search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 31-34 din 03 februarie 2023

Monitorul Oficial Nr. 384

 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
913. Hotărâre cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Protecția Socială” (nr. 788, 16 noiembrie 2022)
 
914. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor Constituției Republicii Moldova și a limbii române pentru dobândirea cetățeniei Republicii Moldova și obținerea dreptului de ședere permanentă în Republica Moldova (nr. 809, 23 noiembrie 2022)
 
915. Hotărâre cu privire la numirea doamnei Liliana GUȚAN, Ambasador Extraordinar şi Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Suediei, în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Islanda, în Regatul Norvegiei și în Republica Finlanda, prin cumul, cu reşedinţa la Stockholm (nr. 815, 30 noiembrie 2022)
 
916. Hotărâre cu privire la numirea în funcţie a domnului Daniel-Marius STAICU (nr. 816, 30 noiembrie 2022)
 
917. Hotărâre privind propunerea de prelungire a stării de urgență (nr. 817, 30 noiembrie 2022)
 
918. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind reglementarea construirii unor apeducte, semnat la Chișinău la 20 mai 2021, și a Protocolului de amendare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind reglementarea construirii unor apeducte, semnat la Iași la 10 noiembrie 2022 (nr. 818, 30 noiembrie 2022)
 
919. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de modificare nr. 3 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucție şi Dezvoltare privind realizarea lucrărilor de construcție şi reabilitare a drumurilor în Republica Moldova din 28 iunie 2013, semnat la Chișinău la 11 noiembrie 2022 (nr. 819, 30 noiembrie 2022)
 
920. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea unor acte normative (ocuparea forței de muncă) (nr. 820, 30 noiembrie 2022)
 
921. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și funcționare a Sistemului informațional „Vulnerabilitatea energetică” (nr. 822, 30 noiembrie 2022)
 
922. Hotărâre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Letonia privind recunoașterea și conversiunea permiselor de conducere (nr. 825, 30 noiembrie 2022)
 
923. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (completarea listei genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor bănești în numerar fără aplicarea echipamentelor de casă și de control; extinderea utilizării serviciului guvernamental de plăți electronice (MPay) (nr. 826, 30 noiembrie 2022)
 
924. Hotărâre cu privire la eliberarea păcurii din rezervele de stat cu titlu de împrumut (nr. 827, 30 noiembrie 2022)
 
925. Hotărâre privind repartizarea și modificarea unor alocații aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021 (nr. 829, 30 noiembrie 2022)
 
926. Hotărâre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 830, 30 noiembrie 2022)
 
927. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 831, 30 noiembrie 2022)
 
928. Dispoziție cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Veaceslav DOBÎNDĂ (nr. 128-d, 30 noiembrie 2022)
Nr. 384 Miercuri, 30 noiembrie 2022 XXIX

Selectați data