search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 383 din 26 noiembrie 2022

Monitorul Oficial Nr. 374-382

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
694. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 198/2007 cu privire la asistența juridică garantată de stat (nr. 699-IX, 15 noiembrie 2022)
 
695. Lege pentru modificarea Legii nr. 198/2007 cu privire la asistența juridică garantată de stat (nr. 298, 27 octombrie 2022)
 
696. Decret pentru promulgarea Legii privind prevenirea pierderii și risipei de alimente (nr. 712-IX, 18 noiembrie 2022)
 
697. Lege privind prevenirea pierderii și risipei de alimente (nr. 299, 3 noiembrie 2022)
 
698. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 713-IX, 18 noiembrie 2022)
 
699. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 301, 3 noiembrie 2022)
 
700. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului „Sistemul termoenergetic al municipiului Bălți (S.A. „CET-Nord”)”, faza II (nr. 700-IX, 15 noiembrie 2022)
 
701. Lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului „Sistemul termoenergetic al municipiului Bălți (S.A. „CET-Nord”)”, faza II (nr. 306, 10 noiembrie 2022)
 
702. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Aranjamentul privind serviciile poștale de plată și la Protocolul lui final (nr. 708-IX, 18 noiembrie 2022)
 
703. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Aranjamentul privind serviciile poștale de plată și la Protocolul lui final (nr. 309, 10 noiembrie 2022)
 
704. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția poștală universală și la Protocolul ei final (nr. 709-IX, 18 noiembrie 2022)
 
705. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția poștală universală și la Protocolul ei final (nr. 310, 10 noiembrie 2022)
 
706. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la cel de-al treilea Protocol adițional la Regulamentul general al Uniunii Poștale Universale (nr. 710-IX, 18 noiembrie 2022)
 
707. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la cel de-al treilea Protocol adițional la Regulamentul general al Uniunii Poștale Universale (nr. 311, 10 noiembrie 2022)
 
708. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la cel de-al 11-lea Protocol adițional la Constituția Uniunii Poștale Universale (nr. 711-IX, 18 noiembrie 2022)
 
709. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la cel de-al 11-lea Protocol adițional la Constituția Uniunii Poștale Universale (nr. 312, 10 noiembrie 2022)
 
710. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea anexei la Legea nr. 668/1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului (nr. 702-IX, 15 noiembrie 2022)
 
711. Lege pentru modificarea anexei la Legea nr. 668/1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului (nr. 313, 10 noiembrie 2022)
 
712. Hotărâre privind numirea în funcția de membru al Curții de Conturi (nr. 314, 17 noiembrie 2022)
 
713. Hotărâre privind încetarea mandatului de consilier pentru soluționarea contestațiilor – director general al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor (nr. 319, 17 noiembrie 2022)
 
714. Decret privind demisia domnului Sergiu GAIBU din funcția de ministru al economiei (nr. 704-IX, 18 noiembrie 2022)
 
715. Decret privind numirea domnului Dumitru ALAIBA în funcția de ministru al economiei (nr. 705-IX, 18 noiembrie 2022)
 
716. Decret privind numirea doamnei Iordanca-Rodica IORDANOV în funcția de ministru al mediului (nr. 706-IX, 18 noiembrie 2022)
 
717. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Jean-Yves LE DRIAN (nr. 707-IX, 18 noiembrie 2022)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
888. Hotărâre pentru aprobarea cerințelor privind admiterea și comercializarea semințelor soiurilor locale/varietăților primitive şi agricole adaptate la condițiile locale și a soiurilor de legume care sunt amenințate de eroziunea genetică (nr. 730, 26 octombrie 2022)
 
889. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea uleiurilor uzate (nr. 731, 26 octombrie 2022)
 
890. Hotărâre cu privire la modificarea unor acte normative (optimizarea proceselor operaționale de prestare a serviciilor publice de eliberare a actelor de identitate și de obținere a autorizației de emigrare pentru cetățenii Republicii Moldova) (nr. 767, 9 noiembrie 2022)
 
891. Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 3 și nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 794, 16 noiembrie 2022)
 
892. Hotărâre сu privire la aprobarea semnării Acordului de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului „Deșeuri solide în Republica Moldova”, în sumă de 25 milioane de euro (nr. 798, 23 noiembrie 2022)
 
893. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri unităților administrativ-teritoriale participante la pilotarea centrelor unificate de prestare a serviciilor publice (nr. 800, 23 noiembrie 2022)
 
894. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 801, 23 noiembrie 2022)
 
895. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 802, 23 noiembrie 2022)
 
896. Hotărâre cu privire la transmiterea unui bun imobil (nr. 803, 23 noiembrie 2022)
 
897. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Regatul Belgiei privind angajarea remunerată în câmpul muncii a unor categorii de membri ai familiilor personalului misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, întocmit la Praga la 31 august 2022 (nr. 804, 23 noiembrie 2022)
 
898. Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 131/2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de selectare și evidență a proiectelor în cadrul Programului activităților de reintegrare a țării (nr. 805, 23 noiembrie 2022)
 
899. Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 807, 23 noiembrie 2022)
 
900. Hotărâre cu privire la înființarea bustului lui Dionis Tanasoglu în satul Chiriet-Lunga, unitatea teritorială autonomă Găgăuzia (nr. 810, 23 noiembrie 2022)
 
901. Hotărâre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 811, 23 noiembrie 2022)
 
902. Hotărâre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (nr. 812, 23 noiembrie 2022)
 
903. Dispoziție cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova pentru participarea la cea de-a treia ediție a Conferinței donatorilor „Platforma de suport pentru Republica Moldova” (or. Paris, Republica Franceză, 20-22 noiembrie 2022) (nr. 119-d, 17 noiembrie 2022)
 
904. Dispoziție сu privire la eliberarea din funcţie a domnului Dumitru UDREA (nr. 120-d, 23 noiembrie 2022)
 
905. Dispoziție сu privire la numirea în funcţie a domnului Igor TALMAZAN (nr. 121-d, 23 noiembrie 2022)
 
906. Dispoziție сu privire la numirea în funcţie a domnului Adrian BĂLUȚEL (nr. 122-d, 23 noiembrie 2022)
 
907. Dispoziție сu privire la eliberarea din funcţie a domnului Igor TALMAZAN (nr. 123-d, 23 noiembrie 2022)
 
908. Dispoziţie сu privire la exercitarea atribuțiilor (nr. 124-d, 23 noiembrie 2022)
 
909. Dispoziție сu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Iordanca-Rodica IORDANOV (nr. 125-d, 23 noiembrie 2022)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
1331. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către Î.M. „Apă - Canal Ocnița” (nr. 848, 18 noiembrie 2022)
 
1332. Hotărâre privind modificarea Hotărârii ANRE nr. 223 din 1 iulie 2020 privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru S.A. „Regia Apă-Canal Orhei” (nr. 849, 18 noiembrie 2022)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
1333. Extras din Hotărârea CNPF nr. 59/2 din 15.11.2022 referitor la administrarea specială a AEÎ „ACCES-RAPID”
 
1334. Hotărâre referitor la retragerea licenței AEÎ „GLIA DIN CROCMAZ” (nr. 59/4, 15 noiembrie 2022)
 
1335. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare aferentă SAR „MOLDCARGO” SA (nr. 59/11, 15 noiembrie 2022)
 
1336. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare aferentă Societății pe acțiuni „ELECTROTEHNICA” (nr. 59/12, 15 noiembrie 2022)
 
1337. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare aferentă Societății pe acțiuni ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ „MOLDCELL” (nr. 59/13, 15 noiembrie 2022)
 
1338. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare aferentă Societății pe acțiuni „POȘTA VECHE” (nr. 59/14, 15 noiembrie 2022)
 
1339. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni „AJUTORUL” din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată (nr. 59/15, 15 noiembrie 2022)
 
1340. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni CENTRUL DE ÎNTREȚINERE A MAȘINELOR DE CONSTRUCȚII „SERVICOMAȘ” din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată (nr. 59/16, 15 noiembrie 2022)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
1341. Decizie privind includerea modelului echipamentului de casă și de control în Registrul unic al echipamentelor de casă și de control (nr. 15, 27 octombrie 2022)
 
Acte ale Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar al Republicii Moldova
 
1342. Hotărâre privind aprobarea mărimii ratei procentuale aplicată la calcularea vărsământului obligatoriu anual (nr. 49/2, 21 noiembrie 2022)
 
Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale a Republicii Moldova
 
1343. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. Rg04-000274, 21 noiembrie 2022)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 374-382 25 noiembrie 2022 XXIX

Selectați data