia înainte de expediţie (nr. 746, 2 noiembrie 2022)
 
825. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului „Sistemul termoenergetic al mun. Bălți (SA „CET-Nord”) – Faza II”, semnat la Chișinău la 5 octombrie 2022 (nr. 747, 2 noiembrie 2022)
 
826. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de facilitate de credit dintre Republica Moldova și Agenția Franceză pentru Dezvoltare, în sumă de 60,0 milioane de euro, semnat la Chișinău la 28 octombrie 2022 (nr. 748, 2 noiembrie 2022)
 
827. Hotărâre cu privire la inițierea negocierilor şi aprobarea semnării Amendamentului nr. 1 la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Europeană privind realizarea Proiectului „UE4Moldova: Facilitatea de sprijin al răspunsului sistemului de sănătate la situația de urgență COVID și realizarea reformelor conform Acordului de Asociere” (nr. 749, 2 noiembrie 2022)
 
828. Hotărâre pentru inițierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Europeană privind Programul „UE pentru redresare și reziliență” (nr. 750, 2 noiembrie 2022)
 
829. Hotărâre pentru inițierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Europeană privind Programul „UE pentru Reforme” (nr. 751, 2 noiembrie 2022)
 
830. Hotărâre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Protocolului nr. 2 dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei cu privire la modificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Ucrainei cu privire la activitatea transportului feroviar din 20 martie 1993 şi împuternicirea delegaţiei oficiale pentru negocierea acestuia (nr. 752, 2 noiembrie 2022)
 
831. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (aprobarea listei construcțiilor din satul Romănești, raionul Strășeni, transmise în gestiunea Centrului Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale) (nr. 754, 2 noiembrie 2022)
 
832. Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (pentru auditul extern al unei societăți pe acțiuni) (nr. 755, 2 noiembrie 2022)
 
833. Hotărâre cu privire la transmiterea și schimbarea categoriei de destinaţie a unor terenuri în scopul reabilitării și extinderii drumului naţional M3 Chișinău–Cimişlia–Vulcănești–Giurgiulești–frontiera cu România (nr. 756, 2 noiembrie 2022)
 
834. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 742/2014 cu privire la acordarea titlului de parc industrial Întreprinderii Municipale „Gospodăria Locativ-Comunală” şi modificarea destinației unui teren (nr. 757, 2 noiembrie 2022)
 
835. Hotărâre pentru transmiterea unui bun imobil și modificarea Hotărârii Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 758, 2 noiembrie 2022)
 
836. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului Codului electoral (nr. 760, 2 noiembrie 2022)
 
837. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 761, 2 noiembrie 2022)
 
838. Hotărâre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării celui de-al paisprezecelea Amendament la Acordul de asistenţă privind obiectivul de dezvoltare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru creștere economică durabilă ancorată în integrarea europeană, semnat la Chișinău la 28 septembrie 2016 (nr. 762, 2 noiembrie 2022)
 
839. Hotărâre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind Programul de rambursare a TVA pentru producătorii agricoli (nr. 763, 2 noiembrie 2022)
 
840. Dispoziție pentru aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova în legătură cu participarea doamnei Natalia Gavrilița, Prim-ministru, la Summitul liderilor mondiali organizat în marja celei de-a 27-a sesiuni a Conferinței statelor părți la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice (UNFCCC COP27) (or. Sharm El-Sheikh, Republica Arabă Egipt, 6-9 noiembrie 2022) (nr. 107-d, 1 noiembrie 2022)
 
841. Dispoziţie cu privire la reluarea activității de muncă a doamnei Ana MARDARE (nr. 108-d, 2 noiembrie 2022)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
 
1258. Ordin cu privire la modificarea Clasificatorului ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-2021), aprobat prin Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 11/2021 (nr. 77, 5 octombrie 2022)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova
 
1259. Hotărâre cu privire la supravegherea veniturilor și cheltuielilor concurenților electorali în campania electorală pentru perioada 18 – 21 octombrie 2022 aferentă turului doi al alegerilor locale noi pentru funcția de primar din 30 octombrie 2022 (nr. 737, 25 octombrie 2022)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
1260. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării unor furnizori de servicii media audiovizuale, la capitolul respectării prevederilor art. 4 alin. (6) și (7) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018, urmare a autosesizării vicepreședintei Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova, Ana Gonța (nr. 304, 7 octombrie 2022)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
1261. Ordin cu privire la modificarea anexei nr.11 la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 346-O/2009 (nr. 344-O, 25 octombrie 2022)
 
Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale a Republicii Moldova
 
1262. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. Rg04-000255, 31 octombrie 2022)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
1263. Hotărâre privind prețurile reglementate de furnizare a energiei electrice de către Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L. (nr. 822, 2 noiembrie 2022)
 
1264. Hotărâre privind prețurile reglementate de furnizare a energiei electrice de către S.A. „Furnizarea energiei electrice Nord” (nr. 823, 2 noiembrie 2022)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 

Avize pierderi de acte

Nr. 343-348 04 noiembrie 2022 XXIX

Selectați data