search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 383 din 26 noiembrie 2022

Monitorul Oficial Nr. 362

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
678. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unui mijloc de transport (nr. 693-IX, 10 noiembrie 2022)
 
679. Lege privind importul unui mijloc de transport (nr. 295, 27 octombrie 2022)
 
680. Decret cu privire la promulgarea Legii privind declararea utilității publice de interes național pentru lucrările de construcție a apeductului magistral Chișinău–Strășeni–Călărași (nr. 690-IX, 9 noiembrie 2022)
 
681. Lege privind declararea utilității publice de interes național pentru lucrările de construcție a apeductului magistral Chișinău–Strășeni–Călărași (nr. 296, 27 octombrie 2022)
 
682. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 1/2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară (nr. 692-IX, 10 noiembrie 2022)
 
683. Lege pentru modificarea Legii nr. 1/2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară (nr. 297, 27 octombrie 2022)
 
684. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 694-IX, 10 noiembrie 2022)
 
685. Decret cu privire la redobândirea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 695-IX, 10 noiembrie 2022)
 
686. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 696-IX, 10 noiembrie 2022)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
864. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind conținutul-cadru, principiile metodologice de elaborare și actualizare, avizare și aprobare a Planului de amenajare a teritoriului național (nr. 715, 19 octombrie 2022)
 
865. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 896/2014 pentru aprobarea Nomenclatorului și tarifelor la serviciile prestate contra plată, precum și a Regulamentului cu privire la modul de formare și utilizare a mijloacelor speciale ale subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne, autorităților administrative și instituțiilor din subordinea acestuia (nr. 771, 9 noiembrie 2022)
 
866. Hotărâre privind instituirea Programului național „Voucher cultural” (nr. 774, 9 noiembrie 2022)
 
867. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de compensare a dobânzilor la creditele bancare și/sau nebancare investiționale, contractate de întreprinderile mici și mijlocii (nr. 780, 9 noiembrie 2022)
Nr. 362 15 noiembrie 2022 XXIX

Selectați data